Kontinuitet i det nye hovedstyret

Publisert 01.12.2020

Tone Helén Brodal ble valgt som nytt medlem av hovedstyret på landsmøtet i Juristforbundet.

Tone-Helén Brodal ble eneste nyvalg til hovedstyret på landsmøtet, for visepresidenten og øvrige styremedlemmer på valg ble gjenvalgt. På årsmøtet til Juristforbundet – Privat ble Anders Schrøder Amundsen valgt til ny seksjonsleder.

Det ordinære landsmøtet i Juristforbundet 6.-7. november foretok en rekke valg til tillitsverv. Fire av hovedstyrets medlemmer og et felles varamedlem velges av landsmøtet. De øvrige seks styremedlemmene velges av de fem seksjonene og de ansatte i sekretariatet.

De fleste seksjonene holder sine årsmøter etter landsmøtet, slik at deres styremedlemmer for toårsperioden ikke er avklart.

Tone-Helén Brodal inn i hovedstyret

President Håvard Holm (JF-Dommerforeningen) er valgt for fire år og var ikke på valg denne gangen. Det var derimot visepresident Katrine Bratteberg (JF-Stat) som ble enstemmig gjenvalgt for to år. Dette gjaldt også styremedlem Hans-Marius Heggberget (JF-Kommune).

Tone-Helén Brodal (JF-Privat) ble enstemmig valgt inn som nytt styremedlem. Hun kommer fra vervet som nestleder i Juristforbundet – Privat. Varamedlem Karoline Dystebakken (JF-Privat) ble gjenvalgt etter kampvotering mot Camilla Njå (JF-Privat).

Ny leder av valgkomiteen

Til valgkomiteen velger landsmøtet lederen, mens seksjonene velger hvert sitt medlem. Ny leder ble Stein-Arne Hammersland (JF-Stat). Kvinneutvalgets leder Farah Ali og leder av Inkluderings- og mangfoldsutvalget Hallvard Øren ble gjenvalgt. Her utnevner hovedstyret øvrige medlemmer. Bjørn Kristian Kallasten, Alpha revisjon, ble gjenvalgt som revisor.

Mye gjenvalg også i kontrollkomiteen. I den nyvalgte komiteen har leder Curt A. Lier med seg Frank Grønås, Kari Østerud, Pål Berg Hellan og Wiggo Storhaug Larssen, med Frank Bjørkum og Malin Bye Sørensen som varamedlemmer.

Anders Schrøder Amundsen overtok i Juristforbundet - Privat

Bare et par uker etter landsmøtet holdt seksjonen for privatansatte jurister sitt årsmøte. Her ble Anders Schrøder Amundsen valgt som ny seksjonsleder. Han etterfølger Tor Egil Viblemo.

Med seg i seksjonsstyret for den nye Harald Platou, Line Wittrup, Ina Annett Grunnvåg og Jon Ole Bjørklund Whist. Paal Berg Helland, Fredrik Riise og Anne-Marie Berg er varamedlemmer av det nye styret.