Se Rettssikkerhetskonferansen her!

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (fra høyre), statsminister Erna Solberg, høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie og generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund gratuleres med Rettssikkerhetsprisen av (i midten) Juristforbundets president Håvard Holm (foto: Jørgen Nordby).

Rettshjelp, digitalisering av jussen og utdeling av Rettssikkerhetsprisen til Den norske rettsstaten, representert ved stortingspresidenten, statsministeren, høyesterettsjustitiarius og generalsekretæren i Norsk Presseforbund. Dette er hovedtemaene på årets Rettssikkerhetskonferanse, som er heldigital. 

Den filmatiserte Rettssikkerhetskonferansen er delt i tre deler, alle ledet av Vegard Valestrand, kommunikasjonsrådgiver i Juristforbundet:

Del 1: Juristforbundets rettssikkerhetspolitikk og Rettssikkerhetsprisen

EØS-saken og viktigheten av å bruke og styrke den juridiske kompetansen i NAV, samt prosessen rundt den såkalte koronaloven, er hovedtemaer for president Håvard Holms tradisjonelle åpningstale, denne gangen i lagtingssalen på Stortinget. Her deles også Rettssikkerhetsprisen ut av juryleder Anine Kierulf til Den norske rettsstaten, begrunnet med den samlede håndteringen av koronapandemien. Del 1 avsluttes med en samtale mellom programleder og prismottakerne.

 
                                      ( Se video i fullskjermmodus)

                                                   

 • Håvard Holm, president i Juristforbundet
 • Anine Kierulf (juryleder), førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
 • Representantene for Den norske rettsstaten, vinner av Rettssikkerhetsprisen

Les juryens begrunnelse

Les presidentens åpningstale


Del 2: Likhet for loven – tilgang til juridisk veiledning og rettshjelp for alle

Lansering av rapport om rettshjelp: Hvilke formelle og reelle muligheter finnes i det norske rettssystemet for å få en rettslig avklaring på et juridisk problem, og hvor utbredt er den formelle og reelle tilgangen på rettshjelp i forbindelse med slik avklaring?

Rapporten er et samarbeidsprosjekt mellom Juristforbundet og Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS)/Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

                                                          ( Se video i fullskjermmodus)

 • May-Len Skilbrei, professor/instituttleder ved IKRS
 • Tonje Lilaas Larsen, advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Mette Y. Larsen & Co /tidl. forsker ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, forfatter av rapporten
 • Ingebjørg Tønnessen, tingrettsdommer, leder for Rettshjelpsutvalget
 • Anders Løvlie, førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett
 • Rasmus Asbjørnsen, advokat/partner i Advokatfirmaet Haavind AS, ansv. for samarbeidet med Gatejuristen/Barnas Jurist
 • Bente Oftedal Roli, advokat i Advokatfirmaet Roli, leder Fri rettshjelp i Oslo kommune

Del 3: Digitalisering av jussen – muligheter og snubletråder


Digitaliseringen har for lengst nådd juristenes arena. Hvilke muligheter gir dette for jurister i offentlige etater, næringsliv og advokatfirmaer, for selvstendig næringsdrivende? Vil kunstig intelligens overta juristenes oppgaver eller bli et verktøy som gir bedre juridiske beslutninger? Hva med personvern og etiske snubletråder?


                                        ( Se video i fullskjermmodus)

 • Inga Strümke, forsker på kunstig intelligens hos Simula Research Laboratory
 • Christian Bendiksen, advokat/partner i Brækhus Advokatfirma AS, tidligere medlem av Juristforbundet Tech Forum
 • Trine Melsether, digitaliseringssjef hos Advokatfirmaet Thommesen AS
 • Leonora Onarheim Bergsjø, forsker ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, leder av Norsk råd for digital etikk 
 • Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening