2018

Dette betyr ny hovedtariffavtale i staten for deg
31.05.2018
I 2016 fikk Akademikerne et nytt lønnssystem. Lønnssystemet er videreutviklet og forbedret i årets oppgjør. Akademikernes avtal...
Les mer
Juristforbundets medlemsundersøkelse
29.05.2018
Juristforbundet sender i disse dager ut en medlemsundersøkelse til yrkesaktive medlemmer og studentmedlemmer per e-post.
Les mer
Endelig tid for ferie
29.05.2018
Når ferie og ikke minst utbetaling av feriepenger nærmer seg, opplever vi en økning i antall spørsmål knyttet til disse temaene...
Les mer
Akademikerne med gjennomslag for sine krav
24.05.2018
Vi er fornøyd med at vi har fått god økonomisk uttelling i årets tariffoppgjør. I tillegg er vi blitt enige om et forenklet løn...
Les mer
Seier for Juristforbundets medlemmer i Oslo kommune
24.05.2018
Akademikernes meklingsresultat resulterte i enda en stillingskode for juristene i Oslo kommune. Dette er en forutsetning for en...
Les mer
Erik Graff
Erik Graff
Enighet i meklingen med Oslo kommune: Et skritt i riktig retning for Akademikerne
24.05.2018
Akademikerne har fått gjennomslag for endringer som baner vei for lokale forhandlinger på den enkelte arbeidsplass.
Les mer
Curt A. Lier
Curt A. Lier
Presidenten blir advokat
22.05.2018
Juristforbundets president Curt A. Lier blir partner i advokatfirmaet Barneadvokatene DA etter landsmøtet i november. Han medde...
Les mer
Akademikerne varsler streik i staten
16.05.2018
814 medlemmer i Akademikerne tas ut i streik 24. mai dersom den pågående meklingen med staten ikke fører frem. Fristen for å av...
Les mer
Erik Graff
Erik Graff
Streikevarsel fra Akademikerne i Oslo kommune
16.05.2018
383 ansatte i blant annet Rådhuset og i Plan- og bygningsetaten tas ut i streik dersom det blir brudd i meklingen mellom Akadem...
Les mer
Juristforbundets sommersjekk
09.05.2018
Juristforbundet ønsker at barn og unge skal stå godt rustet til sitt første møte med arbeidslivet. Derfor tilbyr vi nå gratis v...
Les mer
Ny personvernlovgivning
09.05.2018
I juli innføres den nye personvernforordningen i Norge, også omtalt som GDPR. Dette innebærer blant annet strengere krav til in...
Les mer
Oppgjøret i KS Bedrift i havn
09.05.2018
Vi er fornøyd med at rammen gir våre medlemmer et godt utgangspunkt for reallønnsvekst i lokale forhandlinger, sier Katrine Ols...
Les mer
Lønnsoppgjøret – hva har skjedd og hva skjer fremover?
08.05.2018
Både brudd og enighet. Mye har skjedd i årets lønnsoppgjør og mye gjenstår. Her får du en kort oppsummering av lønnsoppgjøret s...
Les mer
Lønnsoppgjøret i KS Bedrift i gang
08.05.2018
Akademikerne krever reallønnsvekst og bedre muligheter for videreutdanning for medlemmer i konkurranseutsatte bedrifter i kommu...
Les mer
Erik Graff
Erik Graff
Akademikerne bryter forhandlingene i Oslo
01.05.2018
Lønn må forhandles lokalt på arbeidsplassen, slik at kommunen kan sikre seg nødvendig kompetanse og levere gode tjenester til b...
Les mer
Enighet i forhandlingene i kommunesektoren
01.05.2018
Lektorene får en samlet lønnsvekst på nærmere tre prosent i årets oppgjør. Akademikerne vil jobbe videre for at lektorene i fre...
Les mer
Oppgjøret mellom Akademikerne og staten går til mekling
30.04.2018
Akademikerne er enig med staten om et lønnssystem som er ytterligere forenklet. Akademikerne ønsket å fortsette prosessen og er...
Les mer
Akademikerne fortsetter forhandlingene
29.04.2018
YS, LO og Unio brøt i natt lønnsforhandlingene med staten. Akademikerne fortsetter forhandlingene. Fristen for å komme til enig...
Les mer
Juristkongress 2018
Juristkongress er den største arenaen for hele juristprofesjonen i Norge. I 2016 deltok over 700 jurister og foredragsholdere. ...
Les mer
Erik Graff
Erik Graff
Krever lokale lønnsforhandlinger i Oslo
11.04.2018
Byrådet i Oslo har en ambisjon om å bli verdens «smarteste» by. Dette målet vil de aldri nå så lenge de beholder Norges mest ga...
Les mer
Krever lokal lønn for lektorer
11.04.2018
Norsk skole mangler kvalifiserte lærere. Akademikerne jobber for at kompetanse og resultater belønnes i langt større grad enn i...
Les mer
Hovedoppgjøret 2018 i Spekter helse: Akademikerne krever lønnsvekst for sine medlemmer
10.04.2018
Akademikerne krever reallønnsvekst og at de lokale forhandlingene skal skje uten sentrale føringer.
Les mer
Krever forenkling av lønnssystemet
05.04.2018
Akademikerne går inn i årets oppgjør med krav om en solid reallønnsvekst, at lønnsgapet mellom akademikere i privat sektor og s...
Les mer
Ny justisminister
04.04.2018
Tor Mikkel Wara (Frp) ble i dag utnevnt til ny justisminister og tar over ministerposten etter Sylvi Listhaug.
Les mer
Legal Walk kommer til Oslo
5. september får du sjansen til å være med på årets største og morsomste rettshjelpsdugnad. Da arrangerer nemlig Juristforbunde...
Les mer
Hvem fortjener Rettssikkerhetsprisen?
19.03.2018
Rettssikkerhet for alle og likhet for loven er kjerneverdier for alle jurister. Derfor vil Juristforbundet hedre personer eller...
Les mer
Valgkomiteen ønsker kandidater
19.03.2018
På Juristforbundets landsmøte 2.-3. november skal det bl.a. velges ny president, visepresident, to styremedlemmer og et felles ...
Les mer
Brudd i forhandlingene om reiseavtalene i staten
15.03.2018
Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Akademikerne, Unio, LO Stat og YS Stat brøt i går forhandlingene om reiseregulative...
Les mer
Rapport fra New York: Tøft for kvinner utenfor byene
14.03.2018
Kvinners situasjon på landsbygda er i de fleste deler av verden langt vanskeligere enn den kvinner i byene opplever. By og land...
Les mer
Gratulerer med kvinnedagen!
08.03.2018
Noen kamper er vunnet, noen kamper gjenstår. En av kampene som gjenstår er lønn.
Les mer
Spørsmål og svar om ny tjenestepensjon i offentlig sektor
07.03.2018
Vi har samlet spørsmål og svar om det mange lurer på rundt ny tjenestepensjon i offentlig sektor.
Les mer
Sier ikke fra om seksuell trakassering
01.03.2018
En av fem har opplevd seksuell trakassering på jobb eller sosiale arrangementer i jobbregi, ifølge Juristforbundets ferske medl...
Les mer
Rettssikkerhet i Tyrkia
Den norske Dommerforening sitt utvalg for Tyrkia har nylig vært med på å arrangere seminaret Judicial Independence in Turkey.
Les mer
Dommernes støttefond – utdeling av midler for 2018
13.02.2018
Dommernes støttefond har som formål å yte økonomisk støtte til etterutdannelse og studieprosjekter for jurister i offentlig tje...
Les mer
Pensjonsforhandlingene i det offentlige har startet
08.02.2018
Vi skal gjøre det vi kan for å få på plass en god, livsvarig ordning for våre medlemmer, sier leder Kari Sollien.
Les mer
1 2 3