Tillitsvalgtstudium i samarbeid med Høyskolen Kristiania

Publisert 26.10.2020

Juristforbundet har etablert et tillitsvalgtstudium i samarbeid med Høyskolen Kristiania. Det inneholder to semesteremner hvor hvert emne gir 7,5 studiepoeng.

Teamet «Forhandling og påvirkning» gjennomføres i vårsemesteret mens «Retorikk og argumentasjon» er temaet for høstsemesteret.

Begge emnene gir god kompetanse for å utøve vervet som tillitsvalgt. Juristforbundet tilbyr deltakelse for inntil 30 tillitsvalgte, og fristen for å søke studieplass er 6. november 2020.

Søkere som har bred tillitsvalgterfaring og har gjennomført Juristforbundets grunnkurs vil bli prioritert.  

Søknad til tillitsvalgtstudiet kan sendes til tillitsvalgt@juristforbundet.no.

Spørsmål om studiet rettes til forhandlingssjef Rikke C. Ringsrød på rcr@juristforbundet.no»