Lønn/arbeidsvilkår

Juristforbundet ivaretar dine interesser når det gjelder ansettelses-, lønns- og arbeidsforhold. Rådgivning knyttet til dette får du gratis som medlem av Juristforbundet.

Vi bidrar til lønns- og tarifforhandlinger på sentralt og lokalt nivå, og gir veiledning og råd innenfor en rekke områder som berører arbeidssituasjonen din.

Juristforbundets advokatkontor

Du kan få gratis juridisk bistand i saker som angår arbeidsforholdet ditt. Våre dyktige advokater er eksperter på arbeidsrett og juristers arbeidsliv. Vi bistår deg om ønskelig i dialogen med arbeidsgiver.

Kontakt oss også for avtaletolkning, lønnsspørsmål, ansettelsesform, endringer i arbeidsforholdet, arbeidstid, arbeidsmiljøutfordringer eller avslutning av arbeidsforhold. 

Har du riktig lønn? 

Du får også tilgang til nyttige verktøy, som for eksempel veileder til forhandling av resultatavhengig lønn, lønnsstatistikk og lønnskalkulator, og veileder for varsling på arbeidsplassen.

Med vår solide forhandlingskompetanse bistår vi i tillegg våre tillitsvalgte med rådgivning innenfor den individuelle og kollektive arbeidsretten, og i sentrale og lokale lønns- og tarifforhandlinger.