Følg landsmøtet digitalt

Publisert 03.11.2020

Foto: iStock

Juristforbundets ordinære landsmøte 2020 holdes 6.-7. november. Vedtektene åpner for at medlemmene kan være til stede og følge møtet. Koronasituasjonen gjør dette umulig, men møtet vil bli strømmet, slik at du kan få med deg debattene og beslutningene der du er. Det åpnes også for at de valgte delegatene kan delta digitalt.

Smittesituasjonen blir stadig alvorligere, og mange vegrer seg nå for å reise til samlinger med mange mennesker. Dette har hovedstyret tatt konsekvensen av og gjort noen tilpasninger og unntak fra vedtektene for gjennomføringen av landsmøtet

Åpent for medlemmene på nett

Forbundets vedtekter sier: «Alle medlemmer av forbundet gis mulighet til å følge landsmøtet. Valgte representanter har tale-, forslags- og stemmerett. Landsmøtet kan lukkes i særlige tilfeller etter vedtak gjort av tilstedeværende representanter.»

Med dagens smitteomfang er det ikke mulig å gi medlemmene tilgang til landsmøtesalen, men hovedstyret har vedtatt at hele møtet skal strømmes og gjøres tilgjengelig for medlemmene på lukket side på nettstedet.

Se opptak av landsmøte (krever innlogging)

Se hva som står på landsmøtets saksliste

Hybrid mellom fysisk og digitalt møte

Hovedstyret har også vedtatt at selve møtet skal gjennomføres fysisk i Oslo etter planen. Alt vil foregå godt innenfor så vel nasjonale som lokale smittevernregler og -anbefalinger. Men delegater som ikke ønsker fysisk tilstedeværelse, kan delta digitalt.

Som følge av dette og den særskilte situasjonen vi er inne i, har hovedstyret vedtatt å gjøre unntak fra vedtektenes ordlyd: «I hovedstyret og på landsmøtet er det ikke adgang til å benytte elektronisk votering.»