2020

Brudd i staten: - Skuffet over liten forhandlingsvilje
14.09.2020

Det er brudd i hovedtariff-forhandlingene mellom Akademikerne og staten. – Staten har lukket døra for forhandlinger både om ...

Les mer
Øst-Finnmark juristnettverk i gang
14.09.2020

Etter en lang korona-utsettelse var det endelig klart for oppstart av Øst-Finnmark juristnettverk. 3. september var 18 delta...

Les mer
Rettsstat bak betalingsmur
07.09.2020

Førsteamanuensis i rettsvitenskap, Anders Løvlie, tar utgangspunkt i årets tildeling av Rettssikkerhetsprisen i Les mer

Rettsstaten Norge får Rettssikkerhetsprisen
03.09.2020

Den norske rettsstaten, representert ved lederne av de fire statsmakter, tildeles Rettssikkerhetsprisen 2020 for sin håndter...

Les mer
Statsoppgjøret: - Krever mer kjøpekraft for våre medlemmer
01.09.2020

Tirsdag startet lønnsforhandlingene i staten. I år er det hovedoppgjør. Det betyr at partene forhandler om både økonom...

Les mer
Hans Petter Graver er årets vinner av Akademikerprisen
24.08.2020

Professor dr. juris Hans Petter Graver tildeles Akademikerprisen 2020, etter nominasjon fra Juristforbundet. - Graver er en ...

Les mer
Viktige datoer for høstens lønnsoppgjør
14.08.2020

Ettersom vårens frontfagsoppgjør mellom NHO og LO ble utsatt til 3. august på grunn av Corona-pandemien har hovedoppgjøret i...

Les mer
Jusstudenter straffes for å hjelpe
11.08.2020

Jusstudenter har den siste tiden bidratt til å saksbehandle de rekordmange søknadene NAV har fått om dagpenger og andre ytel...

Les mer
Løsningen er mer juss, ikke mindre
04.08.2020

Granskningsutvalget har snudd hver stein i EØS-skandalen. Rapporten er klar i sin tale, her har ingen grunn til å være stolt...

Les mer
Juristkongress 2016: Oversiktsbilde sal, mennesker med hender i været
Juristkongress 2016: Oversiktsbilde sal, mennesker med hender i været
Varsel om tid og sted for Juristforbundets landsmøte 2020
03.07.2020

Juristforbundets landsmøte avholdes 6. – 7. november 2020 på Clarion Hotel The Hub, Biskop Gunnerus gate 3, 0155 Oslo.

Les mer
Diskriminering i arbeidslivet: Arbeidsgiver har hovedansvaret
30.06.2020

70 prosent av den diskriminering som kommer frem i den ferske undersøkelsen fra Juristforbundets inkluderings- og mangfoldsu...

Les mer
Juristforbundet søker nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda
30.06.2020

Juristforbundet er en av fire grupperinger som nominerer nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda (UNE). Justis- og beredskapsdep...

Les mer
Det norske storting med løver
Det norske storting med løver
– Lovutvalget må ikke forsinke EØS-sakene
26.06.2020

Regjeringen nedsatte 23. juni et lovutvalg som skal gjennomgå trygdelovgivningen og forholdet til internasjonale avtaler med...

Les mer
Juristforbundet anbefaler å utsette årsmøter til etter landsmøtet
26.06.2020

Hovedstyret i Juristforbundet anbefaler seksjoner og foreninger å utsette sine årsmøter til etter landsmøtet i november, gru...

Les mer
Vår egen verste fiende
24.06.2020

Diskriminering av, men også mellom, jusstudenter er et stort problem. Det viser en Les mer

Pride må ikke bare være symbolpolitikk!
24.06.2020

Juni er pridemåneden, og den tiden på året mange finner frem regnbueflagget for å vise at de er inkluderende, og for mangfol...

Les mer
Undersøkelse fra Juristforbundet: 1 av 4 har opplevd diskriminering
23.06.2020

Hvert fjerde medlem av Juristforbundet har opplevd diskriminering. Kvinner er sterkest representert, mens blant studentene s...

Les mer
Mange benytter medlemsfordelene fra Handelsbanken
23.06.2020

Hele 2700 medlemmer har valgt å benytte Juristforbundets medlemsfordeler på banktjenester etter at samarbeidsavtalen med Han...

Les mer
Bli abonnent hos JUS – få over 50 e-kurs
17.06.2020

Juristenes Utdanningssenter (JUS) tilbyr nå abonnement som gir deg tilgang til markedets største digitale portefølje a...

Les mer
Rettssikkerhetskonferansen – i år kan alle delta
17.06.2020

Rettshjelp og likhet for loven, digitalisering av jussen og naturligvis vinneren av Rettssikkerhetsprisen blir temaer for år...

Les mer
Vellykket webinar-debut for JUS
16.06.2020

Koronakrisen har ført til omlegging til digitale plattformer for alle – også for Juristenes Utdanningssenter (JUS).

Les mer
Juristforbundet gratulerer ny Økokrim-sjef
12.06.2020

Pål Lønseth ble i dag utnevnt som ny sjef for Økokrim. Lederen for Politijuristene, Are Skjold-Frykholm, gratulerer den tidl...

Les mer
Det norske storting med løver
Det norske storting med løver
Klare JF-meninger om koronalovgivningen
11.06.2020

Juristforbundet har avgitt en rekke høringssvar om ulike lovforslag gjennom korona-perioden, både selve unntaksloven og fors...

Les mer
Arbeidsplassutforming i staten – løsninger for juristene
11.06.2020

Juristforbundet sendte 10. juni følgende brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedrørende arbeidsplassutforming ...

Les mer
Sverre Bromander
Sverre Bromander
Er du tillitsvalgt i staten?
03.06.2020

Hovedavtalen skal reforhandles i høst, og derfor har Fafo sendt ut en spørreundersøkelse til tillitsvalgte og ledere i state...

Les mer
Juristforbundets medlemsundersøkelse
03.06.2020

Denne uken sender vi ut medlemsundersøkelsen til alle våre yrkesaktive medlemmer og studentmedlemmer. 

Les mer
Rikhet for loven
03.06.2020

Alle er enige om at likhet for loven er grunnleggende for et velfungerende samfunn. Men hvor like for loven oppfatter vi oss...

Les mer
Juristforbundets medlemsundersøkelse
03.06.2020

Denne uken sender vi ut medlemsundersøkelsen til alle våre yrkesaktive medlemmer og studentmedlemmer. 

Les mer
– Domstolstruktur dreier seg om mye mer enn geografi
28.05.2020

Juristforbundet finner det oppsiktsvekkende og udemokratisk når partier som utgjør et flertall på Stortinget, velger å avvis...

Les mer
Wessel-Aas ny leder av Advokatforeningen
28.05.2020

Jon Wessel-Aas fra Oslo ble i dag valgt som ny leder av Advokatforeningen. Wessel-Aas er partner i Advokatfirmaet Lund &...

Les mer
– Misvisende om domstolsreform fra Jørn Øyrehagen Sunde
28.05.2020

I dag har noen av domstolene for lite å gjøre, mens andre sliter med å ta unna sakene.

Les mer
Kvinne i telefon noterer på PC
Kvinne i telefon noterer på PC
Jurister på hjemmekontor har talt: Mer fleksibelt, minst like effektivt
22.05.2020

84 prosent av Juristforbundets medlemmer arbeider på hjemmekontor, nesten utelukkende fordi arbeidsgiveren oppfordrer til de...

Les mer
– Revidert nasjonalbudsjett må sikre fremtidens samfunn
12.05.2020

Koronaepidemien har påvirket alt fra våre små dagligdagse gjøremål til effektene vi som samfunn vil merke i lang tid framove...

Les mer
Det norske storting med løver
Det norske storting med løver
Nye reisesatser for ansatte i staten
07.05.2020

Etter lange forhandlinger har partene i staten blitt enige om reiseavtalene i staten. De nye satsene gjelder fra og me...

Les mer
Koronakrisen kan påvirke ferske juristers yrkesvalg
06.05.2020

De aller fleste av oss opplever for tiden en arbeidssituasjon utenom det vanlige. For noen innebærer det å ha flyttet arbeid...

Les mer
Samarbeidet med Fokus fortsetter
04.05.2020

Rettssikkerhet og beskyttelse mot vold og overgrep for kvinner i Guatemala vil fortsatt være et satsningsområde for Juristfo...

Les mer
Ny NOU: Juristforbundet vil bygge videre på rettshjelpsutvalget
30.04.2020

Det regjeringsoppnevnte rettshjelpsutvalget overleverte i dag «NOU 2020: 5 Likhet for loven: Lov om støtte til rettshje...

Les mer
Hjelp oss å hjelpe
27.04.2020

Juristforbundet vil vite mer om hvordan koronakrisen påvirker våre medlemmers arbeidshverdag. Ved å vite nøyaktig hvor skoen...

Les mer
Den digitale omstillingen etter koronakrisen
24.04.2020

Som følge av korona ble hverdagen for alle landets studenter endret radikalt over natten. Fra klare rutiner for studering og...

Les mer
1 2 3 4 5 6