Nyheter

22. desember 2023
Juristforbundet fordømmer

Juristforbundet fordømmer de pågående folkerettsbruddene i Israel-Palestinakonflikten, og ber om en umiddelbar og varig våpe...

Håndtrykk
15. desember 2023
I konkurransen om arbeidstakerne må lønn brukes i større grad enn i dag

- Lønn er en del av løsningen på dagens og morgendagens bemanningsutfordringer. Frontfagsanslaget er verken en fasit eller e...

14. desember 2023
Enda flere studentmedlemmer

Om du leser dette fremdeles på lesesalen, i køen underveis i julegavehandel eller på sofaen, så benytter jeg anledningen til...

12. desember 2023
Statsministeren og stortingspresidenten har svart Dommerforeningen om Fosen

Dommerforeningen har sendt brev til både statsministeren og stortingspresidenten, for å lufte foreningens bekymring for at F...

7. desember 2023
Enighet med KS om hovedavtale

Akademikerne og de andre partene i KS-området har kommet til enighet i hovedavtaleforhandlingene. Den nye avtalen varer ut 2...

1. desember 2023
Støtte til dem som jobber for andres rettssikkerhet

Hvert år inngår Juristforbundet humanitære samarbeidsavtaler med utvalgte organisasjoner som arbeider for rettssikkerhet, no...

24. november 2023
Dommerforeningen ber regjeringen respektere Fosen-dommen

Til tross for at det er over to år siden Høyesterett avsa dom i Fosen-saken, har ikke avgjørelsen blitt tilstrekkelig fulgt ...

21. november 2023
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter

 Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandl...

15. november 2023
Altfor svakt

Bare en prosent av ansatte i staten er embetsmenn. Hvorfor engasjerer vi oss på vegne av så få?Juristforbundet – Norges stør...

25. oktober 2023
Dommerne har for stor arbeidsbelastning

Når politikerne måler effektiviteten i domstolene ser de på saksbehandlingstiden. Det de ikke ser er hvor mye arbeid som lig...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Neste