Lønnsstatistikk for 2020 er nå klar!

Aktuelt

Lovbeskyttelse av juristtittelen
11.06.2021

Da er endelig forslaget til ny advokatlov på vei til behandling i Stortinget. Prop. 214 L (2020–2021) «Lov om advokater og a...

Les mer
Fremmedkrigere, barnebilder på nett, juristmangel og mediepress
16.06.2021

Dette er temaer på Rettssikkerhetskonferansen 6. oktober, nå tilbake i Gamle Logen i Oslo, men som også blir strømmet direkt...

Les mer
Akademikerne aksepterte meklingsresultatet i staten – Juristforbundet stemte mot skissen fra riksmekler
28.05.2021

Meklingresultatet gir ikke uttelling på våre krav, og vi kunne derfor ikke stemme for skissen som ble fremlagt av riksmekler...

Les mer
Akademikerne aksepterer meklingsresultatet i staten
27.05.2021

Vi har fått til noe bevegelse i meklingen. Vi står fremdeles i en krevende pandemi, og dette var så langt vi kom i årets opp...

Les mer