Rettssikkerhetskonferansen 2020

Publisert 22.09.2020

Foto: iStock.com/MicroStockHub

Rettssikkerhetskonferansen går i år som som tre videoseminarer, hvert på under en time. Dermed kan du få med deg Rettssikkerhetskonferansen når du vil og hvor du vil på skjerm fra 24. september – helt gratis! 

1. Likhet for loven – tilgang til juridisk veiledning og rettshjelp for alle

Lansering av rapport om rettshjelp: Hvilke formelle og reelle muligheter finnes i det norske rettssystemet for å få en rettslig avklaring på et juridisk problem, og hvor utbredt er den formelle og reelle tilgangen på rettshjelp i forbindelse med slik avklaring?

Rapporten er et samarbeidsprosjekt mellom Juristforbundet og Inst. for kriminologi og rettssosiologi (IKRS)/Inst. for offentlig rett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Rasmus Asbjørnsen, advokat/partner i Advokatfirmaet Haavind AS, ansv. for samarbeidet med Gatejuristen/Barnas Jurist

Tonje Lilaas Larsen, forsker ved IKRS, forfatter av rapporten

Anders Løvlie, førsteamanuensis ved Inst. for offentlig rett

Bente Oftedal Roli, advokat i Advokatfirmaet Roli, leder Fri rettshjelp i Oslo kommune

May-Len Skilbrei, professor/instituttleder ved IKRS

Ingebjørg Tønnessen, tingrettsdommer, leder for Rettshjelpsutvalget

 2. Digitalisering av jussen – muligheter og snubletråder

Digitaliseringen har for lengst nådd juristenes arena. Hvilke muligheter gir dette for jurister i offentlige etater, næringsliv og advokatfirmaer, for selvstendig næringsdrivende? Vil kunstig intelligens overta juristenes oppgaver eller bli et verktøy som gir bedre juridiske beslutninger? Hva med personvern og etiske snubletråder?

Christian Bendiksen, advokat/partner i Brækhus Advokatfirma AS, medforfatter av «Når jus møter AI» og tidligere medlem av Juristforbundet Tech Forum

Leonora Onarheim Bergsjø, forsker ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, leder av Norsk råd for digital etikk

Trine Mehlsether, digitaliseringssjef hos Advokatfirmaet Thommesen AS

Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna

Inga Strümke, forsker på kunstig intelligens hos Simula Research Laboratory

3. Juristforbundets rettssikkerhetspolitikk og Rettssikkerhetsprisen

Håvard Holm, president i Juristforbundet

Anine Kierulf (juryleder), førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Rettssikkerhetsprisen for 2020 deles ut til Den norske rettsstaten 

representert ved:

Tone Wilhelmsen Trøen, stortingspresident

Erna Solberg, statsminister

Toril Marie Øie, høyesterettsjustitiarius

Elin Floberghagen, generalsekretær, Norsk Presseforbund


Rettssikkerhetskonferansen ledes av Vegard Valestrand, kommunikasjonsrådgiver i Juristforbundet og er tilgjengelig på juristforbundet.no fra 24. september.