Årets tillitsvalgt 2020

Publisert 15.09.2020

Foto: iStock/georgijevic

Hver dag, året rundt står Juristforbundets tillitsvalgte på for medlemmenes interesser og rettigheter, i tøffe omstillinger, lønnsforhandlinger og krevende konflikter på arbeidsplassen. Denne innsatsen ønsker vi å hedre med å kåre årets tillitsvalgt.

Juristforbundet ønsker å fremheve den innsatsen våre lokale tillitsvalgte gjør for medlemmene og forbundet. De tillitsvalgte er Juristforbundets viktigste ressurs i arbeidet for juristers anseelse og for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

Kriterier

Årets tillitsvalgt er en tillitsvalgt som i inneværende år har fylt rollen på en særlig god måte og som Juristforbundet håper å ha med seg på laget også fremover. Kriterier for valg av årets tilitsvalgt er:

  • engasjement, dyktighet og profesjonalitet
  • konstruktiv og løsningsorientert
  • evner å skape gode relasjoner til sine medlemmer, overfor ledelsen og øvrige parter
  • er en ressurs for medlemmene gjennom å ivareta medbestemmelse og demokrati på en god måte,
  •  inkluderende og støttende samt gir god informasjon til de man representerer.

Har du en tillitsvalgt du ønsker å nominere? 

Send inn ditt forslagt til tillitsvalgt@juristforbundet.no.
Frist for å sende inn kandidater er 31. oktober. 

Prisen består av et reisegavekort på kr 10 000, to fritt valgte JUS-kurs, samt innrammet karikaturtegning av prisvinneren. 

Vinneren presenteres under Juristkongress 19. november.