Kurs og arrangement

Juristkongress 2016: Person noterer på skriveblokk
Juristkongress 2016
Møteplasser for faglig oppdatering, politisk debatt og nettverksbygging utgjør en viktig del av Juristforbundets medlemstilbud. Juristforbundet er opptatt av å skreddersy gode arrangementer. Se også kurskalenderen til JUS der du finner relevant etter- og videreutdanning.