2020

14. september 2020
Brudd i staten: - Skuffet over liten forhandlingsvilje

Det er brudd i hovedtariff-forhandlingene mellom Akademikerne og staten. – Staten har lukket døra for forhandlinger både om ...

14. september 2020
Øst-Finnmark juristnettverk i gang

Etter en lang korona-utsettelse var det endelig klart for oppstart av Øst-Finnmark juristnettverk. 3. september var 18 delta...

7. september 2020
Rettsstat bak betalingsmur

Førsteamanuensis i rettsvitenskap, Anders Løvlie, tar utgangspunkt i årets tildeling av Rettssikkerhetsprisen i en kronikk i...

3. september 2020
Rettsstaten Norge får Rettssikkerhetsprisen

Den norske rettsstaten, representert ved lederne av de fire statsmakter, tildeles Rettssikkerhetsprisen 2020 for sin håndter...

1. september 2020
Statsoppgjøret: - Krever mer kjøpekraft for våre medlemmer

Tirsdag startet lønnsforhandlingene i staten. I år er det hovedoppgjør. Det betyr at partene forhandler om både økonom...

24. august 2020
Hans Petter Graver er årets vinner av Akademikerprisen

Professor dr. juris Hans Petter Graver tildeles Akademikerprisen 2020, etter nominasjon fra Juristforbundet. - Graver er en ...

14. august 2020
Viktige datoer for høstens lønnsoppgjør

Ettersom vårens frontfagsoppgjør mellom NHO og LO ble utsatt til 3. august på grunn av Corona-pandemien har hovedoppgjøret i...

11. august 2020
Jusstudenter straffes for å hjelpe

Jusstudenter har den siste tiden bidratt til å saksbehandle de rekordmange søknadene NAV har fått om dagpenger og andre ytel...

4. august 2020
Løsningen er mer juss, ikke mindre

Granskningsutvalget har snudd hver stein i EØS-skandalen. Rapporten er klar i sin tale, her har ingen grunn til å være stolt...

Juristkongress 2016: Oversiktsbilde sal, mennesker med hender i været
3. juli 2020
Varsel om tid og sted for Juristforbundets landsmøte 2020

Juristforbundets landsmøte avholdes 6. – 7. november 2020 på Clarion Hotel The Hub, Biskop Gunnerus gate 3, 0155 Oslo.

30. juni 2020
Diskriminering i arbeidslivet: Arbeidsgiver har hovedansvaret

70 prosent av den diskriminering som kommer frem i den ferske undersøkelsen fra Juristforbundets inkluderings- og mangfoldsu...

30. juni 2020
Juristforbundet søker nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda

Juristforbundet er en av fire grupperinger som nominerer nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda (UNE). Justis- og beredskapsdep...

Det norske storting med løver
26. juni 2020
– Lovutvalget må ikke forsinke EØS-sakene

Regjeringen nedsatte 23. juni et lovutvalg som skal gjennomgå trygdelovgivningen og forholdet til internasjonale avtaler med...

26. juni 2020
Juristforbundet anbefaler å utsette årsmøter til etter landsmøtet

Hovedstyret i Juristforbundet anbefaler seksjoner og foreninger å utsette sine årsmøter til etter landsmøtet i november, gru...

24. juni 2020
Vår egen verste fiende

Diskriminering av, men også mellom, jusstudenter er et stort problem. Det viser en

24. juni 2020
Pride må ikke bare være symbolpolitikk!

Juni er pridemåneden, og den tiden på året mange finner frem regnbueflagget for å vise at de er inkluderende, og for mangfol...

23. juni 2020
Undersøkelse fra Juristforbundet: 1 av 4 har opplevd diskriminering

Hvert fjerde medlem av Juristforbundet har opplevd diskriminering. Kvinner er sterkest representert, mens blant studentene s...

23. juni 2020
Mange benytter medlemsfordelene fra Handelsbanken

Hele 2700 medlemmer har valgt å benytte Juristforbundets medlemsfordeler på banktjenester etter at samarbeidsavtalen med Han...

17. juni 2020
Bli abonnent hos JUS – få over 50 e-kurs

Juristenes Utdanningssenter (JUS) tilbyr nå abonnement som gir deg tilgang til markedets største digitale portefølje a...

17. juni 2020
Rettssikkerhetskonferansen – i år kan alle delta

Rettshjelp og likhet for loven, digitalisering av jussen og naturligvis vinneren av Rettssikkerhetsprisen blir temaer for år...

16. juni 2020
Vellykket webinar-debut for JUS

Koronakrisen har ført til omlegging til digitale plattformer for alle – også for Juristenes Utdanningssenter (JUS).

12. juni 2020
Juristforbundet gratulerer ny Økokrim-sjef

Pål Lønseth ble i dag utnevnt som ny sjef for Økokrim. Lederen for Politijuristene, Are Skjold-Frykholm, gratulerer den tidl...

Det norske storting med løver
11. juni 2020
Klare JF-meninger om koronalovgivningen

Juristforbundet har avgitt en rekke høringssvar om ulike lovforslag gjennom korona-perioden, både selve unntaksloven og fors...

11. juni 2020
Arbeidsplassutforming i staten – løsninger for juristene

Juristforbundet sendte 10. juni følgende brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedrørende arbeidsplassutforming ...

Sverre Bromander
3. juni 2020
Er du tillitsvalgt i staten?

Hovedavtalen skal reforhandles i høst, og derfor har Fafo sendt ut en spørreundersøkelse til tillitsvalgte og ledere i state...

3. juni 2020
Juristforbundets medlemsundersøkelse

Denne uken sender vi ut medlemsundersøkelsen til alle våre yrkesaktive medlemmer og studentmedlemmer. 

3. juni 2020
Rikhet for loven

Alle er enige om at likhet for loven er grunnleggende for et velfungerende samfunn. Men hvor like for loven oppfatter vi oss...

3. juni 2020
Juristforbundets medlemsundersøkelse

Denne uken sender vi ut medlemsundersøkelsen til alle våre yrkesaktive medlemmer og studentmedlemmer. 

28. mai 2020
– Domstolstruktur dreier seg om mye mer enn geografi

Juristforbundet finner det oppsiktsvekkende og udemokratisk når partier som utgjør et flertall på Stortinget, velger å avvis...

28. mai 2020
Wessel-Aas ny leder av Advokatforeningen

Jon Wessel-Aas fra Oslo ble i dag valgt som ny leder av Advokatforeningen. Wessel-Aas er partner i Advokatfirmaet Lund &...

28. mai 2020
– Misvisende om domstolsreform fra Jørn Øyrehagen Sunde

I dag har noen av domstolene for lite å gjøre, mens andre sliter med å ta unna sakene.

Kvinne i telefon noterer på PC
22. mai 2020
Jurister på hjemmekontor har talt: Mer fleksibelt, minst like effektivt

84 prosent av Juristforbundets medlemmer arbeider på hjemmekontor, nesten utelukkende fordi arbeidsgiveren oppfordrer til de...

12. mai 2020
– Revidert nasjonalbudsjett må sikre fremtidens samfunn

Koronaepidemien har påvirket alt fra våre små dagligdagse gjøremål til effektene vi som samfunn vil merke i lang tid framove...

Det norske storting med løver
7. mai 2020
Nye reisesatser for ansatte i staten

Etter lange forhandlinger har partene i staten blitt enige om reiseavtalene i staten. De nye satsene gjelder fra og me...

6. mai 2020
Koronakrisen kan påvirke ferske juristers yrkesvalg

De aller fleste av oss opplever for tiden en arbeidssituasjon utenom det vanlige. For noen innebærer det å ha flyttet arbeid...

4. mai 2020
Samarbeidet med Fokus fortsetter

Rettssikkerhet og beskyttelse mot vold og overgrep for kvinner i Guatemala vil fortsatt være et satsningsområde for Juristfo...

30. april 2020
Ny NOU: Juristforbundet vil bygge videre på rettshjelpsutvalget

Det regjeringsoppnevnte rettshjelpsutvalget overleverte i dag «NOU 2020: 5 Likhet for loven: Lov om støtte til rettshje...

27. april 2020
Hjelp oss å hjelpe

Juristforbundet vil vite mer om hvordan koronakrisen påvirker våre medlemmers arbeidshverdag. Ved å vite nøyaktig hvor skoen...

24. april 2020
Den digitale omstillingen etter koronakrisen

Som følge av korona ble hverdagen for alle landets studenter endret radikalt over natten. Fra klare rutiner for studering og...