Hva betyr statsbudsjettet for jusstudenter?

Publisert 08.10.2020 av Sondre Christoffer Karlsen Lie, leder av Juristforbundet – Student
Det norske storting med løver

Foto: iStock.com/romaoslo

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er nylig lagt frem. Hva innebærer det for oss studenter? Leder for Juristforbundet – Student, Sondre Christoffer Karlsen Lie, gir deg svarene.

Negativt:

  • Regjeringen foreslår å tildele 1 650 studentboliger neste år. Blir det vedtatt er det i så fall en drastisk nedgang fra 2 200 i fjor.

– Dette er skuffende, spesielt sett i lys av at alle regjeringspartiene har gått til valg på mellom 2000 – 3000 studentboliger. Studentboligundersøkelsen fra 2019 viste at det manglet 14 351 boliger for å nå målet om 20 prosent dekningsgrad. Dagens behov har ikke blitt mindre, særlig ettersom at det i 2020 er rekordhøye søkertall og at det er opprettet 4 000 nye studieplasser, sier Karlsen Lie.

  • Reisestipendet for utveksling foreslås halvert fra 35 prosent til 17.5 prosent. Resten av støtten gis som lån.

– Dette strider mot regjeringens mål om å øke antallet utvekslingsstudenter, så dette henger ikke på greip. Juristforbundet – Student mener en slik halvering av reisestipendet blir feil, spesielt i en tid hvor mange studenter enten har måttet avlyse eller utsette utveksling som følge av koronapandemien, påpeker Karlsen Lie.

– Dersom du hadde planlagt utveksling i høst og nå har utsatt den til våren eller neste høst som følge av pandemien, vil du med andre ord måtte betale mer av egen lomme som følge av at denne reduseringen i stipend.

  • Studiestøtten foreslås prisjustert med 2.3 prosent for studieåret 2021/2022, den økes i så fall til 126 360 kroner.

– Dette mener Juristforbundet – Student er for lite. Selv om 2,3 prosent er noe over lønnsveksten ellers i samfunnet hjelper det ikke stort når utgangspunktet er så lavt som det er. Vi mener at studiestøtten burde økes til et nivå som gjør det mulig å være heltidsstudent uten å være avhengig av hjelp fra familie eller å måtte jobbe så mye at det går ut over studiene.

Positivt:

  • 70 millioner kroner til utvikling av nye måter å undervise på

– Det er bra at regjeringen vil se på alternative undervisningsmetoder. Kort tid etter koronaens inntog ble det gjort en undersøkelse som viste at læringsutbyttet og undervisningen under koronakrisen hadde et forbedringspotensial.

– Vi håper at de 70 mill regjeringen nå foreslår vil bidra til at universitets- og høyskolesektoren stiller bedre forberedt til neste gang vi opplever noe lignende og at det generelt bedrer kvaliteten på undervisningen i høyere utdanning, sier Karlsen Lie.

  • 20 millioner ekstra til studentvelferd

– Mange studenter sliter med stress, ensomhet, nedstemthet og psykiske plager og det er ingen grunn til å tro at vi jusstudenter er noe unntak. Koronakrisen kan virke spesielt negativt for noen og vi håper at ekstra midler til studentvelferd kan bidra til å avhjelpe dette.

  • Frikortgrensen øker fra 55 000 til 60 000 kroner

– Blir forslaget vedtatt betyr det at du har mulighet til å tjene opptil 60 000 kroner på en deltidsjobb uten å måtte skatte av pengene. Dette er relevant for mange studenter og et godt forslag.