Folk trenger veivisere i lovjungelen

Publisert 10.09.2018
Juristdagen 2017 fra Sandefjord
Hele 43 prosent av oss vet ikke hvor vi skal henvende oss for å få juridiske råd. Samtidig måtte 35 prosent ha hjelp for å forstå innholdet da de leste en lovtekst. Det viser en fersk undersøkelse Respons Analyse har gjort for Juristforbundet. Lørdag 15. september går jurister over hele landet ut i gatene for å gi folk gratis veiledning i juridiske spørsmål.

Hele livet vårt er gjennomregulert av lover og regler – og det blir stadig flere av dem. Men hvordan kan vi vite hvilke paragrafer som gjelder oss? Heldigvis finnes det jurister i de fleste deler av samfunnet som kan hjelpe, men mange vet ikke hvor de skal finne dem.

28 prosent vet ikke hva en jurist kan hjelpe deg med, sier undersøkelsen fra Juristforbundet. 60 prosent vet ikke hvor de skal henvende seg for å få fri rettshjelp eller at saksbehandlere i offentlige har plikt til å gi deg juridisk veiledning i saken din.

Juss i alle deler av livet

Hvis en gammel tante har gått bort, hvilke regler gjelder for arveoppgjøret? Hvem skal ha hva, hvem bestemmer og hva sier loven om arveskatt? Kan du bare ta med det maleriet tante lovet deg for noen år siden?

Eller hva med treet til naboen som har vokst seg digert og lagt terrassen din i skyggen? Kan du gå på med motorsag, eller kan du kreve av naboen at han lar øksa gå? Har det noe å si at grenene henger langt over gjerdet og inn på eiendommen din?

Så mye som 61 prosent av befolkningen sier at de trenger å vite mer om rettighetene og pliktene lovene gir oss, ifølge Juristforbundets undersøkelse. F.eks. ønsker 58 prosent av den voksne befolkningen å vite mer om lovreglene for arv, men tilsvarende tall for eiendom og naboskap er 57 prosent.

Juristene gir de beste rådene

Naturligvis kan du lese Norges Lover på egenhånd, men langt fra alle forstår det fulle innholdet i lovtekstene. Selv om 72 prosent fant den informasjonen de trengte da de leste lovteksten, svarer 35 prosent av respondentene i Juristforbundets undersøkelse at de måtte få hjelp til å forstå innholdet.

«Alle kan lese en lov», blir det hevdet, men lovtekstene utgjør bare en del av regelverket som gjelder. Det er derfor juristene er gode å ha. Dette tar jurister over hele landet konsekvensen av på lørdag. Da står jurister fra ulike etater sammen med advokater på stands en rekke steder over hele landet for å gi råd og veiledning til publikum. Det er bare å møte opp med de juridiske spørsmålene du har.

Juristdagene arrangeres på en rekke steder i hele landet lørdag 15. september kl. 11.00-14.00.

Spørsmål kan stilles til lokal kontaktperson eller sentral prosjektleder Trond Egil Hustad Jakobsen, mobil 906 67 371, alt. informasjonssjef Jan Lindgren, mobil 917 10 480.

Se oversikt over steder der Juristdagen arrangeres, med standplassering og kontaktperson.