Korona: Råd og informasjon til medlemmer

Aktuelt

Tryg Legehjelp inkludert i medlemskapet
30.11.2020

Fra 1. januar 2021 får alle medlemmer Tryg Legehjelp inkludert i medlemskapet. Tjenesten hjelper deg med de vanligste legebe...

Les mer
Mye presseoppmerksomhet for Politijuristene
30.11.2020

Flere jurister i politiet opplever en svært høy arbeidsbelastning og mange saker blir liggende på vent grunnet for få ressur...

Les mer
Den viktige tillitsvalgtrollen

De tillitsvalgte er nøkkelpersoner i Juristforbundet. De skal bidra til verdiskapning på vegne av medlemmene. De skal utvikl...

Les mer
Når hodet ikke er riktig dimensjonert, jobber ikke kroppen effektivt og målrettet
04.11.2020

Alle er enige om at oppklaringsprosenten i straffesaker skal opp og at antall ikke påtaleavgjorte saker og saksbehandlingsti...

Les mer