Fagutvalg strafferett og straffeprosess søker nye medlemmer

Publisert 31.10.2018
Vil du bidra til rettsutviklingen? Vil du arbeide i grenselandet mellom juss og politikk for å avklare prinsipielle juridiske problemstillinger. Vil du arbeide sammen med andre dyktige medlemmer av Juristforbundet i fagutvalg strafferett og straffeprosess?

Oppgaver

Fagutvalgene skal utarbeide høringsuttalelser på vegne av Juristforbundet og for øvrig delta i den offentlige debatten med faglige og rettspolitiske synspunkter. Utvalgene arbeider selvstendig innenfor vedtatte retningslinjer. Vervet er ubetalt.

Kvalifikasjoner

Aktuelle kandidater må ha mastergrad i rettsvitenskap eller tilsvarende med gode resultater og minst fem års relevant yrkeserfaring. Kandidatene må ha dybdekunnskap i og interesse for fagområdet som det gitte utvalget dekker.

Vi tilbyr:

  • Samarbeid og nettverk med svært dyktige kolleger.
  • Dekning av evt. utgifter til reise, kost og leie av lokaler.
  • Gratis deltakelse på JuristKongress.
  • Årlig fagseminar relatert til eget fagområde med tilhørende middag.

    Les retningslinjene for fagutvalgene.
    Nærmere opplysninger gis av advokat Mona Sanden
    Olivier, mobil 906 38 339, mso@juristforbundet.no.

Søknad og CV sendes Mona Sanden Olivier på mso@juristforbundet.no innen 16. november 2018.