Follo tingrett søker jusstudent som tilkallingsvikar

Publisert 31.08.2018
Stillingsannonse Follo tingrett har de siste årene hatt to jusstudenter som tilkallingsvikarer ved saksbehandleres fravær. En av tilkallingsvikarene har fått annen jobb etter endt utdanning, og vi søker nå etter en ny student som tilkallingsvikar.

Relevante oppgaver kan f.eks. være saksbehandling i straffesaker og sivile saker, og betjening av ekspedisjon og sentralbord. Opplæring blir gitt.

Embetet har full fagkrets, og vikaren kan regne med å få godt innblikk i domstolens indre liv.

Vi søker en jusstudent som har flere år igjen av studiet og som er interessert i å være tilkallingsvikar i tingretten over tid. Arbeidsmengden er ikke fast, men vil variere. Det er en fordel om du bor i nærheten av Ski. Du må være interessert i å utføre alle typer oppgaver vi trenger ekstrahjelp til, være serviceminded, nøyaktig og pålitelig.  

Tilkallingsvikarer lønnes i ltr. 31 i statens regulativ som p.t. utgjør en bruttolønn på kr 342.000 pr. år.   

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til seksjonsleder Anne Kleven på telefon 64 00 30 00.

Du kan lese mer om Follo tingrett på vår nettside: www.domstol.no/follo.

Søknad med vedlegg sendes på e-post til: follo.tingrett@domstol.no. Vedlegg skannes samlet og legges ved i ett elektronisk vedlegg. Vennligst oppgi et mobiltelefonnummer du kan nås på. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju, og det foretas en forenklet utvelgelse av tilkallingsvikar.

Søknadsfrist er fredag 14. september 2018.