Viktig at straffesakskjeden vurderes som en helhet

Publisert 23.01.2019
Juristforbundet er svært tilfreds med at regjeringen vil styrke påtalemyndigheten og følge opp påtaleanalysen.

Det er også gledelig at regjeringen uttaler at den vil sørge for at domstolene skal ha kapasitet til behandle saker i tråd med lovbestemte frister. Dette uttaler Juristforbundets president, Håvard Holm, i en kommentar til den nye regjeringsplattformen.

Effektiv saksgang

– Disse prioriteringene må innebære at regjeringen ikke bare flytter flaskehalsen fra påtalemyndigheten til domstol, men ser straffesakskjeden som en helhet. Dette er noe Juristforbundet har vært opptatt av i mange år. En effektiv saksgang gjennom hele rettssystemet er viktig for å opprettholde tilliten til rettsstaten i befolkningen, sier Håvard Holm.