Karriere

Dame i møte
Foto: iStock.com/poba

Er du ny i arbeidslivet, ønsker du å bytte jobb eller vil du utvikle deg videre i den jobben du har? Juristforbundet tilbyr rådgivning, verktøy, informasjon og gode tips gjennom hele karrieren.

Karrieretelefonen

Noen ganger kan det være riktig å ta en prat med en profesjonell sparringspartner. Du kan få råd og innspill i alle faser i karrieren; fra CV og søknad, til intervju eller fremtidige mål i arbeidslivet.

Juristforbundets faste karriererådgiver har erfaring som karriererådgiver både for Juristforbundets medlemmer og i andre sammenhenger. Hun har blant annet studert jus og HR-ledelse, og har vært leder og prosjektleder i ulike bransjer.

Hver karrieresamtale varer i inntil 45 minutter. Du får mulighet til å sende mail til rådgiveren med bakgrunnsinformasjon i forkant.

I karrieresamtalen kan du for eksempel ta opp generell status for din karriere og videre mål, bruk av nettverk, samt spørsmål rundt CV og søknad, jobbsøkingsprosessen og jobbintervju.

Venteliste

Det er stor pågang og ledige timer blir fort booket. Dersom det ikke er ledige timer i kalenderen kan du sette deg på venteliste. Du kontaktes da så fort en time blir ledig. Navn og telefonummer sendes til lab@juristforbundet.no.