Juristforbundet bytter forsikringsleverandør

Publisert 23.11.2018
Håndtrykk
Juristforbundet Forsikring har etter en anbudsrunde valgt å flytte medlemsforsikringene til Tryg Forsikring fra 1. januar 2019. Dette resulterer i en bedre avtale for våre medlemmer.

Hva må du gjøre?

De kollektive avtalene (for eksempel dødsrisiko, uføre, innbo, reise og barn) faktureres fra Juristforbundet Forsikring, og du trenger ikke foreta deg noe. Din eFaktura eller AvtaleGiro med Juristforbundet Forsikring fortsetter som før.

De individuelle avtalene (for eksempel bil, hus, hytte og båt) faktureres direkte av forsikringsselskapet. Det betyr at din eFaktura eller avtalegiro med Storebrand vil opphøre, og du må opprette ny eFaktura eller AvtaleGiro med Tryg når første faktura kommer i posten ca. 35 dager før ditt hovedforfall.

Dersom du ønsker å trekke tilbake flyttefullmakten og la dine individuelle forsikringer være igjen hos Storebrand, må du kontakte forsikringskontoret. Forsikringene dine vil i så fall fornyes hos Storebrand til ordinære betingelser uten medlemsrabatten. De kollektive forsikringene vil likevel flyttes til Tryg.

Pris og vilkår i 2019

Som et resultat av leverandørbytte har Juristforbundet oppnådd mange spennende produktforbedringer som vi vil informere om i året som kommer.
For de individuelle forsikringene har Tryg gitt en prisgaranti til alle medlemmer som får sine forsikringer flyttet fra Storebrand til Tryg.

Ingen medlemmer skal oppleve mer enn 5 % prisøkning, inkludert indeksregulering. For de kollektive forsikringene går flere av prisene ned. For de forsikringene hvor prisen går marginalt opp skyldes dette økt forsikringsdekning.

Hvis du har spørsmål, ring Juristforbundet Forsikring på telefon 23 11 33 11 eller send epost til forsikring@juristforbundetforsikring.no