Andre saker
Lønnsoppgjøret 2024

I år er det hovedoppgjøt. Det betyr at partene forhandler både økonomi og tariffavtaler.

Landsmøte 2024

Med dette varsles medlemmene om at ordinært landsmøte i Norges Juristforbund holdes 8.-9. november 2024 på Soria Moria Hotel...