Kirsten Bleskestad ny leder av Dommerforeningen

Publisert 15.09.2020

Tingrettsdommer Kirsten Bleskestad

Tingrettsdommer Kirsten Bleskestad ble valgt til ny leder av Dommerforeningen på årsmøtet 14. september. Juristforbundets president Håvard Holm gratulerer Bleskestad med valget og takker samtidig avtroppende leder Wiggo Storhaug Larssen for innsatsen og samarbeidet.

– Jeg gratulerer Kirsten Bleskestad og resten av det nye styret i Den norske Dommerforening med valget og ser frem til å samarbeide med den nye lederen, både i hovedstyret og i enkeltsaker som berører domstolene, uttaler Håvard Holm.

Han påpeker at Dommerforeningen er en viktig bidragsyter til Juristforbundet og understreker viktigheten av å utvikle dette samarbeidet videre. 

– Jeg vil også benytte anledningen til å takke Wiggo Storhaug Larssen for hans solide innsats som leder av Dommerforeningen. Han har innad i Juristforbundet vært en brobygger og talsmann for et bredt samarbeid, samtidig som han utad har vært en tydelig stemme i arbeidet for dommernes og domstolenes uavhengighet og rammebetingelser, nasjonalt og internasjonalt, sier Juristforbundets president.