Husk å benytte deg av juristkoden i Oslo kommune

Publisert 27.11.2018
Fra høsten 2016 har det vært mulig for Juristforbundets medlemmer i Oslo kommune å disponere stillingskoden jurist I, og våren 2018 kom stillingskoden jurist II.

Stillingskodene er opprettet gjennom forhandlinger mellom de sentrale partene, Oslo kommune og Akademikerne kommune. Dette betyr at de skal benyttes, og at det derfor ligger en tydelig føring til de lokale parter om å ta stillingskodene i bruk.

Håndteres av tillitsvalgte

Overgang til nye koder forutsetter ikke egne forhandlinger. Disse kan innføres administrativt gjennom kontakt mellom våre tillitsvalgte og ledelse i etaten, virksomheten eller bydelen. Det er hensiktsmessig at dette skjer samlet for alle medlemmene dette skiftet er aktuelt for, og at det håndteres av vår tillitsvalgt på arbeidsstedet. En overføring til ny stillingskode vil skje uten lønnsmessige konsekvenser, det vil si at man beholder nåværende lønnsnivå, men plasseres i ny stillingskode.

Les mer om juristkodene i Oslo kommune.