2020

Mye presseoppmerksomhet for Politijuristene
30.11.2020

Flere jurister i politiet opplever en svært høy arbeidsbelastning og mange saker blir liggende på vent grunnet for få ressur...

Les mer
Tryg Legehjelp inkludert i medlemskapet
30.11.2020

Fra 1. januar 2021 får alle medlemmer Tryg Legehjelp inkludert i medlemskapet. Tjenesten hjelper deg med de vanligste legebe...

Les mer
Den viktige tillitsvalgtrollen

De tillitsvalgte er nøkkelpersoner i Juristforbundet. De skal bidra til verdiskapning på vegne av medlemmene. De skal utvikl...

Les mer
Alle fysiske arrangementer avlyst
12.11.2020

Hovedstyret vedtok i sitt møte 5. november at alle Juristforbundets fysiske arrangementer skal avlyses frem til 1. februar 2...

Les mer
Kvalitet og effektivitet skal prege norske domstoler

Dommerforeningen har sluttet seg til hovedtrekkene i Domstolkommisjonens forslag, men gir subsidiært sin tilslutning til reg...

Les mer
Hva har Juristforbundet gjort i 2019-2020?
06.11.2020

Hovedstyret har avgitt en fyldig rapport for 2019-2020 til dagens landsmøte, denne gangen i en digital versjon. 

Les mer
Når hodet ikke er riktig dimensjonert, jobber ikke kroppen effektivt og målrettet
04.11.2020

Alle er enige om at oppklaringsprosenten i straffesaker skal opp og at antall ikke påtaleavgjorte saker og saksbehandlingsti...

Les mer
Følg landsmøtet digitalt
03.11.2020

Juristforbundets ordinære landsmøte 2020 holdes 6.-7. november. Vedtektene åpner for at medlemmene kan være til stede og føl...

Les mer
Spennende landsmøte 6.-7. november
27.10.2020

Årets ordinære landsmøte i Juristforbundet holdes 6.-7. november i Oslo og har en omfattende saksliste. De organisatoriske s...

Les mer
Tillitsvalgtstudium i samarbeid med Høyskolen Kristiania
26.10.2020

Juristforbundet har etablert et tillitsvalgtstudium i samarbeid med Høyskolen Kristiania. Det inneholder to semesteremner hv...

Les mer
Kari Sollien gjenvalgt som leder av Akademikerne
21.10.2020

Kari Sollien fortsetter som leder i Akademikerne i to nye år. Hun går nå inn i sin tredje periode so...

Les mer
Akademisk frihet under press - følg seminaret på nett
19.10.2020

Er midlertidige stillinger i akademia en trussel mot akademisk frihet? Hvordan påvirker sosiale medier forskerhverdage...

Les mer
Enighet om moderat oppgjør i statlig sektor
15.10.2020

- Med høy arbeidsledighet og stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen har vi kommet til enighet om en økonomisk ramme p...

Les mer
Akademikerne enige med Oslo i meklingen
15.10.2020

Oslo-ansatte får en lønnsvekst på nivå med privat sektor, og pensjonsordningen tariffestes. Akademikerne fikk ikke gjennomsl...

Les mer
Meklingen mellom KS og Akademikerne er avsluttet
15.10.2020

Akademikerne har valgt å anbefale tilbudet fra KS i meklingen natt til torsdag. Legeforeningen har ikke kommet til enighet m...

Les mer
Signerer avtale
Signerer avtale
Meklingen fortsetter på overtid
15.10.2020

Meklingen i hovedoppgjøret for tariffområdene stat, kommune og Oslo fortsetter alle på overtid etter at fristen gikk ut ved ...

Les mer
Hvor jobber du best - åpent landskap, kontor eller hjemmekontor?
14.10.2020

Juristforbundet kartlegger hvor medlemmene jobber best og til det trenger vi din hjelp. Du har nylig fått e-post med den and...

Les mer
NAV må bruke den juridiske kompetansen bedre
14.10.2020

NAV har solid juridisk kompetanse i sin organisasjon. Juristforbundet mener feil eller manglende bruk av kompetansen har bid...

Les mer
Meklingsfrist ved midnatt
14.10.2020

I kveld kl. 24.00 er det meklingsfrist for hovedtariffoppgjøret i staten, kommunene (KS-området) og Oslo kommune – tariffomr...

Les mer
Det norske storting med løver
Det norske storting med løver
Hva betyr statsbudsjettet for jusstudenter?
08.10.2020

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er nylig lagt frem. Hva innebærer det for oss studenter? Leder for Juristfor...

Les mer
Juristforbundets meninger om forslaget til statsbudsjett
07.10.2020

Domstolene og påtalemyndigheten er blitt omtalt som dagens budsjettvinnere med 130 millioner foreslått i økte bevillinger ti...

Les mer
Universitetet i Oslo, Domus Media
Universitetet i Oslo, Domus Media
Rapport fra Juristforbundet om tilgangen til rettshjelp
05.10.2020

En fersk rapport fra Juristforbundet i samarbeid med Institutt for kriminologi og rettssosiologi peker på store behov for re...

Les mer
Medlemmene stadig mer fornøyde
05.10.2020

Lojaliteten og tilfredsheten hos medlemmene har økt de siste årene, i alle sektorer. Dette er den tydeligste tilbakemeldinge...

Les mer
Skaffer løsning for digitale årsmøter
29.09.2020

Koronasituasjonen har gjort det vanskelig å gjennomføre ordinære årsmøter i seksjoner og foreninger. Nå har hovedstyret vedt...

Les mer
Rettssikkerhetskonferansen: Presidenten om EØS-saken og koronaloven
28.09.2020

EØS-saken og viktigheten av å bruke og styrke den juridiske kompetansen i NAV var en hovedsak i president Håvard Holms åpnin...

Les mer
Se Rettssikkerhetskonferansen her!

Rettshjelp, digitalisering av jussen og utdeling av Rettssikkerhetsprisen til Den norske rettsstaten, representert ved stort...

Les mer
Akademikerne har kommet til enighet med Spekter
23.09.2020

Akademikerne helse har sammen med de øvrige organisasjonene i dag kommet til enighet med Spekter i forhandlingene om d...

Les mer
Rettssikkerhetskonferansen 2020
22.09.2020

Rettssikkerhetskonferansen går i år som som tre videoseminarer, hvert på under en time. Dermed kan du få med deg Rettssikker...

Les mer
Brudd i sentrale forhandlinger mellom KS og Akademikerne – hva skjer med lokale forhandlinger?
16.09.2020

Akademikerne brøt forhandlingene med KS om ny hovedtariffavtale i kommunal sektor nå i natt. Akademikerne var eneste hovedsa...

Les mer
Akademikerne bryter lønnsforhandlingene i Oslo
16.09.2020

- Vi strakk oss langt for å finne en løsning – uten å lykkes, sier forhandlingsleder Erik Graff.

Les mer
Akademikerne bryter i kommunesektoren
16.09.2020

- KS viste liten vilje til å møte våre krav. Med dette oppgjøret utvikler KS kommunene i feil retning, sier Jan Olav Birkenh...

Les mer
Kirsten Bleskestad ny leder av Dommerforeningen
15.09.2020

Tingrettsdommer Kirsten Bleskestad ble valgt til ny leder av Dommerforeningen på årsmøtet 14. september. Juristforbundets pr...

Les mer
Årets tillitsvalgt 2020
15.09.2020

Hver dag, året rundt står Juristforbundets tillitsvalgte på for medlemmenes interesser og rettigheter, i tøffe omstillinger,...

Les mer
Brudd i staten: - Skuffet over liten forhandlingsvilje
14.09.2020

Det er brudd i hovedtariff-forhandlingene mellom Akademikerne og staten. – Staten har lukket døra for forhandlinger både om ...

Les mer
Øst-Finnmark juristnettverk i gang
14.09.2020

Etter en lang korona-utsettelse var det endelig klart for oppstart av Øst-Finnmark juristnettverk. 3. september var 18 delta...

Les mer
Rettsstat bak betalingsmur
07.09.2020

Førsteamanuensis i rettsvitenskap, Anders Løvlie, tar utgangspunkt i årets tildeling av Rettssikkerhetsprisen i Les mer

Rettsstaten Norge får Rettssikkerhetsprisen
03.09.2020

Den norske rettsstaten, representert ved lederne av de fire statsmakter, tildeles Rettssikkerhetsprisen 2020 for sin håndter...

Les mer
Statsoppgjøret: - Krever mer kjøpekraft for våre medlemmer
01.09.2020

Tirsdag startet lønnsforhandlingene i staten. I år er det hovedoppgjør. Det betyr at partene forhandler om både økonom...

Les mer
Hans Petter Graver er årets vinner av Akademikerprisen
24.08.2020

Professor dr. juris Hans Petter Graver tildeles Akademikerprisen 2020, etter nominasjon fra Juristforbundet. - Graver er en ...

Les mer
1 2 3 4 5 6