Reagerer på kort høringsfrist

Publisert 16.12.2020

Juristforbundet leverte i går høringssvar til covid-19 forskriften om reiseregistreringssystem. President i Juristforbundet, Håvard Holm reagerer på den svært korte høringsfristen som var satt.

- Det er helt unødvendig med så kort høringsfrist, noe Juristforbundet er svært kritiske til. Utfordringene med innreisesmitte har vært kjent i flere måneder. Forslaget fremstår også lite gjennomarbeidet, og det er flere forhold som er overfladisk vurdert, uttaler Håvard Holm.

Juristforbundet er positive til at departementet ser på løsninger for å avdekke og spore smitte ved innreise, men reagerer likevel på flere punkter i forslaget.

Det stilles blant annet spørsmål ved om tiltaket og forskriftshjemmelen, slik den nå er utformet, er lovlig etter GDPR. Et hjemmelsgrunnlag og tiltaket bør vurderes bredere og mer grundig for å ivareta de registrertes rettigheter og friheter.

Les hele høringssvaret