Alle fysiske arrangementer avlyst

Publisert 12.11.2020

Foto: iStock/wildpixel

 

Hovedstyret vedtok i sitt møte 5. november at alle Juristforbundets fysiske arrangementer skal avlyses frem til 1. februar 2021. Juristkongress og flere andre arrangementer blir imidlertid gjennomført digitalt.

Vedtaket er en konsekvens av at Juristforbundet vil bidra til å hindre smittespredning av Covid-19. Derfor følger forbundet alle nasjonale anbefalinger og kommunale pålegg.

Juristkongress gjenomføres digitalt

Dette innebærer ikke full avlysning av alle aktiviteter. Juristkongress gjennomføres med fire digitale fagspor. Alle som har meldt seg på fysiske fagspor, blir tilbudt overføring til digital versjon med noe prisreduksjon. Se juristkongress.no for mer informasjon.

For andre arrangementer, finner du informasjon om hvilke som gjennomføres digitalt på arrangementskalenderen.

Hva som vil skje etter 1. februar neste år, blir vurdert av hovedstyret mot slutten av januar.