Flere og flere fornøyde medlemmer

Publisert 06.11.2018
Foto: iStock
Resultatene fra Juristforbundets medlemsundersøkelse viser at flere og flere er fornøyd med medlemskapet. Undersøkelsen tok blant annet for seg medlemstilfredshet og hva som oppleves som viktig for medlemskapet.

Medlemsundersøkelsen ble sendt ut på e-post våren 2018 til yrkesaktive medlemmer og studentmedlemmer. 25 prosent av medlemmene valgte å besvare undersøkelsen.

Svarene som kom inn viser at medlemmene er mer lojale og tilfredse enn tidligere. Hele 78 prosent av medlemsmassen er fornøyd med medlemskapet. Dette er en klar økning fra forrige gang undersøkelsen ble gjennomført for fire år siden.

Det er i privat sektor økningen av tilfredse medlemmer er størst. Her har andelen steget med hele 16 prosent siden 2014. Men det er juristene i kommunesektoren som er aller mest fornøyd. Hele 87 prosent av medlemmene i denne gruppen sier de er fornøyd med medlemskapet.

Viktig å være medlem

Undersøkelsen viser også at det betyr mye for medlemmene å være medlem i Juristforbundet. På spørsmål om «Hvor viktig er det for deg å være medlem i Juristforbundet», svarte hele 78 prosent at dette er viktig.

Det er også en positiv utvikling i antallet som ser for seg at de fortsatt er medlem om to år. Nærmere 90 prosent av medlemsmassen i både stat, kommune og privat sektor ser for seg at de fortsatt er medlem to år frem i tid.

Synlig samfunnsaktør

Juristforbundet ønsker å være en synlig som samfunnsaktør og jobber for å fremheve verdien av juridisk kompetanse for samfunnet og enkeltpersoner. Medlemsundersøkelsen viser at dette er noe medlemmene verdsetter.

  • 91 % mener det er viktig at Juristforbundet engasjerer seg i dagsaktuelle juridiske temaer.
  • 86 % mener det er viktig for dem at Juristforbundet er synlig i media.
  • 92 % mener det er viktig at Juristforbundet engasjerer seg i retts- og samfunnspolitiske spørsmål.
  • 85 % er enige i at Juristforbundet bygger juristers profesjon og omdømme gjennom å delta i samfunnsdebatten.