2020

22. april 2020
Ferie og korona – hvilke regler gjelder?

Retten til ferie er regulert i lov om ferie, jf. lov nr 21/1988. Hovedformålet med denne loven er å sikre arbeidstakerne ret...

17. april 2020
Juristforbundet gratulerer ny NAV-direktør

Skattedirektør Hans Christian Holte overtar sjefsstolen i NAV når Sigrun Vågeng går av. Juristforbundet gratulerer Holte og ...

9. april 2020
Påvirker koronaviruset jobben din?

I disse dager bidrar hele Norge i en felles dugnad. Helsearbeiderne gjør sitt, lærerne og butikkansatte likeså. Resten av ar...

7. april 2020
Takle krisen, men bevare rettsstaten

Det går unna i disse koronatider. Et forslag til fullmaktslov, senere kjent som koronaloven, ble sendt ut på et døgns høring...

3. april 2020
Stolt av dugnadsånden i arbeidslivet

- Partene i arbeidslivet løser selv utfordringer i arbeidslivet, og krisen har vist at vi får løsningene på plass rask...

3. april 2020
Påskehilsen fra Juristforbundet – Stat

Den stille uken ble plutselig veldig stille. Og den ble lengre enn vanlig, vi fikk mange stille uker. Ikke like stille jobbm...

3. april 2020
Behandling av personopplysninger på hjemmekontor

Som følge av koronapandemien jobber i dag mange av våre medlemmer og tillitsvalgte hjemmefra. De aller fleste arbeidsgivere ...

2. desember 2020
Ofte stilte spørsmål om koronasituasjonen

Juristforbundets advokatkontor svarer her på de spørsmålene om arbeidssituasjonen under koronakrisen som oftest stilles av m...

Kontorfellesskap
31. mars 2020
Jurister i åpent kontorlandskap sliter med støy og tidstyver på jobben

Har du åpent kontorlandskap sliter du mer med forstyrrelser og tidstyver enn kolleger på enekontor. Det viser en ny undersøk...

30. mars 2020
Informasjon om utsatt hovedoppgjør

Fredag 13. mars ble det kjent at frontfagsforhandlingene blir utsatt til 3. august på grunn av koronasituasjonen. Partene i ...

27. mars 2020
Ledere og tillitsvalgte må samarbeide

De sentrale partene i staten oppfordrer tillitsvalgte og ledere til å finne gode løsninger sammen. «Et godt og tillits...

Korona: Juristforbundet følger opp deg og jobben din

De fleste av Juristforbundets ansatte arbeider nå fra hjemmekontor. Det samme gjelder mange av de tillitsvalgte. Men vi er a...

21. mars 2020
Åpner for mer overtid i kommunesektoren

På grunn av situasjonen med korona har partene i kommunesektoren blitt enige om å midlertidig utvide rammene for når o...

19. mars 2020
Hva innebærer omsorgspenger og omsorgspermisjon?

Ett av regjeringens tiltak i forbindelse med koronakrisen, er å øke antall dager foreldre kan være hjemme i omsorgspermisjon...

18. mars 2020
Hovedtariffavtalen videreføres til 15. september

17. mars ble det avholdt møte mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten vedrørende ...

18. mars 2020
Resultater fra lønnsundersøkelsen 2019

Lønnsundersøkelsen er sendt alle våre yrkesaktive medlemmer, og svarprosenten totalt er 43,3 %. Alle medlemmer vil få t...

17. mars 2020
Tariffavtalene forlenges

Partene i kommunesektoren ble mandag enige om å videreføre dagens hovedtariffavtale til 15. september. Også de andre h...

17. mars 2020
Fortsatt en støttespiller for medlemmene

Vi er i en spesiell og alvorlig situasjon. Pandemien som er på fremmarsj, har endret hverdagen for alle her i landet, også J...

Anders Kvam, Akademikerne
17. mars 2020
Oppfordrer til smidighet i statlige virksomheter

Anders Kvam har på vegne av Akademikerne stat inngått en midlertidig avtale med staten om hviletid, kjernetid og overt...

Signerer avtale
Permittering av arbeidstakere

Permittering innebærer at arbeidsgiver ensidig bestemmer at arbeidsforholdet skal opphøre i en midlertidig periode og at arb...

14. mars 2020
Viktig informasjon til medlemmer som har reiseforsikring i Tryg

Er du i utlandet og vil hjem nå? Har du reiseforsikring i Tryg kan den dekke ekstra kostnader til ombooking eller bestilling...

13. mars 2020
Lønnsoppgjøret utsettes til høsten

Oppgjøret i privat sektor er nå utsatt på grunn av koronakrisen. Det betyr at også oppgjørene i offentlig sektor utsettes.

11. mars 2020
Koronaviruset: Hva kan skje med arbeidsforholdet?

Utbruddet av koronaviruset vil kunne skape store utfordringer for det norske arbeidslivet. Den samfunnsmessige situasjonen k...

10. mars 2020
Sertifisert som «Great Place To Work»

Juristforbundets sekretariat har innfridd kravene som stilles for å bli sertifisert av «Great Place To Work». Sertifiseringe...

Mann og kvinne forhandler på kontor
10. mars 2020
Tid for lønnssamtale?

Det skal være en direkte sammenheng mellom utdanning, erfaring, resultatoppnåelse, ansvarsområde og lønn. For å oppnå dette ...

Behovet for en likelønnsdiskusjon er absurd

Det skulle være unødvendig å diskutere lik lønn for likt arbeid. Med den fornyede likestillings- og diskrimineringsloven som...

3. mars 2020
Avlyst | Kick Off: iHuman med debatt og tapas

Juristforbundets Tech Forum inviterer til kick-off med visning av filmen iHuman på Cinemateket (Oslo) 16. mars.

18. februar 2020
Dommernes støttefond - utdeling av midler i 2020

Dommernes støttefond deler i år ut inntil kroner 30. 000. Begrunnet søknad om tildeling må sendes innen 2. mars 2020.<...

13. februar 2020
Brudd i pensjonsforhandlingene om særalderspensjon

- Akademikerne jobbet for en løsning. Dette var ikke det utfallet vi ønsket, sier Akademikernes forhandlingsleder Anders Kva...

11. februar 2020
Støtt likhet for loven – bli med på Oslo Legal Walk

Nok en gang inviterer Juristforbundet til fellesvandringen Oslo Legal Walk. Medlemmene og andre interesserte inviteres til å...

Mulighetenes år er i gang

Vi er godt i gang med et nytt år. Vi har allerede fått en ny justisminister og et nytt hovedkvarter for Det juridiske fakult...

11. februar 2020
Foreslå kandidater til Rettssikkerhetsprisen

Noen gjør mer for rettssikkerheten enn andre. Noen kjemper hardere for at loven skal være lik for alle, at alle skal ha samm...

6. februar 2020
Juristforbundets president valgt inn i Akademikernes styre

Juristforbundets president, Håvard Holm, er nå valgt inn i Akakademikernes styre. Dette er et viktig verv som gjør at Jurist...

5. februar 2020
Akademikerne med ny klimapolitikk

- Klimautfordringene vil påvirke både arbeidslivet og samfunnet det neste tiåret. Omstillingen må skje på en inkluderende må...

3. februar 2020
- De gode klimaløsningene finnes på den enkelte arbeidsplass

- Våre medlemmer er over gjennomsnittet opptatt av klima og miljø. Dette engasjementet må mobiliseres på den enkelte arbeids...

31. januar 2020
Bistår medlemmer og tillitsvalgte

Juristforbundets Arbeidslivsavdeling ivaretar medlemmenes interesser når det gjelder ansettelses-, lønns- og arbeidsforhold....

31. januar 2020
Bli med på Arbeidslivets klimauke!

- For å løse klimautfordringene er vi helt avhengig av gode politiske valg, men det handler også om de valgene som vi alle g...

30. januar 2020
Din første juristjobb

Som nyutdannet jurist er det naturlig å være litt usikker på hvordan du skal sette deg inn i din første jobb. Det er noen kl...