Hvor jobber du best - åpent landskap, kontor eller hjemmekontor?

Publisert 14.10.2020

Foto: iStock/Drazen

Juristforbundet kartlegger hvor medlemmene jobber best og til det trenger vi din hjelp. Du har nylig fått e-post med den andre av totalt tre undersøkelser vi skal gjennomføre. Resultatene vil brukes til å bistå våre medlemmer og påvirke fremtidens arbeidsplasser for jurister.

Undersøkelsen ble denne uken sendt til alle våre yrkesaktive medlemmer. Det tar om lag fem minutter å svare og alle respondenter kan være med itrekningen av ti gavekort à kr. 1 000. Svarfrist er 28.10.2020.

Grunnen til at vi gjør denne kartleggingen oppsummeres godt av en av våre tillitsvalgte, Gunnar Schjønsby som er leder av Skattejuristene:

 – Arbeidsplasskonseptet er en av de sakene som opptar våre medlemmer mest. For å bedre kunne påvirke arbeidsgiver, er vi tillitsvalgte avhengige av at våre medlemmer svarer på Juristforbundets undersøkelse. Jo flere som svarer jo sterkere står vi tillitsvalgte i dette arbeidet.

Undersøkelsen gjennomføres av vår samarbeidspartner Company Pulse. Ingen hos Juristforbundet får tilgang til informasjon om hva enkeltpersoner har svart og undersøkelsen gjennomføres iht. regelverk for personvern.

Svarene behandles anonymt. Resultater blir ikke vist for grupper med mindre enn fem respondenter. Alle medlemmer vil kunne få tilgang til resultater fra undersøkelsen og informasjon om prosjektet. 

Har du spørsmål kontakt Juristforbundet v/ Rikke C. Ringsrød e-post: rcr@juristforbundet.no 

Spørsmål om selve undersøkelsen rettes til Company Pulse i e-post: info@companypulse.no

 

På forhånd takk for at du deltar i undersøkelsen!