2024

16. mai 2024
Slik vil en Akademikerne-streik ramme staten

Dersom meklingen i staten ikke fører frem, vil om lag 1240 medlemmer i Akademikernes medlemsforeninger gå ut i streik. - Mål...

16. mai 2024
Ja til grunnlovfesting av domstolenes uavhengighet

– Domstolens uavhengighet er et helt sentralt element i en rettsstat. Derfor gleder Juristforbundet s...

15. mai 2024
Enighet med Samfunnsbedriftene om Bedriftsavtalen

Akademikerne kommune har kommet til enighet med Samfunnsbedriftene om Bedriftsavtalen, hovedtariffavtalen for selvstendige b...

14. mai 2024
Tariffoppgjøret i Samfunnsbedriftene er i gang

– Arbeidsgiver må bruke de lokale oppgjørene til å redusere lønnsgapet mellom privat og offentlig sektor for å beholde og re...

6. mai 2024
Derfor brøt Juristforbundet forhandlingene med KS

Juristforbundet brøt forhandlingene sammen med resten av Akademikerforeningene i KS-området natt til 1. mai. Tilbudene som K...

3. mai 2024
Vil du bli nemndmedlem i Utlendingsnemnda?

Justis- og beredskapsdepartementet har inviterert Juristforbundet til å foreslå nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda (UNE) fo...

2. mai 2024
Enighet med Spekter om de sosiale bestemmelsene

Akademikerne helse har sammen med de øvrige organisasjonene på arbeidstakersiden blitt enige med Spekter i forhandlingene om...

2. mai 2024
Vil du ha verv som medlem i Skatteklagenemda?

Finansdepartementet vil ha forslag fra Juristforbundet på nye medlemmer i Skatteklagenemnda.

1. mai 2024
Brudd i lønnsforhandlingene med KS

– Det har vært krevende forhandlinger og KS har vist liten vilje til å komme oss i møte, sier leder i Akademikerne kommune T...

30. april 2024
Brudd i lønnsforhandlingene med Oslo kommune

– Det har vært en god tone og konstruktive forhandlinger med Oslo kommune. Dessverre kom vi i...

30. april 2024
Akademikerne bryter forhandlingene med staten

– Vi gikk til disse forhandlingene med et klart krav om å opprettholde vår avtalemodell. Staten ønsket å tvinge alle inn på ...

24. april 2024
– Skeptisk til krisetiltak uten stortingskontroll

Regjeringen forslår at den kan sette inn tiltak i kriser og krig gjennom forskrift, altså uten Stortingets godkjennelse. Jur...

22. april 2024
– Må redusere lønnsgapet til privat sektor

–  Vi krever reallønnsvekst for våre medlemmer i Oslo kommune. Kunnskap, innsats og ansvar må anerkjennes med konkurransedyk...

22. april 2024
Krever reallønnsvekst og fortsatt egen avtale i staten

– I årets lønnsoppgjør krever vi reallønnsvekst for våre medlemmer. Et absolutt krav er å beholde vår egen avtalemodell, hvo...

15. april 2024
Krever reallønnsvekst

– Kampen om høyt utdannede er stor og kommunene må bruke lønn for å sikre seg og beholde dyktige ansatte med spisskompetanse...

14. april 2024
Har du en kandidat til Akademikerprisen 2024?

Juristforbundet er invitert til å komme å komme med forslag på kandidater til Akademikerprisen. Om du vet om en verdig kandi...

12. april 2024
– Blir ikke nødvendigvis lettere å komme inn studier

Regjeringens forslag på endringer i opptakssystemet for høyere utdanning er ikke nok for å senke det høye karakterpresset fo...

11. april 2024
Vil du bli arbeidslivskyndig meddommer?

Som arbeidslivskyndig meddommer er man meddommer i a...

10. april 2024
Akademikerne og Spekter enige i de innledende sykehusforhandlingene

– Vi er fornøyde med å ha kommet til enighet i de innledende forhandlingene, sier forhandlingsleder for Akademikerne helse, ...

20. mars 2024
Over 23 000 på vinnerlaget!

Juristforbundet har passert 23 000 medlemmer! – Dette er svært gledelig og viser at vi gjør en forskjell for norske jurister...