2020

Akademikerne bryter i KS
01.05.2019
Lektorene har vært lønnstapere i kommunen i årevis, samtidig som skolen mangler kvalifiserte lærere. – For å gjøre det mer attr...
Les mer
Brudd i statsoppgjøret: - Ingen vilje til å følge opp pensjonsavtalen
30.04.2019
Det er brudd i forhandlingene om årets lønnsoppgjør i staten. – Staten viser ingen vilje til å følge opp fjorårets avtale om of...
Les mer
Erik Graff
Erik Graff
Forventer solid lønnsoppgjør for Akademikernes medlemmer
25.04.2019
Akademikerne krever solid reallønnsvekst for høyt utdannede i Oslo kommune – og at lønnsforhandlingene skjer lokalt på den enke...
Les mer
Foreslå kandidater til Rettssikkerhetsprisen
25.04.2019
Juristforbundet inviterer deg til å foreslå kandidater til Rettssikkerhetsprisen 2019. Prisens formål er å rette fokus mot rett...
Les mer
Krever konkurransedyktig lønn for statsansatte
23.04.2019
Staten skal utvikle stadig mer avanserte og brukervennlige tjenester til innbyggerne og er avhengig av høy kompetanse for å lyk...
Les mer
Oppstart for lønnsoppgjøret i KS
11.04.2019
Etter årevis med svak lønnsutvikling krever Akademikerne at lektorene får et reelt lønnsløft i årets oppgjør.
Les mer
Enighet i innledningsrunden
04.04.2019
Lønnsoppgjøret i  helsesektoren ble i dag satt i gang. Akademikerne helse og Spekter kom til enighet i de innledende lønnsforha...
Les mer
Lønnsoppgjøret i helsesektoren er i gang
04.04.2019
Akademikerne krever solid reallønnsvekst for sine medlemmer. - Norge er inne i en oppgangsperiode og vi forventer i år en god r...
Les mer
Medlemstilbudet fra Handelsbanken er åpnet
01.04.2019
Juristforbundets generalsekretær Magne Skram Hegerberg meldte seg som første kunde gjennom samarbeidsavtalen med Handelsbanken ...
Les mer
Mynter oppå 100- og 200-kronerssedler
Mynter oppå 100- og 200-kronerssedler
Lønnsundersøkelsen 2018
01.04.2019
Juristforbundets årlige lønnsundersøkelse sendes til alle yrkesaktive medlemmer med unntak av selvstendig næringsdrivende. Unde...
Les mer
Hvilken kompetanse blir viktig på fremtidens arbeidsmarked?
25.03.2019
I takt med automatisering og digitalisering vil etterspørselen etter kompetanse hos jurister endre seg markant i årene fremover...
Les mer
Skaper verdier for mer enn det dobbelte av lønnen de mottar
20.03.2019
Juristforbundet – Privat har fått utarbeidet en rapport om jurister i privat sektor og deres bidrag til verdiskapning. Rapporte...
Les mer
Vårens lønnsoppgjør i offentlig sektor
19.03.2019
I år er det mellomoppgjør i de offentlige tariffområdene. Juristforbundets eksperter orienterer om de ulike områdene og hva som...
Les mer
Signerer avtale
Signerer avtale
Utfordringer ved faktaundersøkelser
18.03.2019
Juristforbundets Advokatkontor opplever en jevn økning i antall saker hvor det foreligger påstander fra en arbeidstaker knyttet...
Les mer
Datoer for lønnsoppgjøret 2019
18.03.2019
Årets lønnsoppgjør nærmer seg. Akademikerne forhandler for medlemmer i stat, kommune og helsesektoren. Under finner du de vikti...
Les mer
Ny forvaltningslov – god forvaltning forutsetter tilstrekkelig juridisk kompetanse
15.03.2019
Forvaltningslovutvalget la torsdag frem sin utredning, og Juristforbundet er takknemlig for den jobben som utvalget har gjort. ...
Les mer
Seminar om Den Europeiske Menneskerettighetsdomstols rolle i Tyrkia
12.03.2019
Den Norske Dommerforening er med å arrangere seminar om Den Europeiske Menneskerettighetsdomstols rolle etter kuppet i Tyrkia 2...
Les mer
Nytt og bedre banktilbud
11.03.2019
Juristforbundet har signert en avtale om medlemstilbud på banktjenester med Handelsbanken. – Vi mener at vi har fått landets be...
Les mer
– Likestilling kommer ikke av seg selv
08.03.2019
Likestillingen har kommet langt her i landet, men både tall og debatter viser at vi fortsatt har et stykke vei å gå. En undersø...
Les mer
Mastergradsstipend fordelt til spennende oppgaver
01.03.2019
Juristforbundets hovedstyre har fordelt mastergradsstipendene for våren 2019, to stipend på 25 000 kroner. Søknadsfristen for m...
Les mer
Nøkkeldata for årets lønnsoppgjør klare
26.02.2019
- Når økonomien går godt må arbeidstakerne få en del av overskuddet. De siste årene har prisveksten vært høyere enn det som er ...
Les mer
Systematiske lovbrudd i flere kommuner i Finnmark
20.02.2019
En fersk rapport fra NIVI analyse konkluderer med at det foregår systematiske lovbrudd i flere kommuner i Finnmark. - Det må st...
Les mer
Dommernes støttefond - utdeling av midler i 2019
13.02.2019
Dommernes støttefond deler i år ut inntil 50. 000 kroner. Begrunnet søknad om tildeling må sendes innen 1. mars 2019.
Les mer
Enklere krav for dokumentasjon av etterutdanning
05.02.2019
Advokatforeningen har gjort kravene for dokumentasjon av etterutdanning enklere. Nå slipper du å søke om godkjenning av timer, ...
Les mer
Viktigste verktøy i lønnsforhandlinger
31.01.2019
Enten du forhandler din egen lønn med arbeidsgiver, eller lønnen forhandles kollektivt av en tillitsvalgt, er Juristforbundets ...
Les mer
Juristforbundet vant sak i Statens lønnsutvalg
30.01.2019
Under de lokale lønnsforhandlingene høsten 2018 ble det brudd mellom Juristforbundet og arbeidsgiveren i en mindre virksomhet i...
Les mer
Mangeårig innsats for Guatemala dokumentert
29.01.2019
Mellom 30 og 40 deltok tirsdag på fremleggelsen av rapporten fra Dommerforeningens menneskerettighetsutvalgs fireårige prosjekt...
Les mer
Nye utvalg søker medlemmer
28.01.2019
Landsmøtet i november vedtok å opprette to nye utvalg i Juristforbundet – et kvinneutvalg og et inkluderings- og mangfoldsutval...
Les mer
Sykerettigheter under ulønnet foreldrepermisjon
25.01.2019
Etter at Juristforbundets Advokatkontor skrev artikkelen om «Tap av retten til sykepenger ved ulønnet permisjon» har advokatkon...
Les mer
Viktig at straffesakskjeden vurderes som en helhet
23.01.2019
Juristforbundet er svært tilfreds med at regjeringen vil styrke påtalemyndigheten og følge opp påtaleanalysen.
Les mer
Logo Juristforbundet
Logo Juristforbundet
Juristforbundet søker advokat til ledig stilling
20.12.2018
Til nyopprettet stilling søker vi en advokatfullmektig. Søknadsfrist 11.01.19.
Les mer
Vi holder julestengt
19.12.2018
Juristforbundets sekretariat har julestengt fra 22. desember t.o.m. 1. januar.
Les mer
Søknadsfrist for mastergradsstipend går ut 10. januar
19.12.2018

Søknadsfristen for vårens mastergradsstipend går ut 10. januar 2019. Juristforbundet deler årlig ut fire stipend a kr. ...

Les mer
Ny IA-avtale: - Et gjennombrudd for forebygging
18.12.2018
Regjeringen forplikter seg til å bevare sykelønnsordningen de neste fire årene. Avtalen inneholder også en kraftig satsning på ...
Les mer
Satsene i statens særavtaler endres
14.12.2018
Satsene i særavtalene om dekning av utgifter til reise og kost innenlands og utenlands endres fra og med 1. januar 2019
Les mer
Husk å benytte deg av juristkoden i Oslo kommune
27.11.2018
Fra høsten 2016 har det vært mulig for Juristforbundets medlemmer i Oslo kommune å disponere stillingskoden jurist I, og våren ...
Les mer
Håndtrykk
Håndtrykk
Juristforbundet bytter forsikringsleverandør
23.11.2018
Juristforbundet Forsikring har etter en anbudsrunde valgt å flytte medlemsforsikringene til Tryg Forsikring fra 1. januar 2019....
Les mer
Jurister vil lære om digitaliseringens muligheter
16.11.2018
Blant mange innlegg om digitalisering og teknologiutvikling på Juristkongress 20.-21. november er et plenumsforedrag om kunstig...
Les mer
Flere og flere fornøyde medlemmer
06.11.2018
Resultatene fra Juristforbundets medlemsundersøkelse viser at flere og flere er fornøyd med medlemskapet. Undersøkelsen tok bla...
Les mer
Håvard Holm valgt til president i Juristforbundet
03.11.2018
Lagdommer Håvard Holm ble lørdag enstemmig valgt til ny president i Juristforbundet på forbundets landsmøte. Holm var 2010-2014...
Les mer
1 2 3 4 5 6