Kari Sollien gjenvalgt som leder av Akademikerne

Publisert 21.10.2020

Leder av Akademikerne, Kari Sollien. Foto Victoria Wilden

Kari Sollien fortsetter som leder i Akademikerne i to nye år. Hun går nå inn i sin tredje periode som leder for over 220 000 høyt utdannede.

Sollien ble gjenvalgt som leder under Akademikernes Rådsmøte onsdag ettermiddag. Sollien var innstilt av en enstemmig valgkomite.

- Jeg kjente ordentlig hjertebank her, selv om jeg følte meg rimelig trygg på gjenvalg. Jeg tar ikke lett på dette, skal dere vite. Jeg gleder meg til å gå i gang med en ny periode med et nytt og flott styre, sa Sollien etter at hun var blitt valgt.

- Vi skal vinne avgjørende innflytelse i viktige saker for medlemmene våre. Vi skal sikre et godt arbeidsliv i et samfunn som endrer seg raskere og raskere – og vi skal bidra til at det tas gode beslutninger om forskning, kompetanse, næringsutvikling og rundt det grønne skiftet. Det skal vi klare sammen, sa Sollien.

Seks styremedlemmer på valg

Også de seks styremedlemmene var på valg. Lise Lyngsnes Randeberg, Tekna-president, fortsetter som nestleder i Akademikerne. Samfunnsviterne-leder Merete Nilsson, Dagfinn Hatløy, forbundsleder i Naturviterne, og Juristforbundets president Håvard Holm er gjenvalgt som styremedlemmer.

Styret får to nye medlemmer: Håkon Kongsrud Skard, president i Psykologforeningen, og styremedlem i Econa, Mette Talseth Solnørdal.

Trude Nilson, styremedlem i Econa, går ut av styret. Det gjør også Camilla Hansen Steinum, president i Tannlegeforeningen.

Det nye styret består av:

Leder: Kari Sollien, Legeforeningen

Nestleder: Lise Lyngsnes Randeberg, Tekna

Styremedlemmer:

Håvard Holm, Juristforbundet

Merete Nilsson, Samfunnsviterne

Dagfinn Svadberg Hatløy, Naturviterne

Håkon Kongsrud Skard, Psykologforeningen

Mette Talseth Solnørdal, Econa

Varamedlemmer:

Anne Karin Rime, Legeforeningen (varamedlem for Holm)

Vidar Hansen, Tekna (varamedlem for Skard)

Bent Aaby, AFAG (varamedlem for Nilsson)

Jan Inge Eidem, Samfunnsøkonomene (varamedlem for Hatløy)

Rita Helgesen, Lektorlaget (varamedlem for Solnørdal)

Det nye styret og varamedlemmene er i tråd med det som var valgkomiteens innstilling.

Ledelsen til forhandlingsutvalgene i stat, kommune og helse, og i samarbeidsorganene privat og næringsdrivende, velges i løpet av oktober i utvalgene og samarbeidsorganene.