Lønn / arbeidsvilkår

Dame noterer og regner
Foto: iStock.com/peopleimages
Juristforbundet ivaretar dine interesser når det gjelder ansettelses-, lønns- og arbeidsforhold. Rådgivning knyttet til dette får du gratis som medlem av Juristforbundet.

Juristforbundet bidrar til lønns- og tarifforhandlinger på sentralt og lokalt nivå, og gir veiledning og råd innenfor en rekke områder som berører arbeidssituasjonen din.

Våre arbeidsrettsadvokater og rådgivere har solid og bred bransjekunnskap både på det individuelle og kollektive arbeidsrettsområdet, og har unik kunnskap om juristers arbeidsmarked. Vi bistår deg om ønskelig i dialogen med arbeidsgiver.

Har du riktig lønn? 

Du får også tilgang til nyttige verktøy, som for eksempel veileder til forhandling av resultatavhenig lønn, lønnsstatistikk og lønnskalkulator, og veileder for varsling på arbeidsplassen.

Med vår solide forhandlingskompetanse bistår vi i tillegg våre tillitsvalgte med rådgivning innenfor den individuelle og kollektive arbeidsretten, og i sentrale og lokale lønns- og tarifforhandlinger.