Lønnsstatistikk for 2020 er nå klar!

Aktuelt

Økende lønnsgap mellom kvinner og menn i jussen
21.06.2021

Mannlige jurister tjener i snitt 241 000 kr mer i året enn sine kvinnelige kolleger. Forskjellen er dermed større enn det ge...

Les mer
Lovbeskyttelse av juristtittelen
11.06.2021

Da er endelig forslaget til ny advokatlov på vei til behandling i Stortinget. Prop. 214 L (2020–2021) «Lov om advokater og a...

Les mer
Fremmedkrigere, barnebilder på nett, juristmangel og mediepress
16.06.2021

Dette er temaer på Rettssikkerhetskonferansen 6. oktober, nå tilbake i Gamle Logen i Oslo, men som også blir strømmet direkt...

Les mer
Akademikerne aksepterte meklingsresultatet i staten – Juristforbundet stemte mot skissen fra riksmekler
28.05.2021

Meklingresultatet gir ikke uttelling på våre krav, og vi kunne derfor ikke stemme for skissen som ble fremlagt av riksmekler...

Les mer