2020

Nye utvalg søker medlemmer
28.01.2019
Landsmøtet i november vedtok å opprette to nye utvalg i Juristforbundet – et kvinneutvalg og et inkluderings- og mangfoldsutval...
Les mer
Sykerettigheter under ulønnet foreldrepermisjon
25.01.2019
Etter at Juristforbundets Advokatkontor skrev artikkelen om «Tap av retten til sykepenger ved ulønnet permisjon» har advokatkon...
Les mer
Viktig at straffesakskjeden vurderes som en helhet
23.01.2019
Juristforbundet er svært tilfreds med at regjeringen vil styrke påtalemyndigheten og følge opp påtaleanalysen.
Les mer
Logo Juristforbundet
Logo Juristforbundet
Juristforbundet søker advokat til ledig stilling
20.12.2018
Til nyopprettet stilling søker vi en advokatfullmektig. Søknadsfrist 11.01.19.
Les mer
Vi holder julestengt
19.12.2018
Juristforbundets sekretariat har julestengt fra 22. desember t.o.m. 1. januar.
Les mer
Søknadsfrist for mastergradsstipend går ut 10. januar
19.12.2018

Søknadsfristen for vårens mastergradsstipend går ut 10. januar 2019. Juristforbundet deler årlig ut fire stipend a kr. ...

Les mer
Ny IA-avtale: - Et gjennombrudd for forebygging
18.12.2018
Regjeringen forplikter seg til å bevare sykelønnsordningen de neste fire årene. Avtalen inneholder også en kraftig satsning på ...
Les mer
Satsene i statens særavtaler endres
14.12.2018
Satsene i særavtalene om dekning av utgifter til reise og kost innenlands og utenlands endres fra og med 1. januar 2019
Les mer
Husk å benytte deg av juristkoden i Oslo kommune
27.11.2018
Fra høsten 2016 har det vært mulig for Juristforbundets medlemmer i Oslo kommune å disponere stillingskoden jurist I, og våren ...
Les mer
Håndtrykk
Håndtrykk
Juristforbundet bytter forsikringsleverandør
23.11.2018
Juristforbundet Forsikring har etter en anbudsrunde valgt å flytte medlemsforsikringene til Tryg Forsikring fra 1. januar 2019....
Les mer
Jurister vil lære om digitaliseringens muligheter
16.11.2018
Blant mange innlegg om digitalisering og teknologiutvikling på Juristkongress 20.-21. november er et plenumsforedrag om kunstig...
Les mer
Flere og flere fornøyde medlemmer
06.11.2018
Resultatene fra Juristforbundets medlemsundersøkelse viser at flere og flere er fornøyd med medlemskapet. Undersøkelsen tok bla...
Les mer
Håvard Holm valgt til president i Juristforbundet
03.11.2018
Lagdommer Håvard Holm ble lørdag enstemmig valgt til ny president i Juristforbundet på forbundets landsmøte. Holm var 2010-2014...
Les mer
Curt A. Lier
Curt A. Lier
Curt A. Liers avskjedstale til landsmøtet
02.11.2018
Juristforbundets president, Curt A. Lier går av. Her kan du lese hans avskjedstale til Juristforbundets landsmøte 2018.
Les mer
Fagutvalg strafferett og straffeprosess søker nye medlemmer
31.10.2018
Vil du bidra til rettsutviklingen? Vil du arbeide i grenselandet mellom juss og politikk for å avklare prinsipielle juridiske p...
Les mer
Fra klasserom til karriere, fotballbane og styrerom
19.10.2018
Juristforbundets lønnsundersøkelse for 2017 viser at gjennomsnittsinntekten for mannlige jurister er høyere enn  for kvinnelige...
Les mer
Landsmøte styrker demokratiet
16.10.2018
For første gang holder Juristforbundet landsmøte 2.-3. november. Med dobbelt så mange delegater som det tidligere representants...
Les mer
Folk trenger veivisere i lovjungelen
10.09.2018
Hele 43 prosent av oss vet ikke hvor vi skal henvende oss for å få juridiske råd. Samtidig måtte 35 prosent ha hjelp for å fors...
Les mer
Legal Walk har passert 250 påmeldte
05.09.2018
Onsdag ettermiddag arrangerer Juristforbundet for første gang Oslo Legal Walk. Ved lunsjtider passerte påmeldingen til marsjen ...
Les mer
Viktig pris til forkjemper for uavhengige domstoler i Europa
05.09.2018
Rettssikkerhetsprisen 2018 fra Norges Juristforbund går til lagdommer Nils Asbjørn Engstad. Han får prisen for sitt langvarige ...
Les mer
Bli med på Oslo Legal Walk!
04.09.2018
5. september arrangerer Juristforbundet for første gang Oslo Legal Walk i samarbeid med Det juridiske fakultet ved Universitete...
Les mer
Follo tingrett søker jusstudent som tilkallingsvikar
31.08.2018
Stillingsannonse Follo tingrett har de siste årene hatt to jusstudenter som tilkallingsvikarer ved saksbehandleres fravær. En ...
Les mer
Temakveld og årsmøte for Juristforbundet – Privat
31.08.2018
Juristforbundet – Privat inviterer til temakveld og årsmøte 18. september på Nationalgalleriet. Vi spanderer tapas og noe godt...
Les mer
Har man rett til fri ved barnehageinnkjøring og skolestart?
August er måneden for barnehageinnkjøring og skolestart. I barnehagen forventes det at en av foreldrene er med hele eller deler...
Les mer
Stor interesse for hverdagsjuss
15.08.2018
Engasjerte besøkende fylte serveringsstedet Lille Andevinge i Arendal tirsdag da Juristforbundet bød på tre ulike foredrag om a...
Les mer
Styreverv i Juristforbundet – Privat?
13.08.2018
Vil du gjøre en innsats for å styrke arbeidsvilkår og rammebetingelser for jurister i privat sektor?Har du lyst til å påvirke f...
Les mer
Domstolsfrihet eller pressefrihet?
31.07.2018
Britisk/australske Dr. Lawrence McNamara har forsket på bl.a. det potensielle konfliktområdet mellom domstolers uavhengighet og...
Les mer
Offentlige ansattes ytringsfrihet
24.07.2018
Under tittelen «Mange sier offentlig ansattes ytringsfrihet begrenses, men gjør den det?» holdt sivilombudsmann Aage Thor Falka...
Les mer
Gjenopptakelse i Europa
19.07.2018
«Nåløyet – gjenopptakelse av straffesaker i et europeisk perspektiv» var tittelen på Siv Hallgrens foredrag under Rettssikkerhe...
Les mer
Mastergradsstipend
19.12.2019
Juristforbundet deler årlig ut fire stipend a kr. 25.000, henholdsvis to for vårsemesteret og to for høstsemesteret. Søknadsfri...
Les mer
Den skjøre rettsstaten
13.07.2018
Jusstudent Juni Nyheim Solbrække fikk stor respons på sin avsluttende kommentar om rettsstatens sårbarhet under fjorårets Retts...
Les mer
Offentlig ansattes ytringsfrihet
13.07.2018
Under tittelen «Mange sier offentlig ansattes ytringsfrihet begrenses, men gjør den det?» holdt sivilombudsmann Aage Thor Falka...
Les mer
Landsmøtet
06.07.2018
Juristforbundets landsmøte avholdes 2. – 3. november 2018, på Quality Airport Hotel Gardermoen.
Les mer
Happy Pride!
22.06.2018
Juristforbundet støtter likestilling, mangfold og inkludering, og oppfordrer alle til å delta i Prideparaden den 30. juni, unde...
Les mer
Frisk og tydelig om rettssikkerhet
18.06.2018
Det påtroppende barneombudet kommer til Rettssikkerhetskonferansen 26. september. Det gjør også styrelederen for Nasjonal insti...
Les mer
Høyesterett: Reisetid kan være arbeidstid
14.06.2018
Høyesterett avsa nylig en dom (HR-2018-1036-A) hvor det konkluderes med at reisetid i forbindelse med pålagte oppdrag fra arbei...
Les mer
1 2 3 4 5 6