Kurs og arrangement

iStock/peopleimages

Møteplasser for faglig oppdatering, politisk debatt og nettverksbygging utgjør en viktig del av Juristforbundets medlemstilbud. Vi er opptatt av å skreddersy gode arrangementer. Se også kurskalenderen til Juristenes Utdanningssenter (JUS) der du finner relevant etter- og videreutdanning.

Alle kurs gjennomføres i tråd med FHIs retningslinjer og råd for smittevern.

Etterutdanningstimer for medlemmer av Advokatforeningen

Faglige arrangementer i regi av Juristforbundet gir som regel rett til etterutdanningstimer for medlemmer av Advokatforeningen. Advokatforeningen endret sine rutiner for f.o.m 1. januar 2019.

Ved gjennomføring av faglige arrangementer hos Advokatforeningen eller JUS, legges timene automatisk inn under din profil hos Advokatforeningen.

Ved gjennomføring av faglige arrangementer med fysisk deltakelse i regi av Juristforbundet eller andre eksterne tilbydere, må dette administreres selv av hver enkelt. Du kan selv registrere dette på Advokatforeningens «Min side» eller holde oversikt over timene på annen måte. Du må uansett ta vare på dokumentasjonen.

Ved gjennomføringer av faglige arrangementer med digital deltakelse i regi av Juristforbundet, gis det dessverre ikke rett til etterutdanningstimer. Etter nye regler krever Advokatforeningen dokumentasjon på gjennomført deltakelse på digitale arrangement. Juristforbundet jobber med å få en teknisk løsning for dette på plass.