Legal Walk har passert 250 påmeldte

Publisert 05.09.2018
Onsdag ettermiddag arrangerer Juristforbundet for første gang Oslo Legal Walk. Ved lunsjtider passerte påmeldingen til marsjen til inntekt for frivillig rettshjelp 250, og antallet påmeldte stiger stadig. Jurister tar virkelig samfunnsansvar.

– Når London klarte 300 deltakere første gang det ble arrangert Legal Walk der for mange år siden, er vi kjempefornøyd når vi nå ser ut til å nærme oss samme nivå, jubler prosjektleder Mona Sanden Olivier. Hun vil gjerne takke alle samarbeidspartnere og bidragsytere som har gjort det mulig å arrangere Legal Walk i Oslo, for første gang utenfor det britiske samveldet.

– Vi takker også alle deltakerne som aktivt støtter en vesentlig forutsetning for rettssikkerheten i samfunnet vårt, legger Olivier til. 

Mange trenger rettshjelp

43 prosent av oss vet ikke hvor vi skal henvende oss for å få juridiske råd, og hele 60 prosent vet ikke hvor de skal henvende seg for å få fri rettshjelp. Det viser en fersk undersøkelse Respons Analyse har gjort for Juristforbundet. Samtidig mener 61 prosent at de trenger å vite mer om rettighetene og pliktene lovene gir oss.

Bare 30 prosent av oss mener ordningen med fri rettshjelp til personer med lav inntekt er god nok, ifølge undersøkelsen. Det må også nevnes at selv om 72 prosent sier at de fant den informasjonen de trengte når de leste en lovtekst, svarer 35 prosent at de måtte få hjelp til å forstå innholdet.

Inntektene går til frivillig rettshjelp

Dette viser at samfunnet må sørge for rettshjelp til alle, uansett økonomiske eller andre begrensninger. 

Billettinntektene og frivillige donasjoner går uavkortet til drift av JussBuss, Gatejuristen, Barnas Jurist og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). 

Ideen til Oslo Legal Walk er hentet fra London Legal Walk, der mer enn 12-13 000 jurister og andre interesserte deltar hvert år. I år ble det samlet inn hele 800 000 pund til lokale rettshjelptiltak.