2017

Se Rettssikkerhetsforedraget 2017
15.01.2018
Rettssikkerhetsprisen 2017 gikk til førsteamanuensis Jan E. Helgesen, Senter for Menneskerettigheter, Universitetet i Oslo. Tra...
Les mer
Curt A. Lier
Curt A. Lier
Folkets lover
09.01.2018
Engelske oversettelser av lover og forskrifter har vært lite tilgjengelig for allmenheten. Lovdata har nå publisert ti oversett...
Les mer
Arbeidslivets klimadugnad
05.01.2018
Arbeidslivets Klimauke er et felles prosjekt med initiativ fra partene i arbeidslivet for å hjelpe virksomheter til å bli mer k...
Les mer
Ny ATB-avtale for Politijuristene
19.12.2017
Det er i dag signert ny avtale om arbeidstidsbestemmelser i Politietaten (ATB), som trer i kraft fra 1.1.18.
Les mer
Ny dekan i Tromsø
04.12.2017
Professor Lena Lauritsen Bendiksen er tilsatt som ny dekan ved Det juridiske fakultet i Tromsø. Bendiksen blir en av seks nye d...
Les mer
Curt A. Lier
Curt A. Lier
Seksuell trakassering i arbeidslivet er ditt og mitt ansvar
01.12.2017
Vi har kjent til problemet, under studietiden og i arbeidslivet. Har vi likevel lykkes i å gjøre noe med det? Nei, det har vi i...
Les mer
Curt A. Lier
Curt A. Lier
Stopp vold mot kvinner!
I dag er det FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Når vi vet at hele 35 prosent av alle verdens kvinner,...
Les mer
Curt A. Lier
Curt A. Lier
Det ble gjennomslag for rettshjelp!
23.11.2017
Sammen med flere samarbeidspartnere har Juristforbundet fått gjennomslag for at støtten til frivillig rettshjelp ikke må kuttes...
Les mer
Det norske storting med løver
Det norske storting med løver
Regjeringens politikk svekker domstolene og rettssikkerheten
08.11.2017
Ingjerd Thune, leder av Dommerforeningen, og Curt A. Lier, president i Juristforbundet, kommenterer regjeringens forslag til ku...
Les mer
Akademikerne helse vant i Arbeidsretten
07.11.2017
Akademikerne helse vant frem i arbeidsretten mot Spekter. –Dette er en viktig dom for hele det organiserte arbeidslivet, sier f...
Les mer
Juristforbundet fulgte opp FNs kvinnekommisjon
07.11.2017
Juristforbundets president Curt A. Lier var med i delegasjonen fra det sivile norske samfunnet som i begynnelsen av denne uken ...
Les mer
Høring om statsbudsjett 2018
06.11.2017
Juristforbundet deltok på høring om statsbudsjett 2018, i Stortingets justiskomité. President Curt A. Lier kommenterte blant an...
Les mer
Curt A. Lier med Juristdagen-t-skjorte
Curt A. Lier med Juristdagen-t-skjorte
Forslag til nye varslingsregler i riktig retning
09.05.2017
Juristforbundet støtter i all hovedsak de endringene i arbeidsmiljøloven (varsling og arbeidstid) som blir foreslått i storting...
Les mer
Slutt på papirfaktura
30.10.2017
Dersom du tidligere har mottatt kontingentfaktura i posten, vil du nå få den tilsendt på e-post.
Les mer
Pris til fengslet dommer
13.10.2017
Murat Arslan, leder av den nedlagte tyrkiske Dommerforeningen Yarsav, har fått den tsjekkiske Vaclav Havel prisen.
Les mer
Regjeringen vil kvele frivillig rettshjelp
13.10.2017
Regjeringen foreslår å kutte støtten til Barnas Jurist, JURK, Gatejuristen, Juss-buss og alle andre rettshjelptiltak.
Les mer
Vi har fått nye nettsider!
15.10.2017
Juristforbundet har nå lansert nye nettsider. Vi håper det blir lettere for deg å finne frem, og at du opplever økt brukervennl...
Les mer
Norge bryter barns rettigheter
10.10.2017
26. september ble det sluppet tre rapporter som har undersøkt Norges oppfyllelse av barns rettigheter. Norge får krass kritikk ...
Les mer
Rettsikkerhetsprisen 2017
12.10.2017
Rettssikkerhetsprisen 2017 fra Norges Juristforbund går til Jan E. Helgesen ved Senter for menneskerettigheter. I en tid da gru...
Les mer
Curt A. Lier
Curt A. Lier
Før robotene kommer og tar oss
10.10.2017
Alle snakker om digitalisering, men de færreste forstår rekkevidden av hva de snakker om. Hva den vil bety for arbeidssituasjon...
Les mer
Curt A. Lier
Curt A. Lier
Håper politigransking danner ny skole
07.11.2017
Justisminister Per-Willy Amundsen har i kjølvannet av Eirik Jensen-saken varslet en gransking av hvordan politiet jobber, samt ...
Les mer
Når domstolenes frihet kolliderer med pressens frihet
24.08.2017
RETTSSIKKERHETSKONFERANSEN: Da dommerne i britisk høyesterett fastslo at Brexit ikke var gyldig før parlamentet hadde gjort ved...
Les mer
Skatteetaten – positiv byggmester eller grådig ulv?
16.08.2017
Etter høyprofilerte nederlag virker det som Skatteetaten nå konsentrerer seg om småbedriftene. Der finner de alltid, og jeg men...
Les mer
Shabana Rehman: Sterkt om personvern
15.08.2017
Shabana Rehman innledet både personlig og sterkt om ungdom og personvern på nett på Juristforbundets temabrunsj under Arendalsu...
Les mer
Bekymret for svekkelse av den polske rettsstaten
19.07.2017
Det polske parlamentet har vedtatt en lov som kan gi betydelig politisk innflytelse over utnevningen av dommere. Det vil svekke...
Les mer
Dame i møte
Dame i møte
Mange jusstudenter søker praksis under studiet
21.06.2017
Mer enn 40 % av de nyutdannede juristene oppgir at de har hatt faglig relevant deltidsarbeid ved siden av studiene. De mener de...
Les mer
Halvparten av juristene får jobb før eksamen
14.06.2017
49 % av dem som fullførte jusstudiet (master) i 2016, fikk jobb før siste eksamen var avlagt. Omtrent like mange begynte å søke...
Les mer
Hvorfor være medlem?
08.06.2017
Hvorfor bør alle jurister være medlem av Juristforbundet? President Curt A. Lier gir i en en fersk filmsnutt et kortfattet svar...
Les mer
Dame demonstrerer forhandlinger
Dame demonstrerer forhandlinger
Program for flere kvinnelige partnere
06.06.2017
Juristforbundet introduserer ELISE-programmet for å fremme lik fordeling av kvinnelige og mannlige partnere i norske advokatfir...
Les mer
Rune Frøyland utenfor Riksmekleren
Rune Frøyland utenfor Riksmekleren
Helse: Enighet i forhandlingene
04.06.2017
Akademikerne kom til enighet med Spekter i årets lønnsoppgjør fredag, som det siste området for Akademikernes medlemmer. Sykehu...
Les mer
Curt A. Lier
Curt A. Lier
– Rettssikkerhet er kjerneverdien
31.05.2017
– For Juristforbundet er rettssikkerheten kjerneverdien, og ett av de grunnleggende elementer som samfunnet vårt må bygge på, f...
Les mer
Erik Graff
Erik Graff
Oslo kommune: Enighet mellom partene
24.05.2017
– Akademikerne har et klart mål om at lønnsforhandlingene skal skje lokalt på den enkelte arbeidsplass. Oslo har offentlig sekt...
Les mer
Rikke C. Ringsrød
Rikke C. Ringsrød
Statsoppgjøret 2017 - medlemsinformasjon
15.05.2017
Akademikerne Stat kom til enighet med arbeidsgiver i staten tidlig lørdag 29. april. Akademikerne og Juristforbundet har gjenno...
Les mer
Anders Kvam, Akademikerne
Anders Kvam, Akademikerne
Mellomoppgjøret i staten i havn
29.04.2017
– Vi har tatt enda et skritt mot et moderne lønnssystem. Vi er veldig fornøyde med at all lønn skal fordeles lokalt i den enkel...
Les mer
1 2