Brudd i sentrale forhandlinger mellom KS og Akademikerne – hva skjer med lokale forhandlinger?

Publisert 16.09.2020

Akademikerne brøt forhandlingene med KS om ny hovedtariffavtale i kommunal sektor nå i natt. Akademikerne var eneste hovedsammenslutning som brøt.

Dette betyr at Akademikerne skal i mekling, og at man i skrivende stund ikke har en gjeldende hovedtariffavtale. Frist for å finne en løsning i mekling er satt til 14. oktober.

Lokale forhandlinger etter kap. 3 og 5?

Bruddet kan få betydning for gjennomføringen av de lokale forhandlingene i kommuner og fylkeskommuner. Grunnet utsatte sentrale forhandlinger er disse allerede forsinket.

Det kan forventes at en del kommuner vil utsette de lokale forhandlingene til etter at meklingen med Akademikerne er gjennomført. Det kan også tenkes at KS vil sende ut anbefalinger om dette til kommuner og fylkeskommuner. Hvis lokal arbeidsgiver varsler utsettelse av forhandlingene må våre tillitsvalgte innrette seg etter dette.  Vi kan ikke kreve at disse skal gjennomføres før partene har blitt enige om en ny hovedtariffavtale.

Det kan også være at en del kommuner ønsker å gjennomføre de lokale forhandlingene som planlagt, uavhengig av mekling på sentralt nivå. Juristforbundet råder sine tillitsvalgte til å etterkomme dette ønsket og gjennomføre de lokale forhandlingene etter vanlig mønster. Dette innebærer innledende drøftingsmøte med en etterfølgende forhandlingsprosess.

Frister og gjennomføring

Fristen for å gjennomføre de lokale forhandlingene er vanligvis 1. oktober. På grunn av utsettelsene er dette urealistisk. Det er viktig at de lokale forhandlingene likevel gjennomføres så fort som mulig, og senest før utløpet av året.

De lokale forhandlingene skal gjennomføres på vanlig måte og etter kriteriene i hovedtariffavtalen i 5.1 bestemmelsen. Det er samtidig anledning til å fremme krav etter 5.2 bestemmelsen i samme hovedtariffavtale.

Ambisjonsnivå i 2020

Som kjent er frontfagsrammen på 1.7% lagt til grunn for de fleste tariffoppgjørene i 2020. Vi må forvente at kommunene tar utgangspunkt i dette når forhandlingene starter opp. Samtidig er det slik at stedlige forhandlinger skal fange opp lokale hensyn og behov, og dermed gi mulighet for lokale tilpasninger. Kravene som fremmes bør likevel baseres på en realistisk vurdering av hva som er rimelig å oppnå i år.

Mer informasjon – kurs

Det vil bli sendt ut et mer detaljert rundskriv til alle tillitsvalgte i Juristforbundet-Kommune i løpet av kort tid.

Vi vil også minne om et digitalt kurs for tillitsvalgte i kommunal sektor som avholdes 22. september. Dette arrangeres i regi av Juristforbundet og Samfunnsviterne. Kurset kan følges via nettet. Påmelding kan gjøres her.

Det er nå bare mulig med digital deltakelse, så dette må oppgis ved påmelding.