Behovet for en likelønnsdiskusjon er absurd

av Katrine Bratteberg, visepresident i Juristforbundet

Det skulle være unødvendig å diskutere lik lønn for likt arbeid. Med den fornyede likestillings- og diskrimineringsloven som kom ved siste årsskifte, burde enhver arbeidsplass se markedspotensialet i å vise fram godt likestillingsarbeid.

Likelønn har vært et tema siden kvinner gjorde sitt inntog i arbeidslivet. At lik lønn for likeverdig arbeid, uavhengig av kjønn, fortsatt er en problemstilling, vil fort fremstå for oss kvinner som fremmed. At vi som kvinner ikke skal verdsettes på lik linje med menn for det arbeidet vi gjør, vil oppfattes som absurd.

Markedspotensial i likestilling

Likevel har vi som samfunn funnet det nødvendig å lovfeste prinsippet om likelønn og forby lønnsdiskriminering på bakgrunn av kjønn. Lønnsforskjeller basert på kjønn er fortsatt gjenstand for diskusjon, statistikk og analyse, nå senest ved endringer i likestillings- og diskrimineringsloven fra 1. januar 2020. Her pålegges arbeidsgiver en utvidet plikt til å rapportere om status for likestilling, også lønnsforskjeller mellom kvinner og menn på ulike nivåer i virksomheten. Dessuten hvilke tiltak og planer arbeidsplassen har for likestilling. Behovet for en slik rapportering viser i klartekst at vi fortsatt ikke er i mål når det kommer til likelønn.

En fremtidsrettet arbeidsplass bør forstå det store markedspotensialet som ligger i å kunne skilte med godt likestillingsarbeid, og ved det tiltrekke seg dyktige kvinner, og menn, og fremtidens arbeidstakere.

Barn må ikke hindre karrieren

Det er ikke noen grunn til å anta at kvinner bevisst blir lønnet lavere enn menn. Likevel viser all forskning at kvinner og menns lønnsutvikling er ulik. Det kan for så vidt være flere forklaringer på dette, men forskningen viser at det å få barn fremdeles gir kvinner en svakere lønns- og karrierestige. Jeg tror ikke kvinner som får barn har lavere forventninger til egen lønns- og karriereutvikling, så denne utfordringen må løses!

Med tanke på at stadig flere kvinner tar høyere utdanning, og med det vil være viktige premissgivere for fremtidens arbeidsliv, bør både politikere og arbeidsgivere være opptatt av å gi kvinner likeverdige lønns- og karrieremuligheter, selv om de velger å få barn. Det er nå fortsatt slik her i livet, at det ikke er alt det er mulig å digitalisere.

Med ønske om en god 8. mars!