Bli med på Oslo Legal Walk!

Publisert 04.09.2018
Advokat/partner Jon Wessel-Aas hos Bing Hodneland advokatselskap DA, fagdirektør Anine Kierulf ved Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, dekan Dag Michalsen ved Det juridiske fakultet UiO og president Curt A. Lier i Juristforbundet går i spissen for Oslo Legal Walk.
5. september arrangerer Juristforbundet for første gang Oslo Legal Walk i samarbeid med Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Dette blir årets største rettshjelpsdugnad, en felles vandring gjennom Oslos gater for å markere støtte til rettssikkerhet for alle.

Oslo Legal Walk er en dugnad for alle jurister og andre interesserte til inntekt for frivillige rettshjelptiltak i egen by. Alle er invitert til å bli med på noen kilometers vandring i Oslos gater. Som deltaker støtter du aktivt en vesentlig forutsetning for rettssikkerheten i samfunnet vårt.

Mange trenger rettshjelp
43 prosent av oss vet ikke hvor vi skal henvende oss for å få juridiske råd, og hele 60 prosent vet ikke hvor de skal henvende seg for å få fri rettshjelp. Det viser en fersk undersøkelse Respons Analyse har gjort for Juristforbundet. Samtidig mener 61 prosent at de trenger å vite mer om rettighetene og pliktene lovene gir oss.

Bare 30 prosent av oss mener ordningen med fri rettshjelp til personer med lav inntekt er god nok, ifølge undersøkelsen. Det må også nevnes at selv om 72 prosent sier at de fant den informasjonen de trengte når de leste en lovtekst, svarer 35 prosent at de måtte få hjelp til å forstå innholdet.

Inntektene går til frivillig rettshjelp
Billettinntektene og frivillige donasjoner går uavkortet til drift av JussBuss, Gatejuristen, Barnas Jurist og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK).

Ideen til Oslo Legal Walk er hentet fra London Legal Walk, der mer enn 12-13 000 jurister og andre interesserte deltar hvert år. I år ble det samlet inn hele 800 000 pund til lokale rettshjelptiltak.

Starten er fleksibel mellom kl. 16.00 og 18.00. Det blir underholdning på Universitetsplassen og drikkestasjoner underveis. Bedrifter og etater må gjerne gå med egne t-skjorter.

Deltakerbillett kr 300 kjøpes på ticketmaster.no (event 576683)

Løypekart og mer informsjon finnes her