Foto: iStock.com/Gosiek-B

Sjekk opplysningene dine på Min Side

Logg inn

Aktuelt

Offentlige ansattes ytringsfrihet
24.07.2018
Under tittelen «Mange sier offentlig ansattes ytringsfrihet begrenses, men gjør den det?» holdt sivilombudsmann Aage Thor Falka...
Les mer
Gjenopptakelse i Europa
19.07.2018
«Nåløyet – gjenopptakelse av straffesaker i et europeisk perspektiv» var tittelen på Siv Hallgrens foredrag under Rettssikkerhe...
Les mer
Mastergradsstipend
13.07.2018
Juristforbundet deler årlig ut fire stipend a kr. 25.000, henholdsvis to for vårsemesteret og to for høstsemesteret. Søknadsfri...
Les mer
Ny pensjonsordning for offentlig ansatte
04.07.2018
Partene i offentlig sektor, Akademikerne, LO, Unio, YS, KS, Spekter og Arbeids- og sosialdepartementet, ble 3. mars 2018 enige ...
Les mer