Stor interesse for hverdagsjuss

Publisert 15.08.2018
Fra venstre: Einar Bergsholm, Ida Andenæs og Gro Sandvold på Lille Andevinge
Engasjerte besøkende fylte serveringsstedet Lille Andevinge i Arendal tirsdag da Juristforbundet bød på tre ulike foredrag om aktuell juss. Behovet for juridisk støtte i møte med NAV, forsvarsadvokatens rolle i alvorlige straffesaker og nabo- og eiendomskrangler sto på agendaen. Hensikten var å vise hvor viktig juss og juridisk kompetanse er i folks hverdag.

Arendalsuka har i år et mer omfattende program enn noen gang, med over 1100 arrangementer, de fleste av dem på tirsdagen og onsdagen. Derfor er konkurransen om oppmerksomheten beinhard. Målet for Juristforbundet er å vise verdien av juridisk kompetanse og hva medlemmene kan bidra med i alle deler av samfunnet. Rene foredrag har hittil vært lite vanlig under den politiske festivalen, men interessen for Juristforbundets nyvinninger var gledelig stor.

Hvordan forsvare et «monster»?
Mange synes det er vanskelig å forstå at personer som er siktet for alvorlige volds- og sedelighetsforbrytelser fortjener juridisk bistand. Juristforbundet hadde invitert forsvarsadvokat Ida Andenæs fra Advokatfirmaet Elden DA for å svare på hvordan man kan forsvare et «monster». Hun snakket om sine erfaringer som forsvarsadvokat i slike alvorlige saker.

For lavt straffenivå, mener de fleste
Mange har meninger om straffenivået for slike lovbrudd. 58 prosent av befolkningen mener at straffenivået i Norge generelt er litt for lavt eller altfor lavt. Dette viser en helt fersk undersøkelse som Respons Analyse har gjort for Juristforbundet. For volds- og sedelighetsforbrytelser er tilsvarende andel 72 og 69 prosent. Kvinner mener dette i enda sterkere grad enn menn.

Trenger å vite mer om hva lover sier
Lover og juridisk kompetanse er viktige i din og min hverdag. Regelverket er komplekst og komplisert. Tolkningen preges i stor grad av skjønn. Undersøkelsen viser at 61 prosent av befolkningen mener at de trenger å vite mer om rettighetene og pliktene loven gir dem. Bare 39 prosent vet at jurister og andre saksbehandlere i NAV og øvrige offentlige etater har plikt til å gi deg juridisk veiledning i saken din.

Trenger du advokat for å møte NAV?
I 2016 lanserte SINTEF rapporten «Omgjøring av vedtak i NAV og Trygderetten». Rapporten sier at det har blitt vanligere å bruke advokat for å klage på NAVs avgjørelser, men det er uklart i hvilken grad dette bidrar til å fremme bedre klager og sikre bedre klagebehandling.

Trenger du advokat for å møte NAV? Advokat Gro Sandvold fra Advokat Sandvold AS har erfaring fra trygdekontor, fylkestrygdekontor og som advokat. Hun snakket om sine erfaringer med å hjelpe mennesker i møte med NAV. Hun ble supplert av Katrine Bratteberg som er en av de sentrale tillitsvalgte for juristene i NAV.

Nabokrangler er ikke lovløse
Hvordan kan jurister bistå når det strides om f.eks. trær på tomtegrenser, vedlikehold av gjerder, ferdsel i strandsonen eller andre kilder til nabokrangler?Mange lurer på dette, noe Jurisforbundets medlemmer erfarer under Juristdagen hvert år. Dette er blant de oftest stilte spørsmålene til når jurister møter befolkningen på gater og torg landet rundt.

Hele 57 prosent av befolkningen trenger i større eller mindre grad å vite mer om lovreglene som gjelder for eiendom og naboskap. Disse har svart 4-6 på skalaen 1-6 i undersøkelsen fra Respons Analyse.Dosent og advokat Einar Bergsholm fra Institutt for eiendom og juss ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås snakket om dette fagområdet i Arendal.

Ungdomsskoleelever lærer nettvett og økonomi
Juristforbundet og siviløkonomenes forening Econa vil fredag gi ungdomsskoleelever en morsom og nyttig innføring i nettvett og personlig økonomi under Arendalsuka. Under tittelen «Ta smarte valg!» vil dyktige fagfolk snakke om hvilke regler som gjelder på nettet og hvilke konsekvenser det har å rote det til, dessuten hvordan orden på lommepengene og sparing åpner muligheter.

Fra Juristforbundets fagutvalg for personvern stiller advokat Claude A. Lenth fra Advokatfirmaet Hjort DA. Fra Econa stiller Arne L. Lynngård og Hanne Egeberg. Arrangementet inngår i hovedprogrammet til Arendalsuka UNG.

Se alle foredragene på Facebook