Når hodet ikke er riktig dimensjonert, jobber ikke kroppen effektivt og målrettet

Publisert 04.11.2020

Leder av Politijuristene, Are Andersen Skjold-Frykholm. Foto: Tore Letvik

Alle er enige om at oppklaringsprosenten i straffesaker skal opp og at antall ikke påtaleavgjorte saker og saksbehandlingstiden i rettsapparatet må ned. Det støtter Politijuristene, men Politimeldingen går ikke langt nok.

Onsdag 4. november var det høring om politimeldingen i Justiskomiteen på Stortinget. Meldingen skal peke ut kursen for hvordan politiet skal møte morgendagens kriminalitet. Blant de som avga svar i høringen var Politijuristene, representert ved leder Are Andersen Skjold-Frykholm.

Han bruker kroppen som en analogi for å forklare.

– Påtalemyndigheten er den overordnede lederen for all etterforskning, man kan kalle det straffesaksarbeidets hode. Når dette hodet ikke er riktig dimensjonert oppnår vi ikke en hurtig, effektiv og målrettet gang gjennom rettsapparatet.

Skjold-Frykholm mener politimeldingen ikke offensiv nok, slik den foreligger nå.

– Tilliten til politiet og den forebyggende effekten av straffesaksbehandling forutsetter at straffesakene etterforskes hurtig, målrettet og effektivt. Samt at de tiltalte får sin sak avgjort i rettsapparatet så raskt som mulig etter at forholdet er begått. Politijuristene har tre konkrete forslag for å få til dette:

  • Vi trenger en oversikt over antall ansatte i påtalemyndigheten slik at påtale kan dimensjoneres riktig. Dette kan gjøres veldig enkelt ved at påtalemyndighetens budsjett skilles ut som et eget budsjettpunkt i statsbudsjettet.

  • Påtalemyndigheten må dimensjoneres i forhold til resten av straffesakskjeden, slik at påtale ikke blir en flaskehals i systemet. Det er vel og bra med mer uniformert politi, men uten flere påtalejurister uteblir den ønskede effekten.

  • Regjeringen må oppnevne et offentlig utvalg som utreder påtalemyndighetens organisering og uavhengighet. Etter to politireformer et det på tide med en grundig gjennomgang av dette.

Les hele politimeldingen her.

Stortinget offentliggjør videoopptak fra høringen når det er klart her.