2022

Faste ansettelser må være hovedregelen
26.01.2022

Faste ansettelser skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Derfor er det bra at regjeringen gjør endringer i arbeidsmiljøl...

Les mer
Ny Hovedavtale med KS
26.01.2022

Tirsdag 25. januar kom Akademikerne til enighet med KS om ny Hovedavtale.
- Vi er fornøyde med at tillitsvalgte har fåt...

Les mer
Det norske storting med løver
Det norske storting med løver
Stor betydning for alle jurister
18.01.2022

Forslaget til den nye advokatloven har vært på høring i Justiskomiteen. Den er av sentral og grunnleggende betydning for hel...

Les mer
Verdien av kommunejuristenes kompetanse må heves
14.01.2022

Nesten halvparten av norske kommuner har ingen jurister ansatt, og mange av dem ser heller ikke behovet. Nesten like bekymri...

Les mer
Husk lønnsundersøkelsen

Lønnsundersøkelsen er nå sendt ut til alle yrkesaktive medlemmer. Enten du forhandler din egen lønn, eller lønnen forhandles...

Les mer