2019

Overføring av skatteoppkrevingen fra kommunal sektor til Skatteetaten
15.10.2019

I det nye statsbudsjettet foreslår regjeringen å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten med virkning fra...

Les mer
Rettssikkerhetsprisen deles ut på onsdag
14.10.2019

Riksadvokat Tor-Aksel Busch mottar prisen på Rettssikkerhetskonferansen på onsdag. Dit kommer også førstepresidenten i Polen...

Les mer
Thomas Hylland Eriksen vinner Akademikerprisen 2019
10.10.2019

- Som forsker sitter man mye alene og er usikker på om noen bryr seg om det man jobber med. Å vinne denne prisen betyr at an...

Les mer
Norsk rettssal
Norsk rettssal
Domstolene skal ivareta rettssikkerhet og forhindre maktovergrep. Det er det debatten om ny domstolsstruktur må handle om.

Dommerforeningen kan slutte seg til hovedtrekkene i Domstolkommisjonens forslag. Dette er hvorfor.

Les mer
Gratis juridisk bistand
07.10.2019

Juristforbundets advokatkontor er eksperter på arbeidsrett og juristers arbeidsliv. Som medlem i Juristforbundet kan du få g...

Les mer
Digitaliseringen av NAV krever mer juridisk kompetanse
02.10.2019

– Det høye tempoet vi har på digitalisering stiller store krav til juridisk kompetanse, sier Haakon Hertzberg, assisterende ...

Les mer
Ny pensjonsordning for offentlig ansatte født fra og med 1963. Dette må du vite om pensjonen din
30.09.2019

Alle offentlig ansatte som er født fra og med 1963 vil fra 01.01.2020 få en ny pensjonsordning. For denne gruppen stopper op...

Les mer
Sett rettssikkerhet på kommunekartet!

I den daglige strømmen av nyheter la jeg i vår særlig merke til en sak om den lille kommunen Vestvågøy i Lofoten. Lokalavise...

Les mer
Håndtrykk
Håndtrykk
Innhenting av lønnskrav til lokale lønnsforhandlinger
18.09.2019

Vi har laget en kort mal og veileder som kan brukes for innhenting av lønnskrav ved lokale forhandlinger.   

Les mer
Nye retningslinjer for medlemskap i internasjonale organisasjoner
11.09.2019

Hovedstyret har vedtatt nye retningslinjer for innmelding i internasjonale profesjonsfaglige foreninger og medlemskap i nasj...

Les mer
Tilbud om høyskolestudier for erfarne tillitsvalgte
12.09.2019

Juristforbundets hovedstyre har vedtatt å tilby erfarne tillitsvalgte et gratis høyskolestudium i «Forhandling og påvirkning...

Les mer
Fersk rapport om presset mot rettsstaten i Polen
12.09.2019

Dr. Małgorzata Gersdorf ble presset ut av stillingen som førstepresident (justitiarius) i Polens høyesterett fordi hun forsv...

Les mer
Riksadvokat Tor-Aksel Busch tildeles Rettssikkerhetsprisen for 2019
04.09.2019

I en årrekke har prisvinneren vært en tydelig stemme i samfunnsdebatten. Riksadvokaten har også satt foten ned når politiker...

Les mer
Søk om mastergradsstipend fra Juristforbundet!
01.08.2019

Juristforbundet deler ut to mastergradsstipender á kr. 25.000,- for høstsemesteret 2019 til studentmedlemmer. 

Les mer
Kvinne og mann tar hverandre i hånden på kontoret
Kvinne og mann tar hverandre i hånden på kontoret
Hva har man krav på som sommvervikar?
10.07.2019

Sommerjobb gir et kjærkomment tilskudd til økonomien. Er du heldig, får du også med deg nyttig arbeidserfaring og rele...

Les mer
10 ofte stilte spørsmål om ferie
01.07.2019

Juristforbundets advokatkontor får hvert år svært mange henvendelser med spørsmål om rettigheter rundt ferie og feriepenger....

Les mer
Happy Pride!
18.06.2019
Denne uken arrangeres Oslo Pride. Tidligere i måneden ble det også arrangert Bergen Pride, og landet rundt er det mange pride-f...
Les mer
Spennende arrangementer under Arendalsuka
12.08.2019

Juristforbundet satser nok en gang på å synliggjøre verdien av juridisk kompetanse i hverdagen under Arendalsuka 12.-17. aug...

Les mer
Polens øverste dommer til Rettssikkerhetskonferansen
17.06.2019
Dr. Małgorzata Gersdorf, førstepresident (justitiarius) i Polens høyesterett, kommer til Rettssikkerhetskonferansen 16. oktober...
Les mer
Diskuterer forskning og jusstudiet med dekanene
29.05.2019
Juristforbundet ønsker en tettere dialog med de juridiske fakultetene for å diskutere gjensidige bidrag til utviklingen av juss...
Les mer
Dette betyr lønnsoppgjøret i staten for deg
03.06.2019
Mellomoppgjøret 2019 i staten ble avsluttet etter en lang meklingsrunde som endte med at Akademikerne aksepterte riksmeklers fo...
Les mer
Streiken i Oslo avsluttet
27.05.2019
Mandag ettermiddag kom Akademikerne og Oslo kommune til enighet i mellomoppgjøret 2019. Etter en kort og målrettet streik som l...
Les mer
Enighet mellom Akademikerne og staten
24.05.2019
- Oppgjøret har en økonomisk ramme som totalt gir en reallønnsvekst. Dette er vi fornøyd med. AFP har vært et krevende tema i f...
Les mer
Erik Graff
Erik Graff
Akademikerne i streik i Oslo kommune
24.05.2019
- Oslo kommune sliter med å beholde dyktige ansatte. Skal vi sikre gode tjenester til befolkningen, kan ikke kommunen tape kamp...
Les mer
Enighet i oppgjøret i kommunesektoren
23.05.2019
Lektorene får en lønnsvekst på linje med resten av arbeidslivet. Partene er i tillegg enige om viktige grep for høyt utdannede ...
Les mer
Enighet i mellomoppgjøret for sykehusene
22.05.2019
Akademikerne og Spekter er enige om lønnsoppgjørene for helseforetakene og sykehus. Resultater for lønnsoppgjørene i sykehusene...
Les mer
Mekling i KS-området
20.05.2019
1. mai brøt Akademikerne tarifforhandlingene i KS, og tariffoppgjøret gikk til mekling for å forsøke å oppnå enighet og unngå s...
Les mer
Det norske storting med løver
Det norske storting med løver
Mulig streik i staten
20.05.2019
Jurister, ingeniører, psykologer, leger, samfunnsvitere, økonomer og naturvitere i Politidirektoratet og Arbeids- og velferdsdi...
Les mer
Akademikerne varsler streik i Oslo
15.05.2019
Jurister, ingeniører, samfunnsvitere og økonomer i Oslo rådhus er blant gruppene som tas ut i en eventuell streik dersom parten...
Les mer
Enighet mellom Akademikerne og KS Bedrift
15.05.2019
Akademikerne og KS Bedrift ble i går kveld enige om lønnsoppgjøret 2019. Også LO-K, YS-K og Unio kom til enighet med KS bedrift...
Les mer
– Kommunebudsjettet hjelper ikke kommunene å rekruttere kompetanse
15.05.2019
- Frie inntekter gir kommunene handlingsrom til å tiltrekke seg kompetanse og skape fagmiljøene de trenger til å løse viktige o...
Les mer
– Vi mener at vi har fått landets beste bankavtale for medlemsorganisasjoner
08.05.2019
Juristforbundet har som kjent inngått en avtale med Handelsbanken om medlemstilbud på banktjenester for medlemmene. – Vi mener ...
Les mer
Akademikerne bryter forhandlingene i Oslo kommune
01.05.2019
Årets oppgjør viser at Oslo kommune i for liten grad belønner ansatte med høy utdannelse, og gjørdet mindre attraktivt å jobbe ...
Les mer
Akademikerne bryter i KS
01.05.2019
Lektorene har vært lønnstapere i kommunen i årevis, samtidig som skolen mangler kvalifiserte lærere. – For å gjøre det mer attr...
Les mer
Brudd i statsoppgjøret: - Ingen vilje til å følge opp pensjonsavtalen
30.04.2019
Det er brudd i forhandlingene om årets lønnsoppgjør i staten. – Staten viser ingen vilje til å følge opp fjorårets avtale om of...
Les mer
Erik Graff
Erik Graff
Forventer solid lønnsoppgjør for Akademikernes medlemmer
25.04.2019
Akademikerne krever solid reallønnsvekst for høyt utdannede i Oslo kommune – og at lønnsforhandlingene skjer lokalt på den enke...
Les mer
Foreslå kandidater til Rettssikkerhetsprisen
25.04.2019
Juristforbundet inviterer deg til å foreslå kandidater til Rettssikkerhetsprisen 2019. Prisens formål er å rette fokus mot rett...
Les mer
Krever konkurransedyktig lønn for statsansatte
23.04.2019
Staten skal utvikle stadig mer avanserte og brukervennlige tjenester til innbyggerne og er avhengig av høy kompetanse for å lyk...
Les mer
Oppstart for lønnsoppgjøret i KS
11.04.2019
Etter årevis med svak lønnsutvikling krever Akademikerne at lektorene får et reelt lønnsløft i årets oppgjør.
Les mer
Enighet i innledningsrunden
04.04.2019
Lønnsoppgjøret i  helsesektoren ble i dag satt i gang. Akademikerne helse og Spekter kom til enighet i de innledende lønnsforha...
Les mer
1 2 3