Kurs og arrangement

iStock/peopleimages

Møteplasser for faglig oppdatering, politisk debatt og nettverksbygging utgjør en viktig del av Juristforbundets medlemstilbud. Vi er opptatt av å skreddersy gode arrangementer. Se også kurskalenderen til Juristenes Utdanningssenter (JUS) der du finner relevant etter- og videreutdanning.

Alle kurs gjennomføres i tråd med FHIs retningslinjer og råd for smittevern.