2020

25. januar 2019
Sykerettigheter under ulønnet foreldrepermisjon
Etter at Juristforbundets Advokatkontor skrev artikkelen om «Tap av retten til sykepenger ved ulønnet permisjon» har advokatkon...
23. januar 2019
Viktig at straffesakskjeden vurderes som en helhet
Juristforbundet er svært tilfreds med at regjeringen vil styrke påtalemyndigheten og følge opp påtaleanalysen.
Logo Juristforbundet
20. desember 2018
Juristforbundet søker advokat til ledig stilling
Til nyopprettet stilling søker vi en advokatfullmektig. Søknadsfrist 11.01.19.
19. desember 2018
Vi holder julestengt
Juristforbundets sekretariat har julestengt fra 22. desember t.o.m. 1. januar.
19. desember 2018
Søknadsfrist for mastergradsstipend går ut 10. januar

Søknadsfristen for vårens mastergradsstipend går ut 10. januar 2019. Juristforbundet deler årlig ut fire stipend a kr. ...

18. desember 2018
Ny IA-avtale: - Et gjennombrudd for forebygging
Regjeringen forplikter seg til å bevare sykelønnsordningen de neste fire årene. Avtalen inneholder også en kraftig satsning på ...
14. desember 2018
Satsene i statens særavtaler endres
Satsene i særavtalene om dekning av utgifter til reise og kost innenlands og utenlands endres fra og med 1. januar 2019
27. november 2018
Husk å benytte deg av juristkoden i Oslo kommune
Fra høsten 2016 har det vært mulig for Juristforbundets medlemmer i Oslo kommune å disponere stillingskoden jurist I, og våren ...
Håndtrykk
23. november 2018
Juristforbundet bytter forsikringsleverandør
Juristforbundet Forsikring har etter en anbudsrunde valgt å flytte medlemsforsikringene til Tryg Forsikring fra 1. januar 2019....
16. november 2018
Jurister vil lære om digitaliseringens muligheter
Blant mange innlegg om digitalisering og teknologiutvikling på Juristkongress 20.-21. november er et plenumsforedrag om kunstig...
6. november 2018
Flere og flere fornøyde medlemmer
Resultatene fra Juristforbundets medlemsundersøkelse viser at flere og flere er fornøyd med medlemskapet. Undersøkelsen tok bla...
3. november 2018
Håvard Holm valgt til president i Juristforbundet
Lagdommer Håvard Holm ble lørdag enstemmig valgt til ny president i Juristforbundet på forbundets landsmøte. Holm var 2010-2014...
Curt A. Lier
2. november 2018
Curt A. Liers avskjedstale til landsmøtet
Juristforbundets president, Curt A. Lier går av. Her kan du lese hans avskjedstale til Juristforbundets landsmøte 2018.
31. oktober 2018
Fagutvalg strafferett og straffeprosess søker nye medlemmer
Vil du bidra til rettsutviklingen? Vil du arbeide i grenselandet mellom juss og politikk for å avklare prinsipielle juridiske p...
19. oktober 2018
Fra klasserom til karriere, fotballbane og styrerom
Juristforbundets lønnsundersøkelse for 2017 viser at gjennomsnittsinntekten for mannlige jurister er høyere enn  for kvinnelige...
16. oktober 2018
Landsmøte styrker demokratiet
For første gang holder Juristforbundet landsmøte 2.-3. november. Med dobbelt så mange delegater som det tidligere representants...
10. september 2018
Folk trenger veivisere i lovjungelen
Hele 43 prosent av oss vet ikke hvor vi skal henvende oss for å få juridiske råd. Samtidig måtte 35 prosent ha hjelp for å fors...
5. september 2018
Legal Walk har passert 250 påmeldte
Onsdag ettermiddag arrangerer Juristforbundet for første gang Oslo Legal Walk. Ved lunsjtider passerte påmeldingen til marsjen ...
5. september 2018
Viktig pris til forkjemper for uavhengige domstoler i Europa
Rettssikkerhetsprisen 2018 fra Norges Juristforbund går til lagdommer Nils Asbjørn Engstad. Han får prisen for sitt langvarige ...
4. september 2018
Bli med på Oslo Legal Walk!
5. september arrangerer Juristforbundet for første gang Oslo Legal Walk i samarbeid med Det juridiske fakultet ved Universitete...
31. august 2018
Follo tingrett søker jusstudent som tilkallingsvikar
Stillingsannonse Follo tingrett har de siste årene hatt to jusstudenter som tilkallingsvikarer ved saksbehandleres fravær. En ...
31. august 2018
Temakveld og årsmøte for Juristforbundet – Privat
Juristforbundet – Privat inviterer til temakveld og årsmøte 18. september på Nationalgalleriet. Vi spanderer tapas og noe godt...
Har man rett til fri ved barnehageinnkjøring og skolestart?
August er måneden for barnehageinnkjøring og skolestart. I barnehagen forventes det at en av foreldrene er med hele eller deler...
15. august 2018
Stor interesse for hverdagsjuss
Engasjerte besøkende fylte serveringsstedet Lille Andevinge i Arendal tirsdag da Juristforbundet bød på tre ulike foredrag om a...
13. august 2018
Styreverv i Juristforbundet – Privat?
Vil du gjøre en innsats for å styrke arbeidsvilkår og rammebetingelser for jurister i privat sektor?Har du lyst til å påvirke f...
31. juli 2018
Domstolsfrihet eller pressefrihet?
Britisk/australske Dr. Lawrence McNamara har forsket på bl.a. det potensielle konfliktområdet mellom domstolers uavhengighet og...
24. juli 2018
Offentlige ansattes ytringsfrihet
Under tittelen «Mange sier offentlig ansattes ytringsfrihet begrenses, men gjør den det?» holdt sivilombudsmann Aage Thor Falka...
19. juli 2018
Gjenopptakelse i Europa
«Nåløyet – gjenopptakelse av straffesaker i et europeisk perspektiv» var tittelen på Siv Hallgrens foredrag under Rettssikkerhe...
19. desember 2019
Mastergradsstipend
Juristforbundet deler årlig ut fire stipend a kr. 25.000, henholdsvis to for vårsemesteret og to for høstsemesteret. Søknadsfri...
13. juli 2018
Den skjøre rettsstaten
Jusstudent Juni Nyheim Solbrække fikk stor respons på sin avsluttende kommentar om rettsstatens sårbarhet under fjorårets Retts...
13. juli 2018
Offentlig ansattes ytringsfrihet
Under tittelen «Mange sier offentlig ansattes ytringsfrihet begrenses, men gjør den det?» holdt sivilombudsmann Aage Thor Falka...
6. juli 2018
Landsmøtet
Juristforbundets landsmøte avholdes 2. – 3. november 2018, på Quality Airport Hotel Gardermoen.
22. juni 2018
Happy Pride!
Juristforbundet støtter likestilling, mangfold og inkludering, og oppfordrer alle til å delta i Prideparaden den 30. juni, unde...
18. juni 2018
Frisk og tydelig om rettssikkerhet
Det påtroppende barneombudet kommer til Rettssikkerhetskonferansen 26. september. Det gjør også styrelederen for Nasjonal insti...
14. juni 2018
Høyesterett: Reisetid kan være arbeidstid
Høyesterett avsa nylig en dom (HR-2018-1036-A) hvor det konkluderes med at reisetid i forbindelse med pålagte oppdrag fra arbei...