Skaffer løsning for digitale årsmøter

Publisert 29.09.2020

Foto: iStock/mediaphotos

Koronasituasjonen har gjort det vanskelig å gjennomføre ordinære årsmøter i seksjoner og foreninger. Nå har hovedstyret vedtatt å anskaffe en teknisk løsning som gjør det mulig å gjennomføre digitale årsmøter.

Siden digitale årsmøter i noen tilfeller vil komme i konflikt med gjeldende vedtekter, anbefalte hovedstyret i utgangspunktet at årsmøtene skulle utsettes inntil videre – til smittesituasjonen og myndighetenes instrukser åpner for tradisjonelle løsninger igjen.

Vedtektenes regler for votering gjør uansett at det ikke er mulig å gjennomføre Juristforbundets landsmøte digitalt.

Trygg og demokratisk gjennomføring

Hovedstyret ba også sekretariatet utrede om det fantes en tilfredsstillende teknisk løsning som kan sikre trygg og demokratisk gjennomføring av digitale årsmøter, inkludert elektroniske voteringer, i seksjoner og medlemsforeninger som etter sine vedtekter kan gjennomføre dette.

I sin vurdering av alternative løsninger/leverandører har sekretariatet vektlagt følgende kriterier: Kontroll over hvem som er til stede (møtedeltakere), håndtering av voteringer/valg, ordstyrerfunksjonen, god presentasjon av notater/innlegg og ikke minst brukervennlighet.

Sekretariatet foreslo MyMeet fra LO fordi dette systemet tilfredsstiller kriteriene og er moderat i pris. Dessuten er leverandøren norsk og et fagforbund som er godt kjent med GDPR og særlige personopplysninger. Hovedstyret vedtok å anskaffe MyMeet. 

Midlertidige retningslinjer for digitale valg

Juristforbundet – Privat la etter sommeren frem for hovedstyret forslag til midlertidige retningslinjer for gjennomføring av digitalt suppleringsvalg.

Styret hadde ingen innsigelser til forslaget, men ønsket tilbakemelding og erfaringer mht. funksjonalitet. Det ble minnet om at det må inngås databehandleravtale med eventuelle leverandører av verktøy og tjenester.