Juristforbundet – Student

Universitetet i Oslo, Domus Media
Foto: iStock.com/tomassereda

Juristforbundet – Student har omkring 2.700 medlemmer og er en seksjon i Juristforbundet. Vi jobber for å gjøre din studiehverdag enda bedre. Vi har representanter fra alle de tre juridiske fakultetene, og fra bachelorstudiene i jus.