2020

Ønsker en hovedavtale som er enkel å bruke
04.11.2019

5. november starter forhandlingene om en ny hovedavtale i staten. – Hovedavtalen skal sikre medbestemmelse og samarbeid mell...

Les mer
På tilliten løs
30.10.2019

Avdekkingen av NAV-systemets uriktig anvendelse av EØS-regelverket om rett til ulike trygdeytelser ved opphold utenfor Norge...

Les mer
Mastergradsstipend for beviserverv og arbeidsrett
29.10.2019

«Nøytralitetsprinsippenes innvirkning på norsk straffeprosess» og «Kontrolltiltak på arbeidsplassen» er titlene på de to kom...

Les mer
Skal styrke medlemsfordelene
29.10.2019

Juristforbundets hovedstyre har nedsatt et utvalg for å utvikle og styrke tilbudet av rabattavtaler og andre medlemsfordeler...

Les mer
Signerer avtale
Signerer avtale
Lønnsopplysninger – hva kan man få innsyn i?

Høsten er tid for lønnsforhandlinger i mange virksomheter. Ett spørsmål som dukker opp i den forbindelse er muligheten for i...

Les mer
Spar inntil 80 % på dine viktigste forsikringer

Juristforbundet Forsikring har sammenlignet medlemsprisene på personforsikring med de du får hos de ledende forsikringselska...

Les mer
Ekstraordinært landsmøte i Norges Juristforbund

Det vil bli avholdt ekstraordinært landsmøte i Norges Juristforbund 4. november 2019.

Les mer
Jo, justisminister, det er krise i domstolene
25.10.2019

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr nekter for at det er noen krise i domstolene i Norge. Altså det stikk motsatte...

Les mer
Overføring av skatteoppkrevingen fra kommunal sektor til Skatteetaten
15.10.2019

I det nye statsbudsjettet foreslår regjeringen å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten med virkning fra...

Les mer
Rettssikkerhetsprisen deles ut på onsdag
14.10.2019

Riksadvokat Tor-Aksel Busch mottar prisen på Rettssikkerhetskonferansen på onsdag. Dit kommer også førstepresidenten i Polen...

Les mer
Thomas Hylland Eriksen vinner Akademikerprisen 2019
10.10.2019

- Som forsker sitter man mye alene og er usikker på om noen bryr seg om det man jobber med. Å vinne denne prisen betyr at an...

Les mer
Norsk rettssal
Norsk rettssal
Domstolene skal ivareta rettssikkerhet og forhindre maktovergrep. Det er det debatten om ny domstolsstruktur må handle om.

Dommerforeningen kan slutte seg til hovedtrekkene i Domstolkommisjonens forslag. Dette er hvorfor.

Les mer
Gratis juridisk bistand
07.10.2019

Juristforbundets advokatkontor er eksperter på arbeidsrett og juristers arbeidsliv. Som medlem i Juristforbundet kan du få g...

Les mer
Digitaliseringen av NAV krever mer juridisk kompetanse
02.10.2019

– Det høye tempoet vi har på digitalisering stiller store krav til juridisk kompetanse, sier Haakon Hertzberg, assisterende ...

Les mer
Ny pensjonsordning for offentlig ansatte født fra og med 1963. Dette må du vite om pensjonen din
30.09.2019

Alle offentlig ansatte som er født fra og med 1963 vil fra 01.01.2020 få en ny pensjonsordning. For denne gruppen stopper op...

Les mer
Sett rettssikkerhet på kommunekartet!

I den daglige strømmen av nyheter la jeg i vår særlig merke til en sak om den lille kommunen Vestvågøy i Lofoten. Lokalavise...

Les mer
Håndtrykk
Håndtrykk
Innhenting av lønnskrav til lokale lønnsforhandlinger
18.09.2019

Vi har laget en kort mal og veileder som kan brukes for innhenting av lønnskrav ved lokale forhandlinger.   

Les mer
Nye retningslinjer for medlemskap i internasjonale organisasjoner
11.09.2019

Hovedstyret har vedtatt nye retningslinjer for innmelding i internasjonale profesjonsfaglige foreninger og medlemskap i nasj...

Les mer
Tilbud om høyskolestudier for erfarne tillitsvalgte
12.09.2019

Juristforbundets hovedstyre har vedtatt å tilby erfarne tillitsvalgte et gratis høyskolestudium i «Forhandling og påvirkning...

Les mer
Fersk rapport om presset mot rettsstaten i Polen
12.09.2019

Dr. Małgorzata Gersdorf ble presset ut av stillingen som førstepresident (justitiarius) i Polens høyesterett fordi hun forsv...

Les mer
Riksadvokat Tor-Aksel Busch tildeles Rettssikkerhetsprisen for 2019
04.09.2019

I en årrekke har prisvinneren vært en tydelig stemme i samfunnsdebatten. Riksadvokaten har også satt foten ned når politiker...

Les mer
Søk om mastergradsstipend fra Juristforbundet!
01.08.2019

Juristforbundet deler ut to mastergradsstipender á kr. 25.000,- for høstsemesteret 2019 til studentmedlemmer. 

Les mer
Kvinne og mann tar hverandre i hånden på kontoret
Kvinne og mann tar hverandre i hånden på kontoret
Hva har man krav på som sommvervikar?

Sommerjobb gir et kjærkomment tilskudd til økonomien. Er du heldig, får du også med deg nyttig arbeidserfaring og rele...

Les mer
Happy Pride!
18.06.2019
Denne uken arrangeres Oslo Pride. Tidligere i måneden ble det også arrangert Bergen Pride, og landet rundt er det mange pride-f...
Les mer
Spennende arrangementer under Arendalsuka
12.08.2019

Juristforbundet satser nok en gang på å synliggjøre verdien av juridisk kompetanse i hverdagen under Arendalsuka 12.-17. aug...

Les mer
Polens øverste dommer til Rettssikkerhetskonferansen
17.06.2019
Dr. Małgorzata Gersdorf, førstepresident (justitiarius) i Polens høyesterett, kommer til Rettssikkerhetskonferansen 16. oktober...
Les mer
Diskuterer forskning og jusstudiet med dekanene
29.05.2019
Juristforbundet ønsker en tettere dialog med de juridiske fakultetene for å diskutere gjensidige bidrag til utviklingen av juss...
Les mer
Dette betyr lønnsoppgjøret i staten for deg
03.06.2019
Mellomoppgjøret 2019 i staten ble avsluttet etter en lang meklingsrunde som endte med at Akademikerne aksepterte riksmeklers fo...
Les mer
Streiken i Oslo avsluttet
27.05.2019
Mandag ettermiddag kom Akademikerne og Oslo kommune til enighet i mellomoppgjøret 2019. Etter en kort og målrettet streik som l...
Les mer
Enighet mellom Akademikerne og staten
24.05.2019
- Oppgjøret har en økonomisk ramme som totalt gir en reallønnsvekst. Dette er vi fornøyd med. AFP har vært et krevende tema i f...
Les mer
Erik Graff
Erik Graff
Akademikerne i streik i Oslo kommune
24.05.2019
- Oslo kommune sliter med å beholde dyktige ansatte. Skal vi sikre gode tjenester til befolkningen, kan ikke kommunen tape kamp...
Les mer
Enighet i oppgjøret i kommunesektoren
23.05.2019
Lektorene får en lønnsvekst på linje med resten av arbeidslivet. Partene er i tillegg enige om viktige grep for høyt utdannede ...
Les mer
Enighet i mellomoppgjøret for sykehusene
22.05.2019
Akademikerne og Spekter er enige om lønnsoppgjørene for helseforetakene og sykehus. Resultater for lønnsoppgjørene i sykehusene...
Les mer
Mekling i KS-området
20.05.2019
1. mai brøt Akademikerne tarifforhandlingene i KS, og tariffoppgjøret gikk til mekling for å forsøke å oppnå enighet og unngå s...
Les mer
Det norske storting med løver
Det norske storting med løver
Mulig streik i staten
20.05.2019
Jurister, ingeniører, psykologer, leger, samfunnsvitere, økonomer og naturvitere i Politidirektoratet og Arbeids- og velferdsdi...
Les mer
Akademikerne varsler streik i Oslo
15.05.2019
Jurister, ingeniører, samfunnsvitere og økonomer i Oslo rådhus er blant gruppene som tas ut i en eventuell streik dersom parten...
Les mer
Enighet mellom Akademikerne og KS Bedrift
15.05.2019
Akademikerne og KS Bedrift ble i går kveld enige om lønnsoppgjøret 2019. Også LO-K, YS-K og Unio kom til enighet med KS bedrift...
Les mer
– Kommunebudsjettet hjelper ikke kommunene å rekruttere kompetanse
15.05.2019
- Frie inntekter gir kommunene handlingsrom til å tiltrekke seg kompetanse og skape fagmiljøene de trenger til å løse viktige o...
Les mer
– Vi mener at vi har fått landets beste bankavtale for medlemsorganisasjoner
08.05.2019
Juristforbundet har som kjent inngått en avtale med Handelsbanken om medlemstilbud på banktjenester for medlemmene. – Vi mener ...
Les mer
Akademikerne bryter forhandlingene i Oslo kommune
01.05.2019
Årets oppgjør viser at Oslo kommune i for liten grad belønner ansatte med høy utdannelse, og gjørdet mindre attraktivt å jobbe ...
Les mer
1 2 3 4 5 6