Husk lønnsundersøkelsen

Publisert 15.01.2020

Foto: iStock/tinpixels

Lønnsundersøkelsen for 2019 er nå sendt ut til alle yrkesaktive medlemmer. Enten du forhandler din egen lønn, eller lønnen forhandles av en tillitsvalgt, er lønnsstatistikk det viktigste verktøyet i forhandlingene. Derfor er det viktig at du tar deg tid til å svare.

Jo flere som svarer på lønnsundersøkelsen, desto mer presise blir tallene for hver juridiske yrkesgruppe og alderssegment. Vi oppfordrer derfor alle til å sette av de få minuttene det tar å svare på undersøkelsen. 

Kan hjelpe deg og din lønn

Statistikken fra lønnsundersøkelsen brukes også i vår lønnskalkulator. Den er en av våre mest populære medlemsfordeler og viser hvordan din lønn er sammenlignet med andre i samme stilling. Om statistikken viser at din lønn er lavere enn den burde være, kan dette være et viktig kort å ha med seg inn i lønnsforhandlingene.

Tallene fra lønnssundersøkelsen brukes av både tillitsvalgte og de som forhandler egen lønn. Med høy svarprosent blir statistikken mer troverdig og dermed vanskeligere for arbeidsgiver å ikke ta hensyn ved lønnsforhandliger.

For de som er nye i arbeidslivet vil lønnsstatistikken kunne gi svar på hvilken begynnerlønn de kan forvente som nyutdannet. Da har de også langt bedre forutsetninger for å forhandle frem riktig startlønn.

Resultatene fra 2018

 I 2018 svarte 5977 jurister og advokater på lønnsundersøkelsen. Resultatene viste at nyutdannede jurister starter med omtrent samme grunnlønn i statlig, kommunal og privat sektor – en tendens vi har sett over lang tid fra tidligere lønnsundersøkelser. Ikke overraskende ser vi at kommunal og statlig sektor følger hverandre tett, mens lønnen i privat sektor øker mer etter noen få år i jobb.

Spekter og Spekter Helse er de områdene som har hadde best lønnsøkning fra 2017-2018.  Etter at kommunesektoren har hatt en bedre lønnsutvikling enn statlig sektor de senere årene, hadde staten størst lønnsøkning fra 2017-2018.

Se om din lønn er høyere eller lavere enn andre du kan sammenligen deg med.