2020

Universitetet i Oslo, Domus Media
15. januar 2020
Forskningssamarbeid med Det juridiske fakultet

Hva er status for tilgangen til rettsråd og bistand ved sakførsel her i landet? Er loven lik for alle i praksis? Disse spørs...

6. januar 2020
Er du offentlig ansatt? Slik blir pensjonen din fra 2020

Ved overgangen fra 2019 til 2020 skjedde det mange kaller den den største endringen i pensjonsordningen til offentlig ansatt...

10. desember 2019
Juristforbundet overtar hele Juristenes Hus

Juristforbundets generalsekretær Magne Skram Hegerberg og Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith, har nå signert av...

9. desember 2019
Større klimafokus i partssamarbeidet for kommunesektoren

Fredag ettermiddag ble det enighet om revidert utgave av hovedavtalen i KS-området. Akademikerne er tilfreds med at man styr...

2. desember 2019
Vilje til å ta ansvar

Nylige spørreundersøkelser viser at tilliten til forvaltning og domstoler er svekket etter EØS-skandalen. Noe annet ville et...

27. november 2019
Behov for ny kompetanse gjennom hele livet

Bidrag til økt kompetanse om digitaliseringen av arbeidslivet, er det medlemmene ønsker seg mest fra Juristforbundet. Samtid...

20. november 2019
Medlemsundersøkelse om juristers arbeidsmønstre og nye kontorløsninger

Juristforbundets medlemmer opplever stadig oftere omstillinger og endringer i kontorløsninger i arbeidshverdagen. Begreper s...

13. november 2019
EØS-skandalen – veien videre

Juristforbundet ønsker en kunnskapsbasert debatt. Vi vil derfor involvere medlemmene i vårt videre arbeid.

Ta i bruk digitale verktøy!

Digitalisering er på full fart inn på juridiske arbeidsplasser. Skal juristene være redde for å miste oppgaver til maskiner ...

12. november 2019
Krever en tidsriktig hovedavtale i kommunene

Digitalisering, styrket lokalt samarbeid og kompetanseheving er viktige temaer når Akademikerne går inn i forhandlingene.

Rettsstaten Norge – evig og uforanderlig?

For et par uker siden arrangerte Juristforbundet Rettssikkerhetskonferansen for 12. gang i Gamle Logens ærverdige lokaler. Å...

6. november 2019
Skuffet over liten forhandlingsvilje

Dagens hovedavtale i staten videreføres i ett år. Dette ble klart etter at partene i dag ble enige om at det ikke var grunnl...

4. november 2019
Ønsker en hovedavtale som er enkel å bruke

5. november starter forhandlingene om en ny hovedavtale i staten. – Hovedavtalen skal sikre medbestemmelse og samarbeid mell...

30. oktober 2019
På tilliten løs

Avdekkingen av NAV-systemets uriktig anvendelse av EØS-regelverket om rett til ulike trygdeytelser ved opphold utenfor Norge...

29. oktober 2019
Mastergradsstipend for beviserverv og arbeidsrett

«Nøytralitetsprinsippenes innvirkning på norsk straffeprosess» og «Kontrolltiltak på arbeidsplassen» er titlene på de to kom...

29. oktober 2019
Skal styrke medlemsfordelene

Juristforbundets hovedstyre har nedsatt et utvalg for å utvikle og styrke tilbudet av rabattavtaler og andre medlemsfordeler...

Lønnsopplysninger – hva kan man få innsyn i?

Høsten er tid for lønnsforhandlinger i mange virksomheter. Ett spørsmål som dukker opp i den forbindelse er muligheten for i...

Spar inntil 80 % på dine viktigste forsikringer

Juristforbundet Forsikring har sammenlignet medlemsprisene på personforsikring med de du får hos de ledende forsikringselska...

Ekstraordinært landsmøte i Norges Juristforbund

Det vil bli avholdt ekstraordinært landsmøte i Norges Juristforbund 4. november 2019.

25. oktober 2019
Jo, justisminister, det er krise i domstolene

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr nekter for at det er noen krise i domstolene i Norge. Altså det stikk motsatte...

15. oktober 2019
Overføring av skatteoppkrevingen fra kommunal sektor til Skatteetaten

I det nye statsbudsjettet foreslår regjeringen å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten med virkning fra...

14. oktober 2019
Rettssikkerhetsprisen deles ut på onsdag

Riksadvokat Tor-Aksel Busch mottar prisen på Rettssikkerhetskonferansen på onsdag. Dit kommer også førstepresidenten i Polen...

10. oktober 2019
Thomas Hylland Eriksen vinner Akademikerprisen 2019

- Som forsker sitter man mye alene og er usikker på om noen bryr seg om det man jobber med. Å vinne denne prisen betyr at an...

Norsk rettssal
Domstolene skal ivareta rettssikkerhet og forhindre maktovergrep. Det er det debatten om ny domstolsstruktur må handle om.

Dommerforeningen kan slutte seg til hovedtrekkene i Domstolkommisjonens forslag. Dette er hvorfor.

7. oktober 2019
Gratis juridisk bistand

Juristforbundets advokatkontor er eksperter på arbeidsrett og juristers arbeidsliv. Som medlem i Juristforbundet kan du få g...

2. oktober 2019
Digitaliseringen av NAV krever mer juridisk kompetanse

– Det høye tempoet vi har på digitalisering stiller store krav til juridisk kompetanse, sier Haakon Hertzberg, assisterende ...

30. september 2019
Ny pensjonsordning for offentlig ansatte født fra og med 1963: Hva skjer med opptjeningen i den gamle pensjonsordningen

Alle offentlig ansatte som er født fra og med 1963 vil fra 01.01.2020 få en ny pensjonsordning. For denne gruppen stoppet op...

Sett rettssikkerhet på kommunekartet!

I den daglige strømmen av nyheter la jeg i vår særlig merke til en sak om den lille kommunen Vestvågøy i Lofoten. Lokalavise...

Håndtrykk
Innhenting av lønnskrav til lokale lønnsforhandlinger

Vi har laget en kort mal og veileder som kan brukes for innhenting av lønnskrav ved lokale forhandlinger.   

11. september 2019
Nye retningslinjer for medlemskap i internasjonale organisasjoner

Hovedstyret har vedtatt nye retningslinjer for innmelding i internasjonale profesjonsfaglige foreninger og medlemskap i nasj...

12. september 2019
Tilbud om høyskolestudier for erfarne tillitsvalgte

Juristforbundets hovedstyre har vedtatt å tilby erfarne tillitsvalgte et gratis høyskolestudium i «Forhandling og påvirkning...

12. september 2019
Fersk rapport om presset mot rettsstaten i Polen

Dr. Małgorzata Gersdorf ble presset ut av stillingen som førstepresident (justitiarius) i Polens høyesterett fordi hun forsv...

4. september 2019
Riksadvokat Tor-Aksel Busch tildeles Rettssikkerhetsprisen for 2019

I en årrekke har prisvinneren vært en tydelig stemme i samfunnsdebatten. Riksadvokaten har også satt foten ned når politiker...

1. august 2019
Søk om mastergradsstipend fra Juristforbundet!

Juristforbundet deler ut to mastergradsstipender á kr. 25.000,- for høstsemesteret 2019 til studentmedlemmer. 

Kvinne og mann tar hverandre i hånden på kontoret
Hva har man krav på som sommervikar?

Sommerjobb gir et kjærkomment tilskudd til økonomien. Er du heldig, får du også med deg nyttig arbeidserfaring og rele...

18. juni 2019
Happy Pride!
Denne uken arrangeres Oslo Pride. Tidligere i måneden ble det også arrangert Bergen Pride, og landet rundt er det mange pride-f...
12. august 2019
Spennende arrangementer under Arendalsuka

Juristforbundet satser nok en gang på å synliggjøre verdien av juridisk kompetanse i hverdagen under Arendalsuka 12.-17. aug...

17. juni 2019
Polens øverste dommer til Rettssikkerhetskonferansen
Dr. Małgorzata Gersdorf, førstepresident (justitiarius) i Polens høyesterett, kommer til Rettssikkerhetskonferansen 16. oktober...
29. mai 2019
Diskuterer forskning og jusstudiet med dekanene
Juristforbundet ønsker en tettere dialog med de juridiske fakultetene for å diskutere gjensidige bidrag til utviklingen av juss...
3. juni 2019
Dette betyr lønnsoppgjøret i staten for deg
Mellomoppgjøret 2019 i staten ble avsluttet etter en lang meklingsrunde som endte med at Akademikerne aksepterte riksmeklers fo...