La julehilsen være en vitamininnsprøyting

av Ragnhild Bø Raugland, advokat i Juristforbundet

Det har gjennom perioden med hjemmekontor vært gode tider for de som ønsker å komme med oppdaterte ledertips for fjernledelse, både her i bladet og i andre spalter. Vi nærmer oss julehøytiden og avslutning av dette arbeidsåret. Dagens tips alle ledere – husk å sende en hyggelig julehilsen til dine medarbeidere.

Berøm medarbeiderne dine

En positiv tilbakemelding fra ledere utgjør en stor forskjell for de fleste. Det skaper arbeidslyst og motivasjon til videre innsats. Når julehilsenen skal skrives, bør den inneholde ros og positive tilbakemeldinger om årets innsats. Det er alltid noe bra å melde om. Det kan være faglige innsats, bidrag til arbeidsmiljøet, initiativ, utvikling eller ekstra innsats i den unormale tiden vi har hatt store deler av dette året.

Dropp forbeholdene

En julehilsen skal være uten forbehold eller bruk av «men» eller «hvis om» osv. Denne type forbehold, trekker ned det positive i budskapet. Det hjelper ikke å melde om god innsats, hvis det følges opp av et men... Har en leder ønsker om å gi innspill til korrigerende adferd, gjøres dette best i en medarbeidersamtale, og ikke i en julehilsen.

Et annet forhold som mange erfarer, er at det ikke er like lett å gi uforbeholden ros. Som leder har man lært å gi tilbakemeldinger om måloppnåelse, kontrollerende tiltak og utvikling for veien videre. Når de gode tilbakemeldingene skal sies, stokker ordene seg. Dette kan skyldes manglende trening i å si noe positivt, det kan være vanskelig å være balansert og noen ganger skyldes det et snev av misunnelse.

De fleste av oss har hatt en bratt læringskurve innenfor teknisk kommunikasjon dette året. Nye plattformer har plutselig blitt daglig arbeidsverktøy, og vi har lær nye måter å bli jobbe på. Selvledelse og selvstendighet har tvunget seg frem, og vi har fått nye effektive møter å omgås på. Dette faktum fortjener ros.

Ros smitter

Og best av alt, er at en medarbeider som blir motivert positivt, gjerne vil respondere med en oppmuntrende tilbakemelding til sin leder. Det er noe de alle fleste ledere verdsetter. Avslutningsvis kan det derfor være et tips til oss alle å huske og gi positive tilbakemeldinger, både til ledere og kollegaer.