2020

27. mai 2019
Streiken i Oslo avsluttet
Mandag ettermiddag kom Akademikerne og Oslo kommune til enighet i mellomoppgjøret 2019. Etter en kort og målrettet streik som l...
24. mai 2019
Enighet mellom Akademikerne og staten
- Oppgjøret har en økonomisk ramme som totalt gir en reallønnsvekst. Dette er vi fornøyd med. AFP har vært et krevende tema i f...
Erik Graff
24. mai 2019
Akademikerne i streik i Oslo kommune
- Oslo kommune sliter med å beholde dyktige ansatte. Skal vi sikre gode tjenester til befolkningen, kan ikke kommunen tape kamp...
23. mai 2019
Enighet i oppgjøret i kommunesektoren
Lektorene får en lønnsvekst på linje med resten av arbeidslivet. Partene er i tillegg enige om viktige grep for høyt utdannede ...
22. mai 2019
Enighet i mellomoppgjøret for sykehusene
Akademikerne og Spekter er enige om lønnsoppgjørene for helseforetakene og sykehus. Resultater for lønnsoppgjørene i sykehusene...
20. mai 2019
Mekling i KS-området
1. mai brøt Akademikerne tarifforhandlingene i KS, og tariffoppgjøret gikk til mekling for å forsøke å oppnå enighet og unngå s...
Det norske storting med løver
20. mai 2019
Mulig streik i staten
Jurister, ingeniører, psykologer, leger, samfunnsvitere, økonomer og naturvitere i Politidirektoratet og Arbeids- og velferdsdi...
15. mai 2019
Akademikerne varsler streik i Oslo
Jurister, ingeniører, samfunnsvitere og økonomer i Oslo rådhus er blant gruppene som tas ut i en eventuell streik dersom parten...
15. mai 2019
Enighet mellom Akademikerne og KS Bedrift
Akademikerne og KS Bedrift ble i går kveld enige om lønnsoppgjøret 2019. Også LO-K, YS-K og Unio kom til enighet med KS bedrift...
15. mai 2019
– Kommunebudsjettet hjelper ikke kommunene å rekruttere kompetanse
- Frie inntekter gir kommunene handlingsrom til å tiltrekke seg kompetanse og skape fagmiljøene de trenger til å løse viktige o...
8. mai 2019
– Vi mener at vi har fått landets beste bankavtale for medlemsorganisasjoner
Juristforbundet har som kjent inngått en avtale med Handelsbanken om medlemstilbud på banktjenester for medlemmene. – Vi mener ...
1. mai 2019
Akademikerne bryter forhandlingene i Oslo kommune
Årets oppgjør viser at Oslo kommune i for liten grad belønner ansatte med høy utdannelse, og gjørdet mindre attraktivt å jobbe ...
1. mai 2019
Akademikerne bryter i KS
Lektorene har vært lønnstapere i kommunen i årevis, samtidig som skolen mangler kvalifiserte lærere. – For å gjøre det mer attr...
30. april 2019
Brudd i statsoppgjøret: - Ingen vilje til å følge opp pensjonsavtalen
Det er brudd i forhandlingene om årets lønnsoppgjør i staten. – Staten viser ingen vilje til å følge opp fjorårets avtale om of...
Erik Graff
25. april 2019
Forventer solid lønnsoppgjør for Akademikernes medlemmer
Akademikerne krever solid reallønnsvekst for høyt utdannede i Oslo kommune – og at lønnsforhandlingene skjer lokalt på den enke...
25. april 2019
Foreslå kandidater til Rettssikkerhetsprisen
Juristforbundet inviterer deg til å foreslå kandidater til Rettssikkerhetsprisen 2019. Prisens formål er å rette fokus mot rett...
23. april 2019
Krever konkurransedyktig lønn for statsansatte
Staten skal utvikle stadig mer avanserte og brukervennlige tjenester til innbyggerne og er avhengig av høy kompetanse for å lyk...
11. april 2019
Oppstart for lønnsoppgjøret i KS
Etter årevis med svak lønnsutvikling krever Akademikerne at lektorene får et reelt lønnsløft i årets oppgjør.
4. april 2019
Enighet i innledningsrunden
Lønnsoppgjøret i  helsesektoren ble i dag satt i gang. Akademikerne helse og Spekter kom til enighet i de innledende lønnsforha...
4. april 2019
Lønnsoppgjøret i helsesektoren er i gang
Akademikerne krever solid reallønnsvekst for sine medlemmer. - Norge er inne i en oppgangsperiode og vi forventer i år en god r...
1. april 2019
Medlemstilbudet fra Handelsbanken er åpnet
Juristforbundets generalsekretær Magne Skram Hegerberg meldte seg som første kunde gjennom samarbeidsavtalen med Handelsbanken ...
Mynter oppå 100- og 200-kronerssedler
1. april 2019
Lønnsundersøkelsen 2018
Juristforbundets årlige lønnsundersøkelse sendes til alle yrkesaktive medlemmer med unntak av selvstendig næringsdrivende. Unde...
25. mars 2019
Hvilken kompetanse blir viktig på fremtidens arbeidsmarked?
I takt med automatisering og digitalisering vil etterspørselen etter kompetanse hos jurister endre seg markant i årene fremover...
20. mars 2019
Skaper verdier for mer enn det dobbelte av lønnen de mottar
Juristforbundet – Privat har fått utarbeidet en rapport om jurister i privat sektor og deres bidrag til verdiskapning. Rapporte...
19. mars 2019
Vårens lønnsoppgjør i offentlig sektor
I år er det mellomoppgjør i de offentlige tariffområdene. Juristforbundets eksperter orienterer om de ulike områdene og hva som...
Signerer avtale
18. mars 2019
Utfordringer ved faktaundersøkelser
Juristforbundets Advokatkontor opplever en jevn økning i antall saker hvor det foreligger påstander fra en arbeidstaker knyttet...
18. mars 2019
Datoer for lønnsoppgjøret 2019
Årets lønnsoppgjør nærmer seg. Akademikerne forhandler for medlemmer i stat, kommune og helsesektoren. Under finner du de vikti...
15. mars 2019
Ny forvaltningslov – god forvaltning forutsetter tilstrekkelig juridisk kompetanse
Forvaltningslovutvalget la torsdag frem sin utredning, og Juristforbundet er takknemlig for den jobben som utvalget har gjort. ...
12. mars 2019
Seminar om Den Europeiske Menneskerettighetsdomstols rolle i Tyrkia
Den Norske Dommerforening er med å arrangere seminar om Den Europeiske Menneskerettighetsdomstols rolle etter kuppet i Tyrkia 2...
11. mars 2019
Nytt og bedre banktilbud
Juristforbundet har signert en avtale om medlemstilbud på banktjenester med Handelsbanken. – Vi mener at vi har fått landets be...
8. mars 2019
– Likestilling kommer ikke av seg selv
Likestillingen har kommet langt her i landet, men både tall og debatter viser at vi fortsatt har et stykke vei å gå. En undersø...
1. mars 2019
Mastergradsstipend fordelt til spennende oppgaver
Juristforbundets hovedstyre har fordelt mastergradsstipendene for våren 2019, to stipend på 25 000 kroner. Søknadsfristen for m...
26. februar 2019
Nøkkeldata for årets lønnsoppgjør klare
- Når økonomien går godt må arbeidstakerne få en del av overskuddet. De siste årene har prisveksten vært høyere enn det som er ...
20. februar 2019
Systematiske lovbrudd i flere kommuner i Finnmark
En fersk rapport fra NIVI analyse konkluderer med at det foregår systematiske lovbrudd i flere kommuner i Finnmark. - Det må st...
13. februar 2019
Dommernes støttefond - utdeling av midler i 2019
Dommernes støttefond deler i år ut inntil 50. 000 kroner. Begrunnet søknad om tildeling må sendes innen 1. mars 2019.
5. februar 2019
Enklere krav for dokumentasjon av etterutdanning
Advokatforeningen har gjort kravene for dokumentasjon av etterutdanning enklere. Nå slipper du å søke om godkjenning av timer, ...
31. januar 2019
Viktigste verktøy i lønnsforhandlinger
Enten du forhandler din egen lønn med arbeidsgiver, eller lønnen forhandles kollektivt av en tillitsvalgt, er Juristforbundets ...
30. januar 2019
Juristforbundet vant sak i Statens lønnsutvalg
Under de lokale lønnsforhandlingene høsten 2018 ble det brudd mellom Juristforbundet og arbeidsgiveren i en mindre virksomhet i...
29. januar 2019
Mangeårig innsats for Guatemala dokumentert
Mellom 30 og 40 deltok tirsdag på fremleggelsen av rapporten fra Dommerforeningens menneskerettighetsutvalgs fireårige prosjekt...
28. januar 2019
Nye utvalg søker medlemmer
Landsmøtet i november vedtok å opprette to nye utvalg i Juristforbundet – et kvinneutvalg og et inkluderings- og mangfoldsutval...