Kurs og arrangement

iStock/peopleimages

Møteplasser for faglig oppdatering, politisk debatt og nettverksbygging utgjør en viktig del av Juristforbundets medlemstilbud. Vi er opptatt av å skreddersy gode arrangementer. Se også kurskalenderen til Juristenes Utdanningssenter (JUS) der du finner relevant etter- og videreutdanning.

Etterutdanningstimer for medlemmer av Advokatforeningen

Faglige arrangementer i regi av Juristforbundet gir som regel rett til etterutdanningstimer for medlemmer av Advokatforeningen.

Ved fysisk deltagelse må du selv registrere dette på Advokatforeningens «Min side», eller holde oversikt over timene på annen måte. Du må ta vare på dokumentasjonen du får tilsendt i etterkant av arrangementet. Ved digital deltagelse gis det dessverre ikke rett til etterutdanningstimer.