2023

7. desember 2023
Enighet med KS om hovedavtale

Akademikerne og de andre partene i KS-området har kommet til enighet i hovedavtaleforhandlingene. Den nye avtalen varer ut 2...

1. desember 2023
Støtte til dem som jobber for andres rettssikkerhet

Hvert år inngår Juristforbundet humanitære samarbeidsavtaler med utvalgte organisasjoner som arbeider for rettssikkerhet, no...

24. november 2023
Dommerforeningen ber regjeringen respektere Fosen-dommen

Til tross for at det er over to år siden Høyesterett avsa dom i Fosen-saken, har ikke avgjørelsen blitt tilstrekkelig fulgt ...

21. november 2023
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter

 Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandl...

15. november 2023
Altfor svakt

Bare en prosent av ansatte i staten er embetsmenn. Hvorfor engasjerer vi oss på vegne av så få?Juristforbundet – Norges stør...

25. oktober 2023
Dommerne har for stor arbeidsbelastning

Når politikerne måler effektiviteten i domstolene ser de på saksbehandlingstiden. Det de ikke ser er hvor mye arbeid som lig...

24. oktober 2023
Sivilsamfunnets rettsstatsmelding overlevert

Stortingets 1. visepresident Svein Harberg fikk i dag overlevert Sivilsamfunnets rettsstatsmelding av Advokatforeningens led...

20. oktober 2023
– Redd Barna gjør et svært viktig arbeid

Juristforbundet støtter årets TV-aksjon med 50 000 kroner.

12. oktober 2023
– Ekstra arbeidsgiveravgift rammer tiltrengt kompetanse

– Den ekstra arbeidsgiveravgiften for arbeidstakere med lønn over 750 000 skulle være midlertidig, I forslaget til statsbuds...

10. oktober 2023
Veileder ved isolasjon

Norge har fått kritikk fra internasjonale overvåkingsorganer for omfattende bruk av isolasjon. Terskelen for å idømme isoler...

6. oktober 2023
Mer penger til domstolene, men fortsatt ansettelsestopp

I forslaget til statsbudsjett er domstolenes økonomiske ramme satt til 3,08 milliarder kroner – en økning på over 8 prosent....

6. oktober 2023
Regjeringen svikter de svakeste igjen

I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen å øke salærsatsen med 35 kr, til 1 215 kr. Det vil mest sannsynlig innebæ...

5. oktober 2023
Invitasjon til å søke humanitær bistand fra Juristforbundet

Juristforbundet deler hvert år ut økonomisk bistand til humanitære organisasjoner som arbeider for rettssikkerhet og rettsst...

5. oktober 2023
Hovedstyret lærte om europeisk arbeidsrett

Hva skjer på arbeidsrettsområdet i EU, hvilke konsekvenser det for norsk arbeidsliv og hvordan vi kan påvirke utviklingen? K...

5. oktober 2023
Engasjerte byggesaksjurister i Bergen

Rundt 30 jurister fra plan- og bygningsetaten i Bergen kommune møtte opp på et medlemsmøte nylig for å få informasjon om Jur...

4. oktober 2023
Dette forventer Juristforbundet av statsbudsjettet

– Kunnskap gir løsninger på dagens og framtidens utfordringer. Utdanning og forskning er kilden til innovasjon og samfunnsut...

12. september 2023
Rettssikkerhetsprisen til arbeid for å avdekke justismord

Juristforbundets rettssikkerhetspris for 2023 tildeles Lars Mikkel Tronsrud, Halvard Sivertsen og Bjørn Olav Jahr for deres ...

7. september 2023
– Kontroll med politiet er helt avgjørende i en rettsstat

5118 mennesker i Oslo sentrum fått tilbud om kvittering. Juristforbundet har samarbeidet med politiet i Oslo under hele prøv...

25. august 2023
Enighet i forhandlingene om pensjonsregler for ansatte med særaldersgrenser

Akademikerne og de øvrige partene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden ble i dag enige med regjeringen om pensjonsregler fo...

18. august 2023
Barnevernets rettssikkerhetsproblem

Under Arendalsuka ble det diskutert hvordan man kan bedre rettssikkerheten i barnevernet. Da er det urovekkende at juristene...