2024

7. februar 2024
— Studentenes rettssikkerhet er ikke ivaretatt

Stortinget har vedtatt ny universitet -og høyskolelov. Juristforbundets nyvalgte studentleder er bekymret over at den nye lo...

26. januar 2024
Invitasjon til å søke humanitær bistand fra Juristforbundet

Juristforbundet deler hvert år ut økonomisk bistand til humanitære organisasjoner som arbeider for rettssikkerhet og rettsst...

8. januar 2024
Årets raskeste dugnad!

Lønnsundersøkelsen er nå sendt ut til alle yrkesaktive medlemmer. Enten du forhandler din egen lønn, eller lønnen forhandles...