Domstolsfrihet eller pressefrihet?

Publisert 31.07.2018
Britisk/australske Dr. Lawrence McNamara har forsket på bl.a. det potensielle konfliktområdet mellom domstolers uavhengighet og presse- og ytringsfriheten, noe han foredro om på fjorårets Rettssikkerhetskonferanse.

Tittelen på foredraget var «The rule of law, the independence of the judiciary and press freedom».

Problemstillingen ble aktualisert da deler av britisk presse gikk til angrep på den øverste domstolens vedtak om at Brexit måtte avgjøres av parlamentet, til tross for resultatet av folkeavstemningen.

Dr. Lawrence McNamara er visedirektør og seniorforsker ved The Bingham Centre for Rule of Law, rettssikkerhetssenteret på British Institute for International and Comparative Law i London. Han har en lang karriere som forsker og foreleser ved bl.a. University of Reading i England, dessuten Macquarie University og University of Western Sydney i Australia.

Se og hør foredraget på Jurist-TV.

Rettssikkerhetskonferansen 2018 arrangeres 26. september i Gamle Logen.