Landsmøtet

Publisert 06.07.2018
Foto: istock.com/luminastock
Juristforbundets landsmøte avholdes 2. – 3. november 2018, på Quality Airport Hotel Gardermoen.

Alle medlemmer kan fremme saker til behandling på landsmøtet. Saker må fremmes tre måneder før landsmøtet – det vil si senest 2. august. Sakene fremmes via seksjonsstyrene, som gir sin anbefaling til hovedstyret om videre behandling. Hovedstyret fremmer saken for landsmøtet med innstilling til vedtak, jf. vedtektenes § 3-1-2.

Deltagelse
Representantskapsmøtet besluttet i 2016 at alle medlemmer skal få anledning til å delta som observatører på landsmøtet. Observatører har ikke tale-, forslags- eller stemmerett, men kan fremme saker via seksjonsstyrene.

Meld deg på som observatør her

Delegater med stemmerett
Delegater velges av seksjonene. Frist for å melde inn delegater er 1.oktober. Innkalling til landsmøtet med oppfordring til å melde inn delegater, samt foreløpig dagsorden, sendes seksjonene innen 30. juni.