2021

Rettssikkerhet kan ikke baseres på geografi
21.03.2022

Nesten halvparten av landets kommuner har ikke ansatt noen jurist til å ivareta innbyggernes rettssikkerhet. Dert holder ikk...

Les mer
Ny overtidsavtale i Oslo
22.12.2021

I likhet med KS har partene i Oslo kommune nå inngått en avtale om økt overtidsbetaling som følge av koronasituasjonen.

Les mer
Vaksinasjonsgraden må opp – fagforeninger og tillitsvalgte kan bidra
22.12.2021

Mange trodde at koronakrisen var over, men nå opplever vi den største smittebølgen så langt i pandemien. Smitten stiger rask...

Les mer
Ny koronaavtale gir kommuneansatte bedre overtidsbetalt
20.12.2021

Akademikerne kommune har inngått en ny midlertidig avtale med KS om arbeidstid i kjølvannet av nye koronatiltak.

Les mer
Justering av kontingenten
15.12.2021

Hovedstyret har vedtatt å justere medlemskontingenten for 2022 på nivå med forventet prisstigning, altså beregnet konsumpris...

Les mer
Smittevern på arrangement i regi av Juristforbundet
06.12.2021

Juristforbundet har etter hvert opparbeidet gode rutiner for smittevern. Disse er utarbeidet etter et føre-var prinsipp og m...

Les mer
Dommerforeningen om ny barnelov
01.12.2021

Den norske Dommerforening støtter at barns grunnleggende rettigheter må styrkes i den nye barneloven. Dommerforeningen fremh...

Les mer
Det norske storting med løver
Det norske storting med løver
Justisbudsjettet: En liten start
30.11.2021

SV er blitt enige med regjeringspartiene om en økning i inntektsgrensen for fri rettshjelp. 15 prosent er en start, men monn...

Les mer
Har du ferie til overs?

Ferie er et gode i arbeidsforholdet som langt på vei styres av ferielovens bestemmelser, med rammer for når ferien kan og sk...

Les mer
Samarbeid med Equality Check
24.11.2021

Juristforbundet jobber for likestilling og mangfold, og har nå inngått et samarbeid med Equality Check. Equality Check er en...

Les mer
Hvor jobber jurister best?
15.11.2021

Mange arbeidsgivere planlegger nå hvordan den nye arbeidshverdagen skal se ut, etter pandemien. Juristforbundet ønsker å bis...

Les mer
Enighet med Spekter om ny hovedavtale
12.11.2021

Torsdag 11. november kom Akademikerne til enighet med Spekter om ny hovedavtale. Avtalen gjelder frem til 31. desember 2025....

Les mer
Juristforbundet deltok i statsbudsjetthøring
12.11.2021

Torsdag 11. og fredag 12. november deltok Juristforbundet på høring i Stortinget, i forbindelse med statsbudsjettet for 2022...

Les mer
Forhandlinger om hovedavtalen i Spekter
11.11.2021

Hovedsammenslutningene (Akademikerne, SAN, LO, YS og UNIO) og Spekter samles denne uken i Nydalen til hovedavtaleforhandling...

Les mer
Stor økning i lønnsforskjell mellom juristmødre -og fedre
10.11.2021

Siden 2007 har lønnsforskjellen økt med 12 prosent. Dette til tross for at begge kjønn har like karriereønsker.

Les mer
Det norske storting med løver
Det norske storting med løver
Dommerforeningen er bekymret over utviklingen i salærsatsen
08.11.2021

Dommerforeningen er bekymret over at det ikke foreslås noen reell økning i salærsatsen i endringene til statsbudsjettet for ...

Les mer
Line Vold og Espen Rostrup Nakstad tildeles årets Akademikerpris
08.11.2021

- Vold og Nakstad har demonstrert verdien av tung fagkunnskap kombinert med fantastisk formidling i en krisesituasjon, sier ...

Les mer
Juristforbundet støtter Advokatforeningens salærkrav
05.11.2021

Juristforbundet støtter Advokatforeningens krav om forhandlingsrett for salærsatsen ved fri rettshjelp, en bærekraftig salær...

Les mer
Jusstudiet er undervurdert og underfinansiert

Kunnskapsdepartementet har satt ned et utvalg som skal ta en fullstendig gjennomgang av hvordan høyere utdanning og forsknin...

Les mer
Her er mottakerne av høstens mastergradsstipend
28.10.2021

Juristforbundet deler årlig ut inntil åtte mastergradsstipend a kr. 25 000, fordelt på vår- og høstsemesteret. Det kom inn s...

Les mer
1 2 3 4