Mye presseoppmerksomhet for Politijuristene

Publisert 30.11.2020

Foto: Skjermdump NRK

Flere jurister i politiet opplever en svært høy arbeidsbelastning og mange saker blir liggende på vent grunnet for få ressurser. Politijuristene har lenge ønsket seg en egen post i statsbudsjettet for å sørge for at pengene faktisk kommer fram dit de er tenkt. Mediene har omtalt temaet ofte den siste tiden.

Det som etter hvert har blitt flere oppslag i ulike medier startet med at NRK omtalte et varsel sendt fra politijuristene i Øst politidistrikt. Der kommer det blant annet fram at «mange melder tilbake om høy frustrasjon, panikk over potensielle konsekvenser over å ikke rekke over alt og forteller at de ikke har overskudd til annet, når de kommer hjem fra arbeid.»

Saken ble kjapt fulgt opp med kritikk av staten som må ta ansvar for lang liggetid hos politiet, ifølge jusprofessor Morten Holmboe.

I Dagsnytt 18 debatterte Politijuristenes leder klart og tydelig for hvorfor en særskilt post i statsbudsjettet er avgjørende. Dagen etter debatten presenterte Senterpartiet sitt alternative statsbudsjett. Der var det lagt inn 100 millioner kroner mer til politijuristene og partiet mente en særskilt budsjettpost var et rimelig krav.

Aftenposten ga på lederplass sin støtte til Politijuristene.

I disse dager forhandles statsbudsjettet for 2021 og Politijuristene jobber iherdig med å få gjennomslag for sin kampsak. Etter denne medieoppmerksomheten er i hvert fall problemstillingen godt belyst.