Viktig pris til forkjemper for uavhengige domstoler i Europa

Publisert 05.09.2018
Prisvinner Nils Asbjørn Engstad, Foto: Tore Letvik, Juristkontakt
Rettssikkerhetsprisen 2018 fra Norges Juristforbund går til lagdommer Nils Asbjørn Engstad. Han får prisen for sitt langvarige frivillige arbeid for domstolenes uavhengighet, både nasjonalt og internasjonalt.

Rettssikkerhetsprisens jury skriver i sin begrunnelse bl.a. at uavhengige domstoler er en forutsetning ikke bare for fungerende menneskerettigheter, men også for ivaretagelsen av reelle folkestyrer. Når dommeres faglige integritet og domstolenes uavhengighet trues, kveles demokratiet. Vi trenger kanarifugler som varsler oss når uavhengigheten svinner, og vi trenger arbeidshester som utrettelig jobber for å forklare den, verne den og bygge den opp. 

Engasjement hjemme og ute

Det er derfor en glede å kunne tildele årets rettssikkerhetspris til en person, kanarifugl og arbeidshest som ved siden av sitt daglige virke som dommer, har utvist et helt særlig engasjement for domstolene hjemme og ute, og dermed for å styrke rettssikkerheten og demokratiet i Europa.

Nils Asbjørn Engstad er til daglig dommer i Hålogaland lagmannsrett, og leder av Utmarksdomstolen for Finnmark. Han har tidligere blant annet arbeidet som advokat og vært statssekretær i Justisdepartementet. 

Siden 2004 har Engstad vært Norges representant i Europarådets konsultative råd av dommere (CCJE), og var rådets president i 2016-2017. CCJE har en sentral rolle i vurdering og utforming av anbefalinger og retningslinjer for rettssystemene i Europa.

 

Rettssikkerhetsprisen er opprettet av Norges Juristforbund og ble første gang utdelt i 2006. Prisen tildeles én eller flere personer, en institusjon eller en organisasjon som i løpet av foregående år eller over lengre tid har utmerket seg i sitt arbeid eller virke ved å:

  • Styrke rettssikkerhet og likhet for loven innenfor sitt virkeområde.
  • Arbeide for rettsstatlige prinsipper, ytringsfrihet, likeverd, menneskerettigheter og trygghet for personlige krenkelser.
  • Bidra til økt forståelse for og innsikt i lov- og regelverket.
  • Bidra til mer effektiv saksbehandling og sikrere beslutninger gjennom utnyttelse av juridisk kompetanse.

Blant tidligere vinnere er Carsten Smith, Gatejuristen, Ada Sofie Austegard, Tore Sandberg, Asbjørn Kjønstad, Fahkra Salimi og Stiftelsen Lovdata.

Juryen for Rettssikkerhetsprisen 2018 har bestått av Anine Kierulf (leder), Anders Anundsen, Sven Ole Fagernæs, Guri Hjeltnes og Jon Wessel-Aas.

Prisen deles ut på Rettssikkerhetskonferansen 26. september 2018 i Gamle Logen, Oslo