Jurister vil lære om digitaliseringens muligheter

Publisert 16.11.2018
Norges største kongress for jurister og advokater.
Blant mange innlegg om digitalisering og teknologiutvikling på Juristkongress 20.-21. november er et plenumsforedrag om kunstig intelligens fra Jan Sollid Storehaug. Andre temaer på juristenes store fagsamling er cyberkriminalitet, personvern innen digital publisering og vitual reality i rettsapparatet.

Jan Sollid Storehaug har 35 års erfaring som leder av norske og internasjonale IT-bedrifter. Nå leder han Tenk Digitalt AS som hjelper virksomheter med digital kommunikasjonsstrategi. Han har dyp innsikt i digitaliseringsprosesser og hvordan teknologi forandrer våre liv, privat og på jobb. Som aktiv blogger har han publisert hundrevis av artikler om digital ledelse, nye teknologier, innovasjon og digital markedsføring.

Cybercrime

Tidligere leder av Datakrimutvalget og sorenskriver, Stein Schjølberg, skal snakke om «Cybercrime – om arbeidet med internasjonale reguleringer av datakriminalitet», mens stipendiat Ingvild Bruce ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, skal ta for seg «Kommunikasjonskontroll og personvern – hvor står vi rettslig sett i 2018?». Bruce har bl.a. vært politiadvokat i Økokrim og sekretær for Metodekontrollutvalget og Evalueringsutvalget for EOS-utvalget.

Personvern og digital publisering

«Hva samtykker du til, når du godtar brukervilkår i sosiale medier?» spør stipendiat Miloš Novovic fra Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo, mens Advokat Jon Wessel-Aas fra Bing Hodneland Advokatselskap DA og teknisk rådgiver Eirik Solheim fra NRKbeta skal holde foredraget: «Personvern i digital publisering når teknologien gir mer informasjon enn vi «mente» - en audiovisuell demonstrasjon».

Implementering av GDPR er tema for advokat Ingvild Næss fra Schibsted ASA, advokat Magnus Ødegaard fra Bing Hodneland Advokatselskap DA og direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet. Endelig skal filmregissør Ola Martin Fjeld snakke om «Virtual Reality – bruken i rettsapparatet; muligheter og begrensninger».

Se hele programmet for årets Juristkongress.