Aktuelt

12. september 2023
Rettssikkerhetsprisen til arbeid for å avdekke justismord

Juristforbundets rettssikkerhetspris for 2023 tildeles Lars Mikkel Tronsrud, Halvard Sivertsen og Bjørn Olav Jahr for deres ...

7. september 2023
– Kontroll med politiet er helt avgjørende i en rettsstat

5118 mennesker i Oslo sentrum fått tilbud om kvittering. Juristforbundet har samarbeidet med politiet i Oslo under hele prøv...

Andre saker
Hvordan etablere bedriftsgruppe

Vi har tro på verdien av å ha gode juristfellesskap og ønsker å bidra til å etablere dette for dere som jobber i privat sekt...

Juristforbundet Tech Forum

Juristforbundet Tech Forum er en ekspertgruppe oppnevnt av Hovedstyret i Juristforbundet. Forumet skal følge den teknologisk...